2016-09-23

Nye plusser på tegnestuen


Vi har travlt hos Pluskontoret. Derfor har vi budt velkommen til seks nye, dygtige medarbejdere, der skal være med til at løse tegnestuens mange spændende projekter og igangværende konkurrencer.

Tag godt imod (fra venstre): Eva Hjortlund Nielsen (arkitektpraktikant bach.arch.), Christian Colmorn (bygningskonstruktør), Susanne Østergaard Schanz (arkitekt MAA), Sigrid Lie Gilberg (arkitekt MAA), Marie Fenger Ehlers (arkitekt MAA) og Anne Katrine Einspar (konstruktørpraktikant).

2016-09-22

Bygherrerådgiver på ny skole i Haderslev Syd


Pluskontoret har sammen med Kuben Management, Arne Elkjær og Autens vundet bygherrerådgivning i forbindelse med en ny skole i Haderslev. Med Kuben Management i spidsen skal teamet bistå Haderslev Kommune med gennemførelse af brugerproces og programmering, udbud i totalrådgivning, afholdelse af projektkonkurrence, totalrådgiverens projektering, entrepriseudbud, udførelse og aflevering.

Den nye skole skal planlægges og projekteres, så den er klar til fremtidens skole. Åbne og differentierede planløsninger skal sikre fleksible og afvekslende undervisnings- og opholdsområder indendørs og masser af bevægelse udendørs og samtidig indbyde til ro, undervisning og læring. Skolen skal kunne rumme minimum 500 elever fra 0.- 6. klasse, og byggeriet ønskes indrettet fleksibelt, både i forhold til anvendelse, pædagogik, organisation og omverdenens behov.

Teamets tilbud scorer højt på alle fire udvælgelseskriterier: Pris, Organisation og CV, Håndtering af brugerproces og Håndtering af comissioning bygherrerådgivning, og i vurderingen lyder det bl.a.:

”Den tilbudte proces vedr. brugerinddragelse vurderes at være gennemtænkt, struktureret samt i stand til at sikre ejerskab hos alle interessenter og sikre et særligt fokus på at få indtænkt emner som ”det som vi endnu ikke ved”. Den tilbudte proces vedrørende commissioning bygherrerådgivning, der tildeles maksimum point, ”vurderes at være meget overbevisende dokumenteret i form af ydelser og tidsplan.”

Vi glæder os til at være med til at skabe en ny, visionær og fremtidssikret skole i samarbejde med Haderslev Kommune.

Ny skole Haderslev Syd

2016-09-21

Prækvalificeret til Risskov Brynet


Pluskontoret er med underrådgiverne LOOP Architects, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Schønherr og Envidan prækvalificeret til AAB’s udbud af totalrådgivning ifm. projektering og udførelse af 106 ungdoms-, handicap- og familieboliger i Aarhus.

Totalrådgivningen omfatter realisering af det konkurrenceforslag, Arbejdernes Andels Boligforening i foråret vandt - sammen med LOOP Architects, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Schønherr og Envidan.

Byggeriet er disponeret i en lang sammenhængende bebyggelse med hhv. 10 handicapvenlige ungdomsboliger, 10 almindelige ungdomsboliger og 34 familieboliger i varierende størrelser. Herunder etableres en parkeringskælder. På grunden skal der ydermere etableres et 8-etagers punkthus med 52 ungdomsboliger.

Bæredygtighed er grundlæggende for projektet, og det er målet, at det samlede byggeri skal opnå en guld-certificering indenfor DGNB-ordningen.

2016-09-09

Pluskontoret vinder Vejen Rådhus


I et stærkt team med Rambøll og Transform har Pluskontoret vundet konkurrencen om et nyt markant rådhus i Vejen.

Udvidelsen af Vejen Rådhus er et ambitiøst projekt, der med sin centrale beliggenhed i hjertet af Vejen vil få stor betydning for byen. Vores ambition er, at det nye rådhus vil byde velkommen med et nyt, imødekommende og moderne ansigt for et samlet Vejen Kommune.

Det nye rådhus samler 184 medarbejdere fra Direktionen, Udvikling & Erhverv, Teknik & Miljø og Borgerservice, så borgerne fremover vil få én central indgang til kommunen. Derved genskabes rådhuset og torvet som et knudepunkt i Vejen midtby.

Teamet har givet vores bud på to forskellige løsningsforslag: om- og tilbygning af rådhuset i form af en udvidelse med to etager i højden eller et nyt byggeri i fire etager med offentlige funktioner og kontorarealer samlet omkring et åbent atrium. I begge forslag er det tanken, at de enkelte etager placeres forskudt i facadeudtrykket, så skalaen nedbrydes, og der skabes attraktive balkoner og tagterrasser. Facaderne i begge forslag er nye og holdes i lyse, imødekommende og robuste materialer.

En væsentlig målsætning bliver at skabe en topmoderne arbejdsplads med optimale indretningsmuligheder og et godt arbejdsmiljø med integrerede muligheder for New Ways of Working bl.a. i form af fleksible, åbne kontormiljøer med øget fokus på indeklima.

Brugerinddragelse, som er en teamets spidskompetencer, indgår som et væsentligt redskab i udviklingen af optimale forhold for ansatte og borgere i det nye rådhus.

Det nye rådhus skal understøtte nye samarbejdsformer og øget videndeling mellem afdelinger og ansatte, så fordelene ved at samle flere administrative funktioner udnyttes bedst muligt. Rådhuset skal ud over at være en god arbejdsplads også tage godt imod de borgere, der benytter huset. Man skal føle sig velkommen i huset, samtidig med at det skal være let at finde rundt, og man skal føle, at systemet er effektivt. Kontakten til rådhustorvet og modtagelsen er derfor yderst vigtig.

I projektet for nyt Vejen Rådhus trækker Pluskontoret, Transform og Rambøll bl.a. på erfaringerne fra vores aktuelle samarbejde om opførelse af Rambøll Esbjergs nye DGNB-certificerede domicil. Vi har har tidligere samarbejdet om en række projekter og har hver især en omfattende portefølge af markante byggede projekter med mennesket i centrum.

Totalrådgiver: Rambøll A/S
Underrådgivere: Pluskontoret A/S Arkitekter MAA og Transform A/S
Budget: 76 mio. kr. exkl. moms
Tidshorisont: Forventet ibrugtagning medio 2019

Vejen Rådhus
Væksthuset

2016-08-24

Indvielse af Væksthuset - dagtilbud og sundhedscenter i Gellerup


Tirsdag blev Væksthuset - et nyt kombineret dagtilbud og sundhedscenter i Gellerup - indviet. Dermed er endnu et projekt, hvor Pluskontoret Arkitekter, som del af et bygherrerådgivningsteam, har medvirket til at formulere visioner og krav, officielt afsluttet og taget i brug.

Væksthuset er opført, hvor Nordgårdskolen tidligere lå, og er et af de første projekter i Aarhus Kommunes storstilede plan om at løfte bydelen for at tiltrække nye beboere og besøgende til området.

Huset rummer 4 dagtilbud med plads til i alt 184 børn samt faciliteter til sundhedsplejen. Alle funktioner er forbundet omkring et uopvarmet fællesrum, hvor medarbejdere, børn og besøgende vil møde hinanden.

Pluskontoret Arkitekter har tilrettelagt og varetaget brugerinddragelse som baggrund for programmering og udarbejdelse af udbudsmateriale, der er udført i samarbejde med COWI.

2016-08-19

Frederiksbjerg Skole er nu indviet!


Fredag d. 19/8 blev Frederiksbjerg Skole officielt indviet - Kronprinsesse Mary indviede den nye skole ved at ringe med en tidligere skoleklokke fra Skt. Annagades Skole. Derved blev der bundet tråd mellem den nye og gamle skole.

Skolens elever og lærere var sammen med de involverede parter i byggeprojektet med til at markere afslutningen af det langvarige byggeprojekt.

Børnene spillede en central rolle på dagen og optrådte med fællessang og hjalp med fremvisning af den nye skole - og de mange forskellige aktivitetsmuligheder, der er indarbejdet.

Frederiksbjerg Skole er den første nye skole, der er bygget i Aarhus midtby i et århundrede, og Pluskontoret Arkitekter har sammen med COWI, Learnings Spaces og Schønherr varetaget bygherrerådgivning for Aarhus Kommune siden 2011.

Se flere fotos via linkene herunder - og se film fra dagen på vores facebook-side.

Indvielse Frederiksbjerg Skole

2016-08-02

Prækvalificeret til Godsbanekollegiet i Aarhus


Pluskontoret er sammen med Jørgen Friis Poulsen, Kærsgaard & Andersen og Arkplan Byplan- & Landskabsarkitekter prækvalificeret til at opføre nye ungdomsboliger for studerende på Godsbanearealet i Aarhus.

Totalentreprisen, som udbydes af Arbejdernes Andels Boligforening og Kollegiekontoret i Aarhus, har en forventet økonomisk ramme på 240 mio. kr.

Projektet omfatter design, projektering og opførelse af en samlet bebyggelse på ca. 14.400 m², herunder 300-400 boliger og primære fællesfaciliteter på ca. 500 m² samt sekundære fællesfaciliteter på ca. 1000 m².

Som en del af projektet skal der desuden udarbejdes en ny lokalplan for området.

Vi glæder os til at give vores bud på nye attraktive kollegieboliger til byens danske og udenlandske studerende.

Godsbanearealet

2016-06-23

Prækvalificeret til renovering eller genopførelse af 48 almene rækkehuse i Vejle


Sammen med CASA og Arne Elkjær er vi prækvalificeret til renovering eller nedrivning/genopførelse af 4440 m² tæt/lav boligbebyggelse fra midten af 70'erne for Boligselskabet ØsterBO, DVB, afd. 1.

Boligbebyggelsen er fordelt i 8 længer med hver 6 boliger. Opgaven omfatter renovering eller nedrivning (eksklusiv sokkel) og genopførelse af tilsvarende nye boliger på eksisterende sokler.

I forhold til ønsket om at optimere opgavens økonomi, kvalitet og tid er det målet, at opgaven gennemføres med baggrund i et produktionsrationelt princip, der eksempelvis kan tage afsæt i typehusproduktion, præfabrikation, konceptbyggeri eller lignende. Det er en forudsætning for Landsbyggefondens renoveringsstøtte, at byggeriets fundamenter som minimum genanvendes, hvilket derfor indbefatter en renovering eller genopførelse indenfor samme ydre geometri.

Det primære landskabelige greb med stiadgange langs boligerne, ankomstrum og haverum samt niveaufri adgang til boligen skal bevares.

Projektet, som støttes af Landsbyggefonden, har et anlægsbudget på ca. 58 mio. kr.

2016-06-21

Prækvalificeret til 55 boliger på Kornvangen i Esbjerg


Sammen med COWI er vi prækvalificeret til projektkonkurrencen om nye plejeboliger på Kornvangen. Totalrådgivningen omfatter etablering af to botilbud på henholdsvis 40 boliger til borgere med fysik og/eller psykisk funktionsnedsættelse og 15 boliger til borgere under social rehabilitering.

Det samlede areal er på ca. 4.500 m² fordelt på renovering og primært nybyggeri. Botilbuddet skal ud over boliger bestå af fælles boligarealer og servicearealer med personalefaciliteter.

2016-06-20

Prækvalificeret til Nørre Boulevard Skolen i Holstebro


Pluskontoret er prækvalificeret til totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning af Nørre Boulevard Skolen. Søren Andersen Arkitekter og Drias Rådgivende Ingeniører er tilknyttet som underrådgivere.

Projektet indeholder ombygning og renovering af ca. 10.000 m² eksisterende skole og opførelse af ny fløj/nye bygninger på ca. 2.100 m² samt udenomsarealer.

Ombygningen af Nørre Boulevard Skolen er et led i Holstebro Kommunes ændring af skoledistrikter. De fem nuværende skoledistrikter i byen nedlægges, og der etableres ét samlet skoledistrikt med tre undervisningssteder, bl.a. Nørre Boulevard Skolen.

Højstruphave

2016-06-20

Endnu en prækvalificering - Højstruphave i Odense


Vi er sammen med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen prækvalificeret til totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Civicas afd. 7, Højstruphave.

De 207 boliger i afdelingen skal renoveres og ombygges i forbindelse med realisering af helhedsplanen, som omfatter renovering af klimaskærm og installationer samt modernisering af boliger.

I forbindelse med moderniseringen skal der indrettes tilgængelighed og sammenlægges boliger.

Helhedsplanen omfatter desuden modernisering af udearealer.

BUGS

2016-06-13

Prækvalificeret til Børnenes Univers Grindsted Syd


Pluskontoret har med Ingeniørgruppen Varde som underrådgiver prækvalificeret sig til at give bud på en ny daginstitution i Grindsted. Institutionen skal rumme 130 børnehavebørn, 28 vuggestuebørn og 12 børn med særlige behov.

I 2011 igangsatte Billund Kommune en børnereform, hvor flere institutioner samles i større, aldersintegrerede enheder. Børnenes Univers Grindsted Syd er etape 3 i denne række af byggeprojekter, og målet er at bygge en aldersintegreret institution, der understøtter børnereformen og understreger betydningen af sammenhæng imellem pædagogik, teknologi, arkitektur, funktionalitet og materialevalg.

Igangsætningen af børneuniverserne er indledt med en kreativ workshop med deltagelse af en række ressourcepersoner med ekspertise inden for børns udvikling og læring. Billund Kommune lægger vægt på at resultaterne af workshoppen sætter sit tydelige præg på byggeprocessen, og at personale og brugere bliver inddraget.

Også børnene skal inddrages i projektet og ikke kun i idéfasen, da Billund Kommune har gode erfaringer med at involvere børnegrupper i både projekteringsstadiet og i selve byggeriet.

Vejen Rådhus

2016-06-09

Prækvalificeret til Vejen Rådhus


Pluskontoret er sammen med Rambøll og Transform prækvalificeret til konkurrencen om Vejen Rådhus.

Det nuværende rådhus skal om- og tilbygges med to ekstra etager og rumme ialt 184 medarbejdere.

Der skal udarbejdes skitseforslag og overslagspris på såvel om- og tilbygning af det gamle rådhus samt på nedrivning og opførelse af et helt nyt rådhus på den eksisterende placering.

Selve indretningen af bygningen skal ske med fleksible åbne kontormiljøer, hvor arbejdsmiljøet vægtes meget højt, specielt i forhold til lyddæmpning og temperaturforhold.

Indretningen af arbejdspladserne skal understøtte nye måder at arbejde på - New Ways of Working.

Totalrådgivers første opgave bliver at udarbejde byggeprogram i samarbejde med arbejdsgrupperne og herefter dispositions-/og projektforslag med efterfølgende myndigheds-/ hoved-/ og detailprojekt. Ydelserne omfatter også udbud, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn inkl. aflevering og mangeludbedring.

Det samlede budget er på 76 mio. kr.

2016-05-31

Pluskontoret på studietur d. 1.-4. juni


D. 1.-4. juni (begge dage inklusive) drager Pluskontoret på den årlige studietur - i år tager vi til København, Helsingør og Malmø.

Vi vil se på nye boligbyggerier og renoveringer af almene boliger samt en række banebrydende bæredygtige projekter. Desuden skal vi se en række af de interessante projekter, der er opført i havneområderne i København og Malmø i de seneste år.
På vejen gør vi også holdt ved et par af tegnestuens egne projekter - Fasanstien i Korsør og Løget By i Vejle.

Vi glæder os til at komme hjem med fornyet inspiration - og lidt sommerkulør på kinderne.

Studietur Malmø Kbh

2016-04-29

Prækvalificeret til totalentreprisen Tryghed i Bispehaven


I et stærkt team med Dan Jord, Moe, Schønherr, ÅF - Hansen & Henneberg, JCN Bolig og Platform31 er vi prækvalificeret til konkurrencen om Tryghed i Bispehaven.

Projektet, som er udbudt at Østjysk Bolig, er første skridt i en langsigtet omdannelse af Bispehaven, der skal transformere det udsatte boligområde til et attraktivt bykvarter. Med helhedsorienterede og langsigtede indgreb skal projektet skabe løsninger af høj kvalitet, der kan kickstarte en ny og positiv udvikling af Bispehaven.

Projektet, der har en anslået værdi af 150 mio. kr., skal give inspiration til en ny helhedsplan for hele bykvarteret og danne ramme om en langsigtet udvikling. Det skal bl.a. vise, hvordan byrum og udearealer kan omdannes, og hvordan ind- og opgangssituationer kan gentænkes og inspirere til omdannelsen af stue- og kælderetager.

Vi glæder os til at give vores bud på et trygt og attraktivt Bispehaven.

2016-04-26

Åbent Hus i Frederiksbjergbyggeriet torsdag 28. april


Byggeriet af den nye skole på Frederiksbjerg er i fuld gang, og til august står en splinterny og flot skole klar til at modtage elever og lærere.

På torsdag den 28. april har du mulighed for at se, hvordan byggeriet skrider frem, når Frederiksbjergbyggeriet holder Åbent Hus på byggepladsen i tidsrummet 16-21. Her kan du gå på opdagelse i dele af bygningerne, få en guidet rundvisning og møde nogle af de kommende brugere af huset, som vil fortælle om planerne med huset.

Adgangen sker fra hjørnet af Skt. Anna Gade og Ingerslevs Boulevard, hvor der vil være skiltet for videre adgang. Indgangen lukkes kl. 20.30.

Da der er tale om et byggepladsbesøg med sikkerhedskrav, vil det ikke være muligt at gå rundt på egen hånd. Ifølge byggelederen er børn velkommen i selskab med voksne.

Pluskontoret og COWI er bygherrerådgiver på Frederiksbjergbyggeriet.

FB byg

2016-04-25

Prækvalificeret til ny administrationsbygning for Brabrand Boligforening


Sammen med Jørgen Friis Poulsen og Midtconsult er vi prækvalificeret til konkurrencen om BBBO-huset i Brabrand.

Den nye administrationsbygning skal samle Brabrand Boligforenings forskellige afdelinger og funktioner under ét tag. I projektet er der fokus på at skabe optimale rammer for mødet mellem boligforeningen og beboerne samt inspirerende og varierede arbejdsmiljøer, der understøtter tværfagligt arbejde og udvikling.

Byggeriet omfatter ca. 3000 m² bebygget areal inkl. værksted og garager for en af boligforeningens driftsafdelinger samt udearealer og parkering. Som option udbydes yderligere 500 m2 bebygget areal til driftsfaciliteter.

Projektet, som er udbudt i totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence, er et led i realiseringen af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, hvor Pluskontoret yder bygherrerådgivning, udviklingsrådgivning og arkitektrådgivning.

BBBO
Løget færdigt byggeri

2016-04-11

Løget By indviet af begejstret boligminister


”Det her er et skoleeksempel på, hvordan man kan ændre et boligområde”, sagde udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V), da hun den 7. april 2016 markerede indvielsen af bydelen Løget i Vejle, der har fået et markant løft efter to et halvt års gennemgribende renovering.
Pluskontoret Arkitekter er arkitekt på projektet, der er udført i samarbejde med COWI og byMUNCH.

Fornyelsen af bebyggelsen, der er opført fra 1971 til 1984, består i en udvendig og indvendige renovering af de i alt 965 boliger, der har fået nye facader, tage, vinduer, døre, køkkener, badeværelser og haveskure. Dertil kommer nybyggede tagboliger, et nyt kvartershus samt en nybygget vuggestue og børnehave. Også udenomsarealerne har fået et løft, så området omkring boligerne nu fremstår som en attraktiv bypark.

Ministeren blev vist rundt i det nye Løget By af formanden for AAB Vejle, Hans Helge Andersen, og borgmester Arne Sigtenbjerggaard, og var derefter inviteret til frokost i det nye kvartershus sammen med 150 gæster, der alle har været involveret i projektet.

På sin rundvisning fik Inger Støjberg lejlighed til at hilse på et par af beboerne i de nye penthouselejligheder, som hun udtrykte stor begejstring for, og hun snakkede med ansatte og børn i det nye Grønnedalens Børnecenter, som hun mener er med til at give børnene andre muligheder og oplevelser end de ellers ville have fået.

”Jeg har lært mere af mit besøg end det, 100 embedsmænds notater kunne have fortalt mig, sagde en imponeret Inger Støjberg efter sit besøg i Løget By.

Pluskontoret Arkitekter har udarbejdet den fysiske helhedsplan for Løget By (2008) og efterfølgende vundet konkurrencen om arkitektrådgivning, projektering og fagtilsyn. Tegnestuen har desuden varetaget beboerhåndtering i projekterings- og byggeperioden samt koordinering af genhusning i samarbejde med AAB Vejle. Også den kommende infrastruktur skal Pluskontoret stå for

Fakta: Omgang: 965 almennyttige boliger i AAB’s afd. 41 og 42 – herunder 16 nye penthouselejligheder. Nyt kvartershus. Ny integreret vuggestue og børnehave. Ca. 1600 beboere. 50.000 m2.
Anlægssum: 789 mio. kr. (inkl. den kommende infrastruktur)
Periode: 2012- 2016 Arkitekt: Pluskontoret Arkitekter (helhedsplan og samtlige projekter) + Rum Arkitektur (tagboliger)
Ingeniør: Cowi (afd. 41, 42 og børneinstitution) / Søren Jensen Rådgivende Ingeniører (Kvartershus) / DRIAS Rådgivende Ingeniører (Tagboliger)
Landskabsarkitekt: byMUNCH (og Pluskontoret Arkitekter mht. infrastruktur)

2016-04-06

Langenæsbyggeriet er skudt i gang!


Tirsdag blev der taget første spadestik til opførelsen af Langenæsbyggeriet - et nyt børnebyggeri, der kombinerer dagtilbud og indskoling, beliggende på Langenæs - for Aarhus Kommune.

Pluskontoret Arkitekter har, som totalrådgiver siden 2013, varetaget projektet fra programmering og lokalplanudarbejdelse til byggestart. Vi ser nu frem til at følge projektets tilblivelse.

Langenæsbyggeriet udføres i samarbejde med Orbicon, og forventes at stå klar til indflytning i foråret 2017.

Klik på filmen til venstre og se lidt sammenklip fra dagen.

2016-02-01

Pluskontoret vinder konkurrence om fleksible mobile boliger


Pluskontoret har vundet konkurrencen om landets første fleksible mobile boliger til voksne med autisme. Det banebrydende koncept giver nye muligheder for at tilbyde mennesker med autisme individuelt tilpassede boligløsninger.

Til sommer kan 18 voksne med autisme flytte ind i en helt ny type bolig, der både er fleksibel, mobil og særligt indrettet til netop denne målgruppe. Det er en realitet efter, at regionsrådet for Region Midtjylland på sit møde 16. december har besluttet at bevilge 15,2 millioner kroner til projektet.

Boligerne er indrettet af moduler, der kan til- og afkobles afhængigt af behovet for et- eller toværelsesboliger. Projektet er udviklet sammen med JYTAS og LB Consult.

Fleksible mobile boliger

2016-01-01

Enfamiliehus fra Pluskontoret publiceret


Et enfamiliehus i Risskov ved Aarhus, tegnet af Pluskontoret, er publiceret i januar-nummeret af magasinet Mad & Bolig.

Huset på 210 m², der er placeret på en kompleks grund, er udviklet i et tæt samarbejde med bygherren, der har haft fokus på at skabe optimale dagslysforhold og udsigt til havet fra de primære opholdsrum.

LB Consult har forestået ingeniørrådgivningen.

Enfamiliehus_madogbolig
Tjæreborg

2015-12-19

Pluskontoret vinder bæredygtig daginstitution i Tjæreborg


Pluskontoret har vundet konkurrencen om en Ny bæredygtig daginstitution i Tjæreborg, Esbjerg Kommune.

Institutionen bliver en erstatning for de to eksisterende institutioner Kastanjehuset og Hasselhuset samt en pavillon ved institutionen Pilehuset i Tjæreborg.
Børn og personale skal have nye fysiske rammer for deres hverdag. Æstetiske, farverige og inspirerende rammer, som skal understøtte en dagligdag præget af rum til bevægelse og fordybelse inde og ude, plads til fokus på mad, musik og kreativ leg, samt mulighed for at dyrke større og mindre fællesskaber - og samtidig være en velfungerende arbejdsplads for de ansatte. Udviklingen af den nye daginstitution er særlig interessant, fordi nuværende traditioner og pædagogisk praksis fra tre adresser skal gentænkes, fornyes og forenes under samme tag - til glæde for alle. Projektet udføres sammen med D.A.I. og vi glæder os til at komme i gang!

Barrit

2015-12-15

Motoriklandskab på Barrit Skole får støtte af LOA


På Barrit Skole i Hedensted Kommune skal en gammeldags gymnastiksal omdannes til et moderne motoriklandskab.

Pluskontoret har tegnet landskabet og LOA støtter nu en videreudviklet version i Barrit i Hedensted Kommune med 3,2 mio. kr. Barrit Skoles gård integreres i en omdannelse af den gamle gymnastiksal til et moderne motoriklandskab. Projektet skal forstærke Barrit Kultur- og Idrætscenters funktion som områdets aktive centrum. Omdannelse af Barrit skoles gymnastiksal og skolegård omfatter 350 m² bygningsareal og 2.500 m² udeareal og koster ialt 9,3 mio, hvoraf LOA har støttet med 3,2 mio.

Jørgen Mikkelsen, formand for Barrit Gymnastik- og Idrætsforening, siger om projektet: ”Jeg glæder mig over, at det bliver muligt at realisere projektet. I Idrætsforeningen ser vi frem til det nye motoriklandskab, der vil åbne for nye muligheder og aktiviteter, som idrætsforeningen ikke kan tilbyde i dag. De nye indendørs og udendørs aktivitetsmuligheder bliver en gevinst for os i idrætsforeningen og for hele byen. ”

2015-12-02

Sunde Boliger - Nyt Realdania Byg-projekt


Pluskontoret Arkitekter har sammen med Lendager Arkitekter, MOE Rådgivende Ingeniører og læge, ph.d Torben Sigsgaard vundet Realdania Byg's konkurrence "Sunde Boliger".

Teamet skal nu udvikle og tegne tre enfamilieshuse i Holstebro med særlig fokus på indeklima og komfort. Husene opføres ud fra de tre forskellige dogmer: "Now-tech", "Low-tech" og "High-tech".

Pluskontoret Arkitekter er totalrådgiver på projektet, og vi ser frem til at blive endnu klogere på feltet i kampen for det gode og sunde indeklima!

Sunde Boliger

2015-11-30

Pluskontoret vinder konkurrence om daginstitution i Sølystgade


Pluskontoret har vundet konkurrencen om en ny daginstitution i Sølystgade i Aarhus - i det såkaldte "ø-gadekvarter".
Institutionen skal huse seks børnegrupper fordelt på ca. 1000 m² og projektet, der udføres sammen med D.A.I., andrager i alt 17.7 mio.

Byggeriet opføres i to etager i det skønne gårdrum som dannes af gaderne Sølystgade, Samsøgade, Ny Munkegade og Sjællandsgade. I gårdrummet ligger også Sølystgades beboerhus, der gennem årtier har fungeret som samlingspunkt for ø-gadernes beboere.

Aarhus Business College

2015-11-30

Pluskontoret vinder konkurrence om Aarhus Business College


Sammen med Jakobsen & Blindkilde og ALECTIA har Pluskontoret vundet konkurrencen om til - og ombygning af Aarhus Business College på Viemosevej i Viby ved Aarhus.

Opgaven udføres på baggrund af et myndighedsprojekt tegnet af C.F. Møller og omfatter hovedprojektering og udførelse af 14 nye undervisningsrum, et auditorium til 126 personer samt ombygning af 1200 eksisterende m².

Den samlede projektramme er på 45 mio. og projektet til. og ombygning forventes afsluttet ultimo 2016.

aarhusproduktionsskole

2015-11-30

Pluskontoret bygherrerådgiver for NY AARHUS PRODUKTIONSSKOLE


Endnu et spændende projekt er landet i Klostergade! Pluskontoret er udpeget som udbuds- og bygherrerådgiver for NY AARHUS PRODUKTIONSSKOLE.

Skolen, der bliver i alt 3.000 m² stor, skal ligge på Godsbanearealet i det centrale Aarhus og skal efter planen indvies i august 2018. Når de nye rammer står færdige, flytter Aarhus Produktionsskole fra sin nuværende lokation på Katrinebjerg i det nordlige Aarhus.

Pluskontoret har siden 2002 fungeret som arkitektrådgiver for skolen og opgaverne har typisk været nyindretning og ombygning af undervisningsmiljøer og værkstedsfaciliteter, der til dels er blevet udført af skolens egne elever.

2015-10-19

1. spadestik på nyt Rambøll domicil i Esbjerg


Fredag, d. 2 okt. var der 1. spadestik på Rambølls nye domicil i Esbjerg. Bygningen på ca. 13.000 m² - (6 etager + kælder) forventes klar til indflytning i sommeren 2017 og er opdelt i 3 vinger - som Rambølls 3 hovedafdelinger - med et samlende atrium i midten. Hver kontoretage indeholder lyse og effektive kontorområder og husets stueetage huser kantine/cafe, eksterne møderum og lounge. Husets atrium forbinder alle afdelinger og omgives af rum for uformelle møder, vidensudveksling, pauser og samling af alle medarbejdere. Øverste etage har tagterrasse med udsigt over by, havn og hav. Pluskontoret Arkitekter har sammen med Transform Arkitekter varetaget arkitektrådgivningen på projektet, hvis bygherre er PFA Ejendomme. Totalentreprenør er CASA A/S mens Rambøll selv har forestået ingeniørrådgivning.

På billedet ses fra venstre: Johnny Søtrup, Borgmester i Esbjerg, Michael Bruhn, Direktør i PFA Ejendomme, Michael Mortensen, Hovedaktionær og bestyrelsesformand i CASA og John Sørensen, adm. direktør i Rambøll.

1. spadestik Rambøll

2015-10-05

Daginstitutionen Løvetand - Indvielse og hædrende omtale


I september blev Daginstitutionen Løvetand i Seest indviet - og på Arkitekturens Dag opnåede byggeriet hædrende omtale, da Kolding Kommune uddelte årets arkitekturpriser.

Børnebyggeriet blev således hædret for:
”en afdæmpet arkitektur, der fint leger sig ind i sine omgivelser og skaber sammenhæng mellem byen og skolen”

Huset har plads til 80 børnehavebørn, 24 special-børnehavebørn og 10 dagplejebørn, fordelt på to længer, der med et enkelt knæk er med til at give gårdrum og udearealer karakter.

Daginstitutionen Løvetand er udført i totalentreprise af Dansk Boligbyg, Pluskontoret Arkitekter og D.A.I. ingeniører.

Løvetand indvielse
Dagnæs indvielse

2015-10-02

Dagnæs Børnehus indviet


Børnene flyttede ind i det nye børnehus efter sommerferien og d. 21. september blev åbningen officielt markeret med indvielse og fejring.

Dagnæs Børnehus i Horsens samler 3 tidligere daginstitutioner i samme hus og har nu fået plads til 180 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn og 15 dagplejebørn.

Projektet er udført i totalentreprise af Nisgaard + Christoffersen, Pluskontoret Arkitekter og Almbjerg rådg. ingeniører.

Grønnedalens Børnecenter

2015-09-30

ABRAKADABRA... JEG KAN LØFTE ET HUS


Med nogle af Halfdan Rasmussens velkendte rim og remser bliver alle besøgende i det nye Grønnedalens Børnecenter i Løget By budt velkomne.
Halfdan Rasmussens datter og forlag har givet særlig tilladelse til at 16 af de skønne rim og remser udsmykker daginstitutionens nye indgangsparti.

Netop sproget er centralt i Grønnedalens Børnecenter, der huser vuggestue- og børnehavebørn med baggrund i 16 forskellige nationaliteter. Denne mangfoldighed blev ved indvielsen d. 25/9 markeret med en flagallé omkring hele legepladsen.

Grønnedalens Børnecenter er udført for AAB Vejle i samarbejde mellem COWI, Pluskontoret og ByMUNCH og med dansk Boligbyg som entreprenør. 500 m2 renovering af ekst. børnehave + 500 m2 tilbygning af vuggestue og produktionskøkken.