2017-02-24

Nyt Vejen Rådhus har fokus på bæredygtighed og godt indeklima


Der blev set og følt på kork, bambus, naturgummi, belægningstegl og træ på byrådsmødet i Vejen den 20. februar, da Pluskontoret Arkitekter præsenterede politikerne for en række materialeforslag til det nye rådhus.

Nyt Vejen Rådhus skal være bæredygtigt og have et godt indeklima, så fokus er på bæredygtige og slidstærke materialet med lang levetid, der samtidigt giver optimale lysforhold og god akustik.

”Vi er meget optaget af, hvordan materialerne produceres, men også af drift og vedligehold. Det skal være slidstærke materialer, for rådhuset er også folkets hus, og det bruges af mange mennesker, siger partner Kristian Nordheim, Pluskontoret Arkitekter.”

Byrådet var positivt indstillet over for forslagene.

2017-02-21

Prækvalificeret til bygherrerådgivning i forbindelse med renovering af afd. 21, BoligKorsør


Pluskontoret Arkitekter er prækvalificeret som bygherrerådgiver for BoligKorsør i forbindelse med renovering af fire boligblokke og udearealer samt nedrivning af to institutioner. Spangenberg & Madsen er tilknyttet som underrådgiver.

Bygherrerådgivningen omfatter bl.a. opsamling på skitseforslag til helhedsplan, udarbejdelse af byggeprogram, valg af totalentreprenør efter gennemførelse af EU-udbud i totalentreprise samt projektopfølgning.

Helhedsplanen omfatter nedrenovering, nedbrydning, tilgængelighed, udearealer, kriminalpræventive tiltag, sammenlægninger af boliger og miljøarbejder.

2017-02-16

Prækvalificeret til om- og tilbygning af skoler på Vinkelvej i Viborg


Pluskontoret er med Alectia som underrådgiver prækvalificeret til totalrådgivning i forbindelse med sammenlægning af Rosenvængets Skole og Overlund Skole. Skolerne etableres i de bygninger, der i dag huser handelsskolen Mercantec.

Rosenvængets Skole er en specialskole for ca. 80 elever i 0.-10. klasse, hvor en stor del har fysiske handicap. Der er ca. 80 medarbejdere tilknyttet skolen. Overlund Skole er en almen folkeskole med ca. 740 elever i 0.-9. klasse og ca. 80 medarbejdere. De to selvstændige skoler skal samarbejde på de områder, hvor det giver mening pædagogisk og praktisk.

2017-01-31

Pluskontoret Arkitekter deltager i debat på Building Green Aarhus


Building Green gæster Aarhus den 29. og 30. marts med en række spændende indlæg om bæredygtige løsninger i byggebranchen. Partner Suna Cenholt fra Pluskontoret deltager i en debat om cirkulær økonomi, og også tegnestuens projekt Sunde Boliger er på programmet.

"Byggebranchen i Cirkler" - 29. marts 2017 kl. 15.30:

Den cirkulære økonomi har som mål, at alle ressourcer recirkuleres til gavn for miljøet, mennesker og økonomien samt at sikre mindre træk på materiale- og energiressourcer og mindre belastning af affaldssystemet. Debatten handler om genbrug, recycling og upcycling af bygningsstrukturer, materialer og installationer.
Suna Cenholt, partner, Pluskontoret Arkitekter, Tina Snedker Kristensen, Head of Marketing and Communication, Troldtekt, Lone Feifer, programdirektør for bæredygtigt byggeri, VELUX Group, Signe Kongebro, partner & Head of Sustainability, Henning Larsen Architects. Moderator: Natalie Mossin, arkitekt og formand for Arkitektforeningen.

"Sunde boliger i Holstebro (Vol. 2)" - 30. marts 2017 kl. 11.45:

Sunde Boliger er et eksperimenterende nybyggeri i 1:1. Tre ensartede gårdhavehuse skal ved hjælp af nytænkning og varierende indretning, byggemetoder, materialevalg og teknologiske løsninger give svar på, hvordan vi skaber et bedre indeklima uden at give køb på energibesparelser og økonomi. De tre huse i Holstebro står nu på nippet til opstart af målinger og indflytning af testfamilier, og Jørgen Søndermark, Projektleder i Realdania By & Byg, bringer det sidste nye om boligerne og det, vi forventer at lære fra dem.

2017-01-30

Prækvalificeret til Byggeskadefondens rammeaftale om renovering efter MgO-plader


I team med ALECTIA, RUBOW og Archinet er vi prækvalificeret til parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med renovering af fugtskader som følge af anvendte MgO-vindspærreplader i byggerier omfattet af Byggeskadefonden.

Rammeaftalen indbefatter afhjælpning af byggeskader i forbindelse med potentielt 53 byggerier, hvor der er anvendt MgO-plader.

2017-01-26

Ny digital folder: ”Fremtidens skole bygger på solid inddragelse – erfaringer fra Frederiksbjerg Skole”


Frederiksbjerg Skole er den første nye skole, der er bygget i Aarhus i 100 år. Skolen er kåret til Årets Byggeri 2016 og Årets Skolebyggeri 2016.

Pluskontoret Arkitekter har som arkitektfaglig bygherrerådgiver og procesleder for interessent- og brugerinddragelsen været med til at sikre den arkitektoniske kvalitet i projektet fra start til slut.

I en ny digital folder videregiver vi nogle af erfaringerne og guldkornene fra den omfattende og visionære brugerproces, der udgjorde fundamentet for det fremsynede projekt og dannede byggestenene til Frederiksbjerg Skole.

2017-01-24

Prækvalificeret til 32 nye boliger for DVB Næstved


Sammen med STB Byg og Spangenberg & Madsen er vi prækvalificeret til totalentreprise i forbindelse med projektering og opførelse af 32 almene familieboliger på Skovholmlundvej og Teestrupvej i Haslev.

Vi glæder os til at give vores bud på et attraktivt boligområde med funktionelle, tilgængelige og indbydende boliger med et højt arkitektonisk udtryk.

2017-01-20

Prækvalificeret til Bording Børnehave


Pluskontoret er med COWI som underrådgiver prækvalificeret til totalrådgivning i forbindelse med ny Bording Børnehave.

Projektet omfatter etablering af ny børnehave på i alt ca. 1200 m² på Bodholtvej i Bording. Børnehaven er underopdelt i to børnehaveteams samt en vuggestuegruppe og har tilhørende fællesarealer, birum og personalefaciliteter.

I tilknytning til børnehaven indrettes ankomst- og parkeringsforhold samt legepladser med tilhørende udbygninger.

2017-01-19

Lene Espersen besøger Pluskontoret


Den 18. januar havde Pluskontoret Arkitekter besøg af Danske Arkitektvirksomheders administrerende direktør, Lene Espersen.

Tegnestuens partnere og Lene Espersen havde en god og interessant samtale om arkitektbranchens vilkår og muligheder - nu og i fremtiden.

2017-01-11

Prækvalifikation til Gram Motorikcenter, bibliotek og daginstitution


Vi er sammen med CAWO og Hundsbæk & Henriksen prækvalificeret til totalentreprisekonkurrencen om nyt motorikcenter, bibliotek og daginstitution i tilknytning til Gram Fritidscenter.

Den nye bygning bliver på 2.490 m² med tilhørende anlæg af legeplads, parkeringsplads, adgangsstier og etablering af udearealer, og anlægssummen er 30 mio. kr. ekskl. moms.

2017-01-06

Prækvalificeret til udbygning af Tietgen Handelsgymnasium i Odense


I team med NCC og Viggo Madsen er vi prækvalificeret til totalentreprise i forbindelse med udbygningen af Tietgen Handelsgymnasium på Elmelundsvej i Odense V.

Handelsgymnasiets eksisterende bygninger er fra 1971, 2010, 2014 og 2016, og bygningsmassen består af en bygning på seks etager med kælder, en kantinebygning i to plan samt administrationsfløj i to plan. Dertil kommer en ny rund tilbygning i to etager samt en ny multihal opført i 2014.

Den nye tilbygning på ca. 3000 m² skal indeholde undervisningsområder i form af klasseværelser og studieområder med tilhørende toiletter og depoter. Bygningen opføres i 2-3 etager og etableres ud fra den eksisterende undervisningsbygning fra 2010 med en mindre mellembygning. På hvert plan indrettes undervisningsområder og studieområder med tilhørende toiletter.

Omkring den nye tilbygning etableres græsareal, terrasse og flisebelægning mellem hal og tilbygning samt tilpassede adgangsforhold.

2017-01-05

Prækvalificeret til renovering af Moldeparken i Vejle


Sammen med COWI er vi prækvalificeret til ombygning og renovering af Boligforeningen Østerbos afdeling 18, Moldeparken.

Bebyggelsen, der er opført sidst i 60'erne og først i 70'erne, består af 350 familieboliger fordelt på 7 boligblokke og et samlet bruttoetageareal på ca. 30.000 m².

Moldeparken skal ombygges og renoveres med Landsbyggefond støtte, så der opnås højere boligstandard og komfort samt bedre tilgængelighed inde og ude.

Totalrådgivningen omfatter projektering til og med udbud og kontrahering i storentrepriser.

Håndværkerudgiverne forventes at være på ca. 283 mio. kr. inkl. moms.

2017-01-03

Pluskontoret vinder rammeaftale med FællesBo i Herning


Pluskontoret Arkitekter har med underrådgiver Hundsbæk & Henriksen vundet en fireårig rammeaftale om totalrådgivning med boligorganisationen FællesBo i Herning. Rammeaftalen omfatter arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektydelser inden for renovering og nybyggeri.

FællesBo har ca. 5000 almene boliger fordelt på 82 afdelinger i Herning Kommune, og porteføljen for de forventede opgaver under rammeaftalen har en estimeret værdi på 1-1,8 milliarder kr.

I bedømmelsen af Pluskontoret Arkitekters tilbud lyder det bl.a.:

”Tilbuddet demonstrerer en meget god forståelse for rådgivningen og dens sammenhæng og giver et overbevisende overblik over relevante processer og aktiviteter i kontekst der modsvarer den almene sektor.”

2016-12-14

Prækvalificeret til konkurrencen om Seniorbofællesskabet Sundbakken


Sammen med Dansk Boligbyg og Viggo Madsen er vi prækvalificeret til totalentreprisekonkurrencen om Den Selvejende Almene OK-Ældreboliginstitution Seniorbofællesskabet Sundbakken.

Projektet omfatter nybyggeri af seniorbofællesskab på Sundbakken i Horsens bestående af 30 boliger på gennemsnitligt 87 m² fordelt på to etager samt et fælleshus på ca. 170 m² - på en grund på 7309 m². Anlægning af veje, p-pladser, opholdsarealer, skure og affaldsstationer på terræn er også en del af projektet.

Der er fastlagt en targetpris for totalentreprisen, så der konkurreres derfor på tilbudt arkitektur, indretning, materialer og kvalitative aspekter af den tilbudte organisation samt involvering af bygherre og beboere.

Vi glæder os til at give vores bud på attraktive seniorboliger og smukke uderum til borgere, der ønsker at indgå i et socialt fællesskab med deres naboer.

2016-12-09

Frederiksbjerg Skole kåret til Årets Byggeri 2016


Frederiksbjerg Skole i Aarhus har fået endnu en fornem pris, da skolen 8. december blev kåret til Årets Byggeri. Pluskontoret Arkitekter har som arkitektfaglig bygherrerådgiver og procesleder for brugerinddragelsen været med til at definere og forme den moderne midtbyskole, der desuden bærer titlen Årets Skolebyggeri 2016.

Årets Byggeri kåres af en bredt sammensat dommerkomité med repræsentanter fra hovedaktører og brancheorganisationer. Dommerkomitteen betegner Frederiksbjerg Skole således:

”En sund sjæl i et sundt legeme – Frederiksbjerg Skole giver den klassiske sentens en ny og aktuel fortolkning. Som inspirerende ramme for en moderne folkeskole, der både hylder faglig læring og fysisk aktivitet. Begge dele er fundamentale for et godt, langt voksenliv, og Frederiksbjerg Skole har nu alle forudsætninger for at give sine elever et godt afsæt i livet – dermed opfylder skolen på fornemmeste vis sit ansvar for samfund og individ samtidig med, at den fører an i udviklingen af vores folkeskole.”

Dommerkomiteens formand Scott Hollingsworth overrakte prisen til rådmand for Børn og Unge i Aarhus Bünyamin Simsek og repræsentanter fra skolelens ledelse, medarbejdere og involverede rådgivere. Som begrundelse for prisen fremhævede Hollingsworth bl.a. skolens visionære byggeprogram som fremsynet mht. læringsstile og bevægelsestemaet og forudseende i forhold til skolereformen. Han betonede også, at skolen giver noget tilbage til byen og er knyttet sammen med byen.

”Arkitektur handler om mennesker, og det er Frederiksbjerg Skole et glimrende bevis på”, konstaterede Scott Hollingsworth.

2016-12-08

Skovvænget / Brombærvej i Haderslev – beboerproces og genhusning


domea.dk og Haderslev Boligselskab har igangsat en omfattende helhedsplan for Skovvænget / Brombærvej. 97 boliger nedlægges ved nedrenovering og sammenlægning, der etableres 35 rækkehuse, 66 lejligheder ombygges til tilgængelige boliger og 144 lejligheder renoveres. Pluskontoret Arkitekter varetager i den forbindelse beboerproces og genhusning af beboerne.

Som supplement til totalrådgiverteamet har Pluskontoret Arkitekter planlagt og gennemført en beboerdemokratisk proces forud for vedtagelse af helhedsplanen. Vi har bl.a. udarbejdet informationsmateriale til beboerne om renoveringen i form af beskrivelser, grafiske tidsplaner og illustrationer, afholdt spørgecafé for beboerne, lavet illustrationsmateriale af bl.a. lejlighedsplaner og visualisering af køkken og bad, afholdt beboerafstemning om den fysiske helhedsplan (der blev godkendt med 71% ja-sigere) og afholdt beboerworkshops om udearealer.

I forbindelse med gennemførelse af renoveringen indgår Pluskontoret Arkitekter aktuelt i genhusningstjenesten, der varetager genhusningsforløbet de næste 4 år. Vi står for kommunikationsstrategi, beboermøder, infomateriale og assistance omkring koordinering af varslinger og boligtildeling.

Renoveringen har en samlet sum på 291 mio. kr. og forventes afsluttet i 2020.

2016-12-06

Rejsegilde på Sunde Boliger i Holstebro


1. december var der rejsegilde på Realdania By & Bygs demonstrationsprojekt Sunde Boliger, der gennem tre nyopførte enfamiliehuse sætter fokus på forskellige aspekter ved et sundt indeklima. Pluskontoret Arkitekter er totalrådgiver med underrådgiverne Lendager Arkitekter, MOE og professor Torben Sigsgaard fra Aarhus Universitet.

Sunde Boliger danner bro mellem forskning og praksis og undersøger muligheder for et bedre indeklima – med afsæt i byggematerialer, byggemetoder og teknologi. I projektet sætter vi fokus på indeklimaaspekter som ventilation og ventilationsanlæg, klimaskærm og fugt samt afgasning af skadelige stoffer fra byggematerialer.

”Håbet vil være, at vi får anvist nogen veje, et katalog, som man kan gå ind og vælge imellem, når man skal bygge nyt eller renovere”, udtalte direktør Peter Cederfeld, Realdania By & Byg i forbindelse med første spadestik. Se video fra første spadestik nederst i artiklen.

Sunde Boliger består af tre huse, der udefra ligner hinanden til forveksling, for det er primært i planløsninger, indvendige materialer og tekniske løsninger, at forskellene ses.

‘NOW-tech’-huset er et referencebyggeri, opført som vi typisk bygger i dag.

‘NO-tech’-huset er mere robust og tolerant over for beboernes adfærd og mindre afhængig af teknologi. Husets planløsning har separate rum til tøj og legetøj, så partikler og afgasning herfra holdes adskilt fra husets soverum. Tilsvarende kan døren til køkkenet lukkes, når fx ovnen eller panden er i brug. Materialerne er valgt ud fra deres positive egenskaber for indeklimaet.

‘YES-tech’-huset udnytter den ypperste interaktive teknologi og styring med beboeren i centrum frem for beboeren som problemet. Huset har samme planløsning som referencehuset ’NOW-tech’, men med meget mere integreret teknologi og styring til at sikre et optimalt indeklima.

Projektet skal vise, at hensynet til indeklimaet kan løftes uden at give køb på energi og miljø og uden fordyrende omkostninger. Samtidig ønskes ansvaret for indeklimaet flyttet fra beboerne til byggeriet. I dag forklares problemerne ofte udelukkende med uhensigtsmæssig brugeradfærd. Resultatet af Sunde Boliger skal sikre ny viden, der kan bruges i praksis - i nyt eller eksisterende byggeri.

Sunde Boliger, som forventes at stå klar april 2017, udgør første etape af en kommende rækkehus-/tæt-lav-bebyggelse på i alt 14 huse i Tommelisekvarteret i Holstebro med smuk udsigt over Vandkraftsøen og den bakkede natur.

2016-12-05

Klevehusene – nye, topmoderne ungdomsboliger i Esbjerg


Pluskontoret Arkitekter er totalrådgiver på 69 nye ungdomsboliger, der sammen med Esbjerg Ingeniørerne opføres for Esbjerg Almennyttige Boligselskab og administreres af DAB. Med deres centrale beliggenhed og topmoderne faciliteter forventes ungdomsboligerne at blive særdeles eftertragtede.

Samtlige boliger er gennemlyste 2-rums boliger, og 18 boliger er indrettet med hems i tagetagen. Den 3450 m² store bygning indeholder også fællesrum og vaskeri samt et stort hævet gårdrum med nyttehaver, aktiviteter og træterrasser.

Ungdomsboligerne udføres med en stærk bæredygtig profil med forventet energiklasse 2020, et suverænt indeklima og sikre materialevalg.

Boligerne er tegnet, så de på sigt eventuelt kan lægges sammen til familieboliger eller ældrevenlige boliger. Den fleksibilitet vil sikre, at byggeriet også om mange år kan tilbyde aktuelle, tidssvarende boliger.

Klevehusene, som ungdomsboligerne er døbt, forventes klar til indflytning i sommeren 2018.

2016-12-01

Renovering har givet øget tryghed i Finlandsparken


En storstilet renovering til 330 mio kr. har givet Finlandsparken i Vejle et markant løft med mindre hærværk og større tryghed til følge. Til glæde for de 1640 beboere i de 11 blokke samt naboer i området. Renoveringen af Finlandsparken, der er på regeringens såkaldte ghettoliste, har givet beboerne nye typer af lejligheder, fem nye aktivitetsrum, nye haver til alle stuelejlighederne, tagterrasser og et nyt fitnessrum.

Pluskontoret Arkitekter har udarbejdet den fysiske helhedsplan for Finlandsparken, herunder dialog og ansøgning til Landsbyggefonden, og vi har varetaget den beboerdemokratiske proces forud for renoveringen samt ydet bygherrerådgivning for Arbejdernes Andelsboligforening.

Et konkret eksempel på renoveringens positive effekt ses bl.a. på udgifterne til hærværk, som er faldet fra op mod en halv million kroner årligt til omkring 30.000 kroner, ifølge afdelingsformand Knud Aage Thiemer.

Som sidste led i renoveringen af Finlandsparken varetager Pluskontoret Arkitekter i øjeblikket et omfattende infrastrukturprojekt, hvor områder forbindes, nye veje og stier dannes og pladser og nærområder gives nyt liv. Beplantning, belysning og wayfinding er også en del af landskabsprojektet.

2016-11-28

Arkitektpraktikant søges til foråret 2017


Som praktikant hos Pluskontoret Arkitekter bliver du en del af en kreativ og dynamisk tegnestue. Du kommer til at arbejde i teams, hvor du får en række spændende opgaver og ansvarsområder - og mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt.

Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til udfoldelse, konstruktiv sparring og masser af godt humør i dagligdagen.

Vi samles hver dag om en varm økologisk frokostbuffet – der om sommeren kan indtages på vores frodige altan.

Studieture og en række faglige og sociale arrangementer er også blandt tilbuddene.

Din profil:
Vi lægger vægt på, at du er en åben og humoristisk person - en teamplayer, der indgår som en naturlig del af tegnestuen.

Derudover er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt på delopgaver og ikke er bange for at tage initiativ.

Du mestrer eller har kendskab til Autocad, Adobe-pakken og Sketchup samt gerne Revit.

Start den 1. februar 2017. Er du interesseret, så kontakt Mette Stavad på 53 74 40 04 eller ms@pluskontoret.dk.

Læs interview med tidligere praktikant længere nede på siden.

2016-11-23

Praktik med plads til leg og læring


”Her er voldsomt hyggeligt og en sindssygt god stemning. Vi er lidt ligesom en familie. Det gode miljø giver plads til, at man kan lege mere rent fagligt. Man kan godt snuble uden at føle sig utryg – og det giver ro.”

Ordene kommer fra 27-årige Alexander Siig Kristensen, der har været i et halvt års praktik hos Pluskontoret Arkitekter og nu er ansat som studentermedhjælper.

”For mig var det vigtigt at finde en praktikplads, hvor man kan skabe netværk, hvor der er gode mennesker, og hvor man kan udvikle sig – og det gør man bedst, hvis det er et godt sted,” siger Alexander, der fik tegnestuen anbefalet af en medstuderende fra Arkitektskolen Aarhus, som havde været i praktik hos Pluskontoret.

I sin praktik har Alexander deltaget i en række vidt forskellige projekter og konkurrencer, bl.a. infrastrukturprojekter i Finlandsparken og Løget for AAB Vejle, renovering af Gellerupparken, Toveshøj og Søvangen for Brabrand Boligforening, en ny boligbebyggelse på Nørreport i Hammel for Midtjysk Boligselskab, om- og tilbygning af Gudenådalens Friskole og konkurrencen om Tryghed i Bispehaven.

En særlig lærerig proces var konkurrencen om Brabrand Boligforenings nye administrationsbygning, hvor Alexander var med fra start til slut.

”Det var en spændende og udfordrende proces. Jeg kom indimellem ud på dybt vand – uden at drukne! Det har styrket mig og gjort mig mere rolig i de projekter, jeg arbejder med nu,” konstaterer han.

Den største læring i praktikperioden har været omskolingen fra skoleprojekter til projekter in real life.

”Man skal vænne sig til nye arbejdsprocesser, nye systemer, mange deadlines og et andet tempo. Det tog mig lidt tid. Heldigvis har tegnestuen en flad struktur, og det er let at få sparring, for ekspertisen er lige ovre på den anden side af bordet.”

Praktikken har givet Alexander et godt netværk og udviklet ham både fagligt og personligt. Han tøver derfor ikke med at anbefale Pluskontoret Arkitekter.

”Pluskontoret er et fantastisk sted at være i praktik. Her er plads til leg og udvikling. Man får lært noget og lavet noget. Der er plads til det hele. Det gode miljø afspejler sig også i de ting, der bliver lavet. Det er arkitektur med god samvittighed og godt håndværk. Arkitektur, man kan stå inde for,” lyder det fra Alexander.

2016-11-22

Pluskontorets bygherrerådgivningsteam udvides med erfaren erhvervsleder


Pluskontoret har ansat Birgitte Dal, der med sin ingeniørfaglige baggrund og mangeårige erfaringer med rådgivning, virksomhedsudvikling, ledelse og økonomistyring skal være med til at styrke tegnestuens travle bygherrerådgivningsteam – der bl.a. er involveret i den omfattende renovering, om- og nybygning af Gellerupparken, Toveshøj og Søvangen i Brabrand, nyt Multikulturhus i Sønderborg, ny campus til University College Lillebælt, ny Aarhus Produktionsskole og ny skole i Haderslev.

Birgitte er uddannet bygningsingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus og var fra 1997-2008 ansat hos Tækker Rådgivende Ingeniører – først som ingeniør, siden som tegnestueleder i hhv. Aarhus og København og de sidste to år som adm. direktør. De seneste 8 år har Birgitte været adm. direktør og medejer af smykkefirmaet Louise Kragh.

Med sin brede vifte af erhvervskompetencer og evne til at bygge bro mellem hardcore kvalifikationer og bløde værdier er Birgitte et stort plus for tegnestuen. Vil glæder os til, at vi og vores samarbejdspartnere kan nyde godt at Birgittes mange faglig og personlige kompetencer inden for bygherrerådgivning og forretningsudvikling.

Velkommen til Birgitte.

2016-11-09

Rejsegilde på Rambølls nye domicil i Esbjerg


Den 3. november var der rejsegilde på Rambølls nye domicil i Esbjerg. Pluskontoret og Transform er arkitekterne bag det markante byggeri, der med sin fremtrædende beliggenhed på Bavnehøj bliver et vartegn for Esbjerg. Rambøll er ingeniører på projektet, der opføres af CASA med PFA Ejendomme som investor.

Byggeriet er på 11.111 m² opdelt i tre vinger og syv etager. I stueplan etableres kantine og mødecenter, mens de øvrige etager indrettes som moderne og fleksible kontormiljøer. Et atrium i midten med gangbroer samler fløjene og giver et fantastisk lysindfald. Fra tagterrassen vil der være udsigt over Esbjerg by og havn.

450-500 medarbejdere fra seks forretningsenheder i Rambøll - Olie & Gas, Energi, Byggeri, Transport, Miljø & Sundhed samt Vand - samles under ét på den nye matrikel, der bliver en af de største kontorer i koncernen. Det nye domicil bliver en hypermoderne kontorarbejdsplads, hvor medarbejderne kan veksle mellem en lang række arbejdssituationer.

2016-11-04

Prækvalificeret til udvidelse og ombygning af Tradiums tømrerafdeling


Sammen med Raunstup og OBH-Gruppen er vi med i konkurrencen om nybyggeri og ombygning af tømrerafdelingen på Tradium i Randers.

Byggeriet omfatter nybygning af en værkstedsbygning på 2700 m² samt ombygning af en to-etages længebygning på 1400 m². Projektet indeholder desuden anlæg af en intern vej, p-pladser og forbindelsesstrøg med tilhørende funktioner.

Den nybyggede værkstedsbygning skal indeholde to tømrerværksteder, der hver kan underopdeles i to efter behov, samt maskinværksted, trælager, værktøjsrum og lager for søm og skruer. Der skal desuden være instruktionslokaler og trappe, samtalerum og kontor, socialrum, spiserum og servicerum mm.

Den nye værkstedsbygning skal udtrykke tømrerfaget, og der ønskes skabt en arkitektonisk, materialemæssig og visuel sammenhæng mellem murer- og tømrerafdelingen.

Den eksisterende teoribygning skal ombygges til at indeholde undervisningslokaler, grupperum, samtalerum og lærer- og elevarbejdspladser. Der skal desuden være opholdsarealer, spiserum, the-køkkener, ”talking point” samt forskellige servicerum. Desuden ønskes en ny hovedindgang mod det fælles forbindelsesstrøg.

Generelt skal bygningen ombygges til større visuel åbenhed med fokus på, at studieområde, futurelab og spiserum fremstår som et moderne og inviterende miljø.

2016-10-31

Prækvalificeret til renovering af 162 almene boliger på De Lichtenbergs Vej i Grenaa


Sammen med Enemærke & Petersen og LB Consult er vi prækvalificeret til renovering af boligforeningen B45’s afdeling 11. Bebyggelsen er opført i 1960'erne, dog lettere ombygget i 1987, og er en klassik stokbygning.

Totalentreprisen består primært i indvendig renovering af 162 almene boliger, som sammenlægges til ca. 135 almene familieboliger, hvori der etableres tilgængelighed i ca. 80 af boligerne. Derudover etableres altaner til alle boliger.

Den samlede anlægssum er på ca. 93 mio. kr.

2016-10-24

Prækvalificeret til rammeaftale med FællesBo


Pluskontoret og underrådgiver Hundsbæk & Henriksen er prækvalificeret til rammeaftale med boligorganisationen FællesBo i Herning vedr. totalrådgivning i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af en række byggeprojekter inden for nybyg og renovering.

FællesBo har ca. 5.000 boliger fordelt på 82 afdelinger i Herning Kommune, og porteføljen for de forventede opgaver under rammeaftalen har en estimeret værdi på 1-1,8 milliarder kr. over en periode på 4 år.

2016-10-21

Prækvalificeret til konkurrencen om Boliger ved Bækken


Pluskontoret er prækvalificeret til Arbejdernes Andels Boligforenings arkitektkonkurrence om et nyt boligområde i et naturskønt område langs Skæring Bæk. Som underrådgivere er tilknyttet LOOP Architects, Tri-Consult og Arkplan Byplan- og landskabsarkitekter.

Totalrådgivningen omfatter design af bebyggelsesplan for hele det nye boligområde ved Hjortshøjvej og Grenåvej i Skæring, der udgør ca. 17.500 m² etageareal svarende til ca. 200 boliger, samt nybyggeri af i første omgang 88 boliger svarende til 7500 m² etageareal.

Med projektet Boliger ved Bækken ønsker AAB at gentænke den gode almene bolig og bebyggelse ved at sætte stor fokus på god arkitektur som identitetsskabende og nærværende i menneskelig skala. AAB ønsker samtidig en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig bebyggelse, og byggeriet skal certificeres til DGNB Guld.

Vi glæder os til at give vores bud på et nyt attraktivt og oplevelsesfyldt boligområde langs Skæring Bæk.

2016-10-20

Bæredygtige tasker med vind i sejlene


Pluskontoret Arkitekter har været med til at designe genbrugstasker for firmaet grünBAG. Taskerne, der bl.a. sys af saltsække, sejl, sikkerhedsseler og redningsflåder, indtager nu det udenlandske marked.

Indehaver af grünBAG Helen Leegaard har stor succes med sine unikke genbrugstasker i et praktisk og iøjnefaldende design. grünBag Architect og et par nye modeller er udviklet i samarbejde med Pluskontoret Arkitekter, som bidrager med designforslag og tester prototyper af taskerne.

»Arkitekter er så gode til det funktionelle, så det er fantastisk sparring for mig at få,« siger Helen Leegaard.

Også Pluskontoret Arkitekter sætter stor pris på samarbejdet.

»Vores arkitekttasker er en del af Pluskontorets grundDNA omkring bæredygtighed. Taskerne har fulgt os dagligt i over 5 år – og de holder max!, « siger Suna Cenholt, partner hos Pluskontoret Arkitekter.

Taskerne, der bl.a. forhandles af AROS, Paustian og på www.grunbag.dk, er nu på vej til Tyskland, England, Norge, Holland og Japan.

2016-10-14

Prækvalificeret til rammeaftaler med Brabrand Boligforening


Pluskontoret er prækvalificere til BBBO’s rammeaftaler om Arkitektrådgivning renovering og Bygherrerådgivning.

Arkitektrådgivningen søger vi i et internationalt team med underrådgiverne Studio Egret West og SLA, mens vi til bygherrerådgivningen har teamet op med Rambøll og Transform. Vi ser frem til at afgive tilbud og håber at kunne fortsætte det gode samarbejde med Brabrand Boligforening.

Rammeaftalen om arkitektrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning omfatter planlægning, disponering, udarbejdelse af projektforslag, myndighedsprojekt, udbud af byggerier, projektledelse, byggeledelse og tilsyn. Det forventes, at en stor del af ydelserne udføres under helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.

Rammeaftalen om bygherrerådgivning omfatter udbud af rådgiverydelser og entrepriser samt projektstyring af tid og økonomi mm. i forbindelse med nybyggeri og renovering. Dertil kommer bistand i forbindelse med skemaer for almennyttigt byggeri, håndtering af beboerindvolvering og udarbejdelse af indstillinger til beslutningsorganer.

2016-10-12

Pluskontoret i paneldiskussion om Sunde Boliger på Building Green


Partner Kristian Nordheim fra Pluskontoret er inviteret til at deltage i Real Danias debat om Sunde Boliger på konferencen Building Green 2.-3. november i Forum, København.

Panelet, som foruden Kristian Nordheim består af Anders Lendager, indehaver af Lendager Group, og Steffen Maagaard, koncernkompetencechef for Energi og Indeklima i MOE, vil debattere bæredygtighed under overskriften ”Sunde Boliger: Alle har ret til et bedre indeklima – uden at det koster ekstra.” Moderatorer er Lene Wiell Nordberg, projektleder i Realdanias initiativ Et Godt Indeklima, og Jørgen Søndermark, projektleder for Sunde Boliger hos Realdania By & Byg.

Panelet vil bl.a. fortælle om erfaringerne fra Realdanis By & Bygs demonstrationsprojekt ”Sunde Boliger.” Sunde Boliger består af tre rækkehuse, der skal undersøge, om det er muligt at sikre et sundere indeklima til samme pris og med samme energibesparelse som dagens standard.

Deltagerne vil diskutere arkitekt- og ingeniørvinklerne på et sundt indeklima og kommer bl.a. ind på, hvordan man kan ventilere meget mere og meget klogere, samtidig med at man fjerner støj og trækgener. I diskussionen skelnes mellem ’oplevet indeklima’ (temperatur, træk, fugtig luft, dagslys mv.) og ’sundt indeklima,’ som omhandler de påvirkninger, vi udsættes for uden at opdage det – og som har potentiale til at gøre os syge med allergi, astma, KOL, cancer mv. Alle disse facts spejles direkte i Sunde Boligers 1:1 byggeri i Holstebro.

VIP discussions: ”Sunde Boliger: Alle har ret til et bedre indeklima – uden at det koster ekstra”, 3. november kl. 11.00-12.30.

Deltagelse i Building Green er gratis.

2016-10-10

Engagerede medarbejdere drøfter mobilitet og fællesskab på ny Århus Produktionsskole


Fredag den 7. oktober var 35 engagerede medarbejdere fra Århus Produktionsskole samlet på Hotel Koldingfjord til en workshop om initiativer til mobilitet og fællesskab på den nye produktionsskole på Godsbanearealet.

Workshoppen er led i en længere brugerproces faciliteret af Pluskontoret, der som bygherrerådgiver for Århus Produktionsskole er med til udvikle og definere rammerne for den en nye skole. Brugerprocessen danner grundlag for programmering, lokalplanproces, udarbejdelse af dispositionsforslag og udbud i totalentreprise.

Workshoppen viste, at der er stor konsensus i medarbejdergruppen om planerne for den nye skole. Drøftelsen om, hvordan vi sikrer mobilitet og fællesskab på skolen, frembragte mange ideer både på det pædagogiske plan og til det bygningsfysiske. Der var blandt andet et ønske om sociale åndehuller placeret rundt omkring på skolen for at skabe mobilitet blandt eleverne, samt et fælles personalerum til faglig og social sparring.

Brugerprocessen har skabt et godt fundament for det videre forløb, og blandt deltagerne er der spositiv forventning til den nye skole på Godsbanearealet.

Aarhus Produktionsskole er et værkstedsbaseret undervisnings- og vejledningstilbud til unge mellem 15 og 25 år der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen foregår i håndværksbaserede værksteder samt kreative, musiske og mere projektorienterede værksteder.

2016-10-07

Ny økonomi- og administrationsansvarlig


Nynne Bundgaard er 1. oktober ansat som økonomi- og administrationsansvarlig hos Pluskontoret.

Nynne, der har en HD i Regnskab og økonomistyring fra Aarhus Universitet, har omfattende erfaring inden for økonomistyring, personale og administration fra en række private virksomheder.

De seneste 8 år har Nynne været ansat som revisor i et revisionsfirma, men hun har en fortid i arkitektbranchen. Fra sine 5 år som økonomiassistent hos schmidt hammer lassen architetcs og 5 år som bogholder og siden administrationschef hos AART architects har Nynne et indgående kendskab til branchen.

Pluskontoret glæder sig til samarbejdet og til at nyde godt af Nynnes mange kompetencer.

Velkommen til Nynne.

2016-10-06

Frederiksbjerg Skole kåret til Årets skolebyggeri 2016


På Nohrcon’s ”Konference om fremtidens skole og læringsrum” er vinderen af Årets skolebyggeri 2016 netop kåret. Frederiksbjerg Skole i Aarhus vandt prisen foran fire andre skoler. Pluskontoret har været bygherrerådgiver på projektet.

Juryen fremhævede bl.a., at arkitekturen tager skolereformen på ordet og forløser aspektet med mere bevægelse både inde og ude. Borgmester Jacob Bundsgaard roser bl.a. skolen for et helt unikt skole- og børnemiljø, hvor funktionalitet og arkitektur glider smukt sammen med det omkringliggende byrum.

I sidste ende afgjorde en offentlig afstemning, hvem der vandt. Blandt stemmerne lød rosen:

”Fantastisk skole, hvor børnene leger og lærer. Der er lyst og en fabelagtig akustik, der giver en helt ny oplevelse af, hvordan 900 børn kan lyde. SÅ dejligt et sted!”

”Jeg arbejder der og må erkende, at al min skepsis er blevet gjort til skamme. Alt fungerer, og mine elever samt vi voksne nyder al den plads og alle de gode løsninger.”

”Min datter går i femte klasse på Frederiksbjerg Skole. Med hendes ord, har Aarhus fået en ny skole med meget meget højt til loftet, hvor der er plads til både de vilde og de stille. En skole bygget til børn - hvor der også er plads til lærerne.”

Foto: Henning Larsen Architects

2016-09-29

Marie Fenger Ehlers ansat hos Pluskontoret


Arkitekt Marie Fenger Ehlers, der siden 2007 har været indehaver af Kontur Arkitekter, er ansat hos Pluskontoret Arkitekter. Marie har mange års erfaring og et omfattende netværk i branchen og skal være med til at styrke Pluskontoret, der i øjeblikket opruster pga. travlhed og stor ordretilgang.

”Ansættelsen af Marie er et stort plus for tegnestuen. Marie står bag en imponerende række vundne konkurrencer og præmierede byggerier og har bl.a. stor erfaring med undervisningsbyggeri og boliger, som er to af vores kerneområder. Vi ser også frem til at nyde godt af Maries kompetencer inden for campusbyggeri og multihaller. Marie Fenger Ehlers og Pluskontoret er det perfekte match, og vi er glade for at kunne udvide medarbejderstaben med en stor kapacitet på området” udtaler adm. direktør Mette Stavad, Pluskontoret.

Skiftet fra Kontur Arkitekter til Pluskontoret er en gevinst for begge parter. Marie Fenger Ehlers havde lyst til nye udfordringer, og for hende var Pluskontoret det naturlige valg.

”Jeg har altid haft et godt øje til Pluskontoret, som jeg kender fra tidligere samarbejder. Pluskontoret har en helt særlig ånd og en humanistisk tilgang, som jeg godt kan lide, og mange af tegnestuens projekter ligger i tråd med de områder, jeg arbejder med” siger Marie Fenger Ehlers.

Maries cv tæller markante vundne projekter som Varde Rådhus, Design City Kolding VUC & HF, Multiarena i Aabenraa, Randers Social- og Sundhedsskole, UCN University College Nordjylland, Via Campus Silkeborg, Campus Varde, Ungdomsboliger på Gøteborg Allé i Aarhus, Flügger HQ, Ringkøbing Skole og Musikskole og Ny daginstitution i Brande.

Tidspunktet til et jobskifte var det rette for Marie, da Kontur Arkitekter i forvejen var inde i en omstillingsproces i forbindelse med fusion med Regnbuen.

”Jeg hilste fusionen med Regnbuen velkommen, men tiden var moden til, at jeg foretog et mere markant jobskifte. Nu glæder jeg mig til at tage fat på en række spændende nye projekter – og til at fortsætte det gode samarbejde med tidligere samarbejdspartnere i et nyt regi,” siger Marie Fenger Ehlers.

2016-09-27

Prækvalificeret til Vivaldi Friplejehjem i Brønderslev


Sammen med JFP, Brix & Kamp og chefkonsulent Inger Kirk Jordansen fra Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune er vi prækvalificeret til at opføre et nyt friplejehjem i Brønderslev for Danske Diakonhjem.

Totalentreprisen omfatter færdigprojektering og opførelse af bygning på ca. 4.250 m² - heraf ca. 3.650 m² boligareal og ca. 600 m² serviceareal. Hertil kommer carport og skure.

De 44 friplejeboliger skal indrettes med hjemlighed og integreret velfærdsteknologi, hvilket skal afspejles i både arkitektur og indretning.

Den økonomiske ramme for totalentreprisen er 65 mio. kr.

2016-09-26

Vinder af konkurrencen om 55 boliger på Kornvangen i Esbjerg


Sammen med COWI har vi vundet projektkonkurrencen om nye plejeboliger på Kornvangen.

Totalrådgivningen omfatter etablering af to botilbud på henholdsvis 40 boliger til borgere med fysik og/eller psykisk funktions-nedsættelse (ombygning og nybygning) og 15 boliger til borgere under social rehabilitering (ombygning). Alle boliger indrettes med eget bad og toilet.

Botilbuddet skal ud over boliger bestå af fælles boligarealer og servicearealer med personalefaciliteter i særskilt ny bygning.

Det samlede areal er på ca. 4.500 m² fordelt på renovering og primært nybyggeri.

Vi ser frem til at skabe nye tidssvarende rammer for borgere med funktions- nedsættelse og særlige fysiske og/eller psykiske behov med udgangspunkt i beboernes individuelle behov, hvor det socialpædagogiske arbejde og de fysiske rammer understøtter hinanden.

2016-09-23

Nye plusser på tegnestuen


Vi har travlt hos Pluskontoret. Derfor har vi budt velkommen til seks nye, dygtige medarbejdere, der skal være med til at løse tegnestuens mange spændende projekter og igangværende konkurrencer.

Tag godt imod (fra venstre): Eva Hjortlund Nielsen (arkitektpraktikant bach.arch.), Christian Colmorn (bygningskonstruktør), Susanne Østergaard Schanz (arkitekt MAA), Sigrid Lie Gilberg (arkitekt MAA), Marie Fenger Ehlers (arkitekt MAA) og Anne Katrine Einspar (konstruktørpraktikant).

2016-09-22

Bygherrerådgiver på ny skole i Haderslev Syd


Pluskontoret har sammen med Kuben Management, Arne Elkjær og Autens vundet bygherrerådgivning i forbindelse med en ny skole i Haderslev. Med Kuben Management i spidsen skal teamet bistå Haderslev Kommune med gennemførelse af brugerproces og programmering, udbud i totalrådgivning, afholdelse af projektkonkurrence, totalrådgiverens projektering, entrepriseudbud, udførelse og aflevering.

Den nye skole skal planlægges og projekteres, så den er klar til fremtidens skole. Åbne og differentierede planløsninger skal sikre fleksible og afvekslende undervisnings- og opholdsområder indendørs og masser af bevægelse udendørs og samtidig indbyde til ro, undervisning og læring. Skolen skal kunne rumme minimum 500 elever fra 0.- 6. klasse, og byggeriet ønskes indrettet fleksibelt, både i forhold til anvendelse, pædagogik, organisation og omverdenens behov.

Teamets tilbud scorer højt på alle fire udvælgelseskriterier: Pris, Organisation og CV, Håndtering af brugerproces og Håndtering af comissioning bygherrerådgivning, og i vurderingen lyder det bl.a.:

”Den tilbudte proces vedr. brugerinddragelse vurderes at være gennemtænkt, struktureret samt i stand til at sikre ejerskab hos alle interessenter og sikre et særligt fokus på at få indtænkt emner som ”det som vi endnu ikke ved”. Den tilbudte proces vedrørende commissioning bygherrerådgivning, der tildeles maksimum point, ”vurderes at være meget overbevisende dokumenteret i form af ydelser og tidsplan.”

Vi glæder os til at være med til at skabe en ny, visionær og fremtidssikret skole i samarbejde med Haderslev Kommune.

Ny skole Haderslev Syd

2016-09-21

Prækvalificeret til Risskov Brynet


Pluskontoret er med underrådgiverne LOOP Architects, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Schønherr og Envidan prækvalificeret til AAB’s udbud af totalrådgivning ifm. projektering og udførelse af 106 ungdoms-, handicap- og familieboliger i Aarhus.

Totalrådgivningen omfatter realisering af det konkurrenceforslag, Arbejdernes Andels Boligforening i foråret vandt - sammen med LOOP Architects, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Schønherr og Envidan.

Byggeriet er disponeret i en lang sammenhængende bebyggelse med hhv. 10 handicapvenlige ungdomsboliger, 10 almindelige ungdomsboliger og 34 familieboliger i varierende størrelser. Herunder etableres en parkeringskælder. På grunden skal der ydermere etableres et 8-etagers punkthus med 52 ungdomsboliger.

Bæredygtighed er grundlæggende for projektet, og det er målet, at det samlede byggeri skal opnå en guld-certificering indenfor DGNB-ordningen.

2016-09-09

Pluskontoret vinder Vejen Rådhus


I et stærkt team med Rambøll og Transform har Pluskontoret vundet konkurrencen om et nyt markant rådhus i Vejen.

Udvidelsen af Vejen Rådhus er et ambitiøst projekt, der med sin centrale beliggenhed i hjertet af Vejen vil få stor betydning for byen. Vores ambition er, at det nye rådhus vil byde velkommen med et nyt, imødekommende og moderne ansigt for et samlet Vejen Kommune.

Det nye rådhus samler 184 medarbejdere fra Direktionen, Udvikling & Erhverv, Teknik & Miljø og Borgerservice, så borgerne fremover vil få én central indgang til kommunen. Derved genskabes rådhuset og torvet som et knudepunkt i Vejen midtby.

Teamet har givet vores bud på to forskellige løsningsforslag: om- og tilbygning af rådhuset i form af en udvidelse med to etager i højden eller et nyt byggeri i fire etager med offentlige funktioner og kontorarealer samlet omkring et åbent atrium. I begge forslag er det tanken, at de enkelte etager placeres forskudt i facadeudtrykket, så skalaen nedbrydes, og der skabes attraktive balkoner og tagterrasser. Facaderne i begge forslag er nye og holdes i lyse, imødekommende og robuste materialer.

En væsentlig målsætning bliver at skabe en topmoderne arbejdsplads med optimale indretningsmuligheder og et godt arbejdsmiljø med integrerede muligheder for New Ways of Working bl.a. i form af fleksible, åbne kontormiljøer med øget fokus på indeklima.

Brugerinddragelse, som er en teamets spidskompetencer, indgår som et væsentligt redskab i udviklingen af optimale forhold for ansatte og borgere i det nye rådhus.

Det nye rådhus skal understøtte nye samarbejdsformer og øget videndeling mellem afdelinger og ansatte, så fordelene ved at samle flere administrative funktioner udnyttes bedst muligt. Rådhuset skal ud over at være en god arbejdsplads også tage godt imod de borgere, der benytter huset. Man skal føle sig velkommen i huset, samtidig med at det skal være let at finde rundt, og man skal føle, at systemet er effektivt. Kontakten til rådhustorvet og modtagelsen er derfor yderst vigtig.

I projektet for nyt Vejen Rådhus trækker Pluskontoret, Transform og Rambøll bl.a. på erfaringerne fra vores aktuelle samarbejde om opførelse af Rambøll Esbjergs nye DGNB-certificerede domicil. Vi har har tidligere samarbejdet om en række projekter og har hver især en omfattende portefølge af markante byggede projekter med mennesket i centrum.

Totalrådgiver: Rambøll A/S
Underrådgivere: Pluskontoret A/S Arkitekter MAA og Transform A/S
Budget: 76 mio. kr. exkl. moms
Tidshorisont: Forventet ibrugtagning medio 2019

Vejen Rådhus
Væksthuset

2016-08-24

Indvielse af Væksthuset - dagtilbud og sundhedscenter i Gellerup


Tirsdag blev Væksthuset - et nyt kombineret dagtilbud og sundhedscenter i Gellerup - indviet. Dermed er endnu et projekt, hvor Pluskontoret Arkitekter, som del af et bygherrerådgivningsteam, har medvirket til at formulere visioner og krav, officielt afsluttet og taget i brug.

Væksthuset er opført, hvor Nordgårdskolen tidligere lå, og er et af de første projekter i Aarhus Kommunes storstilede plan om at løfte bydelen for at tiltrække nye beboere og besøgende til området.

Huset rummer 4 dagtilbud med plads til i alt 184 børn samt faciliteter til sundhedsplejen. Alle funktioner er forbundet omkring et uopvarmet fællesrum, hvor medarbejdere, børn og besøgende vil møde hinanden.

Pluskontoret Arkitekter har tilrettelagt og varetaget brugerinddragelse som baggrund for programmering og udarbejdelse af udbudsmateriale, der er udført i samarbejde med COWI.

2016-08-19

Frederiksbjerg Skole er nu indviet!


Fredag d. 19/8 blev Frederiksbjerg Skole officielt indviet - Kronprinsesse Mary indviede den nye skole ved at ringe med en tidligere skoleklokke fra Skt. Annagades Skole. Derved blev der bundet tråd mellem den nye og gamle skole.

Skolens elever og lærere var sammen med de involverede parter i byggeprojektet med til at markere afslutningen af det langvarige byggeprojekt.

Børnene spillede en central rolle på dagen og optrådte med fællessang og hjalp med fremvisning af den nye skole - og de mange forskellige aktivitetsmuligheder, der er indarbejdet.

Frederiksbjerg Skole er den første nye skole, der er bygget i Aarhus midtby i et århundrede, og Pluskontoret Arkitekter har sammen med COWI, Learnings Spaces og Schønherr varetaget bygherrerådgivning for Aarhus Kommune siden 2011.

Se flere fotos via linkene herunder - og se film fra dagen på vores facebook-side.

Indvielse Frederiksbjerg Skole

2016-08-02

Prækvalificeret til Godsbanekollegiet i Aarhus


Pluskontoret er sammen med Jørgen Friis Poulsen, Kærsgaard & Andersen og Arkplan Byplan- & Landskabsarkitekter prækvalificeret til at opføre nye ungdomsboliger for studerende på Godsbanearealet i Aarhus.

Totalentreprisen, som udbydes af Arbejdernes Andels Boligforening og Kollegiekontoret i Aarhus, har en forventet økonomisk ramme på 240 mio. kr.

Projektet omfatter design, projektering og opførelse af en samlet bebyggelse på ca. 14.400 m², herunder 300-400 boliger og primære fællesfaciliteter på ca. 500 m² samt sekundære fællesfaciliteter på ca. 1000 m².

Som en del af projektet skal der desuden udarbejdes en ny lokalplan for området.

Vi glæder os til at give vores bud på nye attraktive kollegieboliger til byens danske og udenlandske studerende.

Godsbanearealet

2016-06-23

Prækvalificeret til renovering eller genopførelse af 48 almene rækkehuse i Vejle


Sammen med CASA og Arne Elkjær er vi prækvalificeret til renovering eller nedrivning/genopførelse af 4440 m² tæt/lav boligbebyggelse fra midten af 70'erne for Boligselskabet ØsterBO, DVB, afd. 1.

Boligbebyggelsen er fordelt i 8 længer med hver 6 boliger. Opgaven omfatter renovering eller nedrivning (eksklusiv sokkel) og genopførelse af tilsvarende nye boliger på eksisterende sokler.

I forhold til ønsket om at optimere opgavens økonomi, kvalitet og tid er det målet, at opgaven gennemføres med baggrund i et produktionsrationelt princip, der eksempelvis kan tage afsæt i typehusproduktion, præfabrikation, konceptbyggeri eller lignende. Det er en forudsætning for Landsbyggefondens renoveringsstøtte, at byggeriets fundamenter som minimum genanvendes, hvilket derfor indbefatter en renovering eller genopførelse indenfor samme ydre geometri.

Det primære landskabelige greb med stiadgange langs boligerne, ankomstrum og haverum samt niveaufri adgang til boligen skal bevares.

Projektet, som støttes af Landsbyggefonden, har et anlægsbudget på ca. 58 mio. kr.

2016-06-21

Prækvalificeret til 55 boliger på Kornvangen i Esbjerg


Sammen med COWI er vi prækvalificeret til projektkonkurrencen om nye plejeboliger på Kornvangen. Totalrådgivningen omfatter etablering af to botilbud på henholdsvis 40 boliger til borgere med fysik og/eller psykisk funktionsnedsættelse og 15 boliger til borgere under social rehabilitering.

Det samlede areal er på ca. 4.500 m² fordelt på renovering og primært nybyggeri. Botilbuddet skal ud over boliger bestå af fælles boligarealer og servicearealer med personalefaciliteter.

2016-06-20

Prækvalificeret til Nørre Boulevard Skolen i Holstebro


Pluskontoret er prækvalificeret til totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning af Nørre Boulevard Skolen. Søren Andersen Arkitekter og Drias Rådgivende Ingeniører er tilknyttet som underrådgivere.

Projektet indeholder ombygning og renovering af ca. 10.000 m² eksisterende skole og opførelse af ny fløj/nye bygninger på ca. 2.100 m² samt udenomsarealer.

Ombygningen af Nørre Boulevard Skolen er et led i Holstebro Kommunes ændring af skoledistrikter. De fem nuværende skoledistrikter i byen nedlægges, og der etableres ét samlet skoledistrikt med tre undervisningssteder, bl.a. Nørre Boulevard Skolen.

Højstruphave

2016-06-20

Endnu en prækvalificering - Højstruphave i Odense


Vi er sammen med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen prækvalificeret til totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Civicas afd. 7, Højstruphave.

De 207 boliger i afdelingen skal renoveres og ombygges i forbindelse med realisering af helhedsplanen, som omfatter renovering af klimaskærm og installationer samt modernisering af boliger.

I forbindelse med moderniseringen skal der indrettes tilgængelighed og sammenlægges boliger.

Helhedsplanen omfatter desuden modernisering af udearealer.

BUGS

2016-06-13

Prækvalificeret til Børnenes Univers Grindsted Syd


Pluskontoret har med Ingeniørgruppen Varde som underrådgiver prækvalificeret sig til at give bud på en ny daginstitution i Grindsted. Institutionen skal rumme 130 børnehavebørn, 28 vuggestuebørn og 12 børn med særlige behov.

I 2011 igangsatte Billund Kommune en børnereform, hvor flere institutioner samles i større, aldersintegrerede enheder. Børnenes Univers Grindsted Syd er etape 3 i denne række af byggeprojekter, og målet er at bygge en aldersintegreret institution, der understøtter børnereformen og understreger betydningen af sammenhæng imellem pædagogik, teknologi, arkitektur, funktionalitet og materialevalg.

Igangsætningen af børneuniverserne er indledt med en kreativ workshop med deltagelse af en række ressourcepersoner med ekspertise inden for børns udvikling og læring. Billund Kommune lægger vægt på at resultaterne af workshoppen sætter sit tydelige præg på byggeprocessen, og at personale og brugere bliver inddraget.

Også børnene skal inddrages i projektet og ikke kun i idéfasen, da Billund Kommune har gode erfaringer med at involvere børnegrupper i både projekteringsstadiet og i selve byggeriet.

Vejen Rådhus

2016-06-09

Prækvalificeret til Vejen Rådhus


Pluskontoret er sammen med Rambøll og Transform prækvalificeret til konkurrencen om Vejen Rådhus.

Det nuværende rådhus skal om- og tilbygges med to ekstra etager og rumme ialt 184 medarbejdere.

Der skal udarbejdes skitseforslag og overslagspris på såvel om- og tilbygning af det gamle rådhus samt på nedrivning og opførelse af et helt nyt rådhus på den eksisterende placering.

Selve indretningen af bygningen skal ske med fleksible åbne kontormiljøer, hvor arbejdsmiljøet vægtes meget højt, specielt i forhold til lyddæmpning og temperaturforhold.

Indretningen af arbejdspladserne skal understøtte nye måder at arbejde på - New Ways of Working.

Totalrådgivers første opgave bliver at udarbejde byggeprogram i samarbejde med arbejdsgrupperne og herefter dispositions-/og projektforslag med efterfølgende myndigheds-/ hoved-/ og detailprojekt. Ydelserne omfatter også udbud, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn inkl. aflevering og mangeludbedring.

Det samlede budget er på 76 mio. kr.

2016-05-31

Pluskontoret på studietur d. 1.-4. juni


D. 1.-4. juni (begge dage inklusive) drager Pluskontoret på den årlige studietur - i år tager vi til København, Helsingør og Malmø.

Vi vil se på nye boligbyggerier og renoveringer af almene boliger samt en række banebrydende bæredygtige projekter. Desuden skal vi se en række af de interessante projekter, der er opført i havneområderne i København og Malmø i de seneste år.
På vejen gør vi også holdt ved et par af tegnestuens egne projekter - Fasanstien i Korsør og Løget By i Vejle.

Vi glæder os til at komme hjem med fornyet inspiration - og lidt sommerkulør på kinderne.

Studietur Malmø Kbh

2016-04-29

Prækvalificeret til totalentreprisen Tryghed i Bispehaven


I et stærkt team med Dan Jord, Moe, Schønherr, ÅF - Hansen & Henneberg, JCN Bolig og Platform31 er vi prækvalificeret til konkurrencen om Tryghed i Bispehaven.

Projektet, som er udbudt at Østjysk Bolig, er første skridt i en langsigtet omdannelse af Bispehaven, der skal transformere det udsatte boligområde til et attraktivt bykvarter. Med helhedsorienterede og langsigtede indgreb skal projektet skabe løsninger af høj kvalitet, der kan kickstarte en ny og positiv udvikling af Bispehaven.

Projektet, der har en anslået værdi af 150 mio. kr., skal give inspiration til en ny helhedsplan for hele bykvarteret og danne ramme om en langsigtet udvikling. Det skal bl.a. vise, hvordan byrum og udearealer kan omdannes, og hvordan ind- og opgangssituationer kan gentænkes og inspirere til omdannelsen af stue- og kælderetager.

Vi glæder os til at give vores bud på et trygt og attraktivt Bispehaven.

2016-04-26

Åbent Hus i Frederiksbjergbyggeriet torsdag 28. april


Byggeriet af den nye skole på Frederiksbjerg er i fuld gang, og til august står en splinterny og flot skole klar til at modtage elever og lærere.

På torsdag den 28. april har du mulighed for at se, hvordan byggeriet skrider frem, når Frederiksbjergbyggeriet holder Åbent Hus på byggepladsen i tidsrummet 16-21. Her kan du gå på opdagelse i dele af bygningerne, få en guidet rundvisning og møde nogle af de kommende brugere af huset, som vil fortælle om planerne med huset.

Adgangen sker fra hjørnet af Skt. Anna Gade og Ingerslevs Boulevard, hvor der vil være skiltet for videre adgang. Indgangen lukkes kl. 20.30.

Da der er tale om et byggepladsbesøg med sikkerhedskrav, vil det ikke være muligt at gå rundt på egen hånd. Ifølge byggelederen er børn velkommen i selskab med voksne.

Pluskontoret og COWI er bygherrerådgiver på Frederiksbjergbyggeriet.

FB byg

2016-04-25

Prækvalificeret til ny administrationsbygning for Brabrand Boligforening


Sammen med Jørgen Friis Poulsen og Midtconsult er vi prækvalificeret til konkurrencen om BBBO-huset i Brabrand.

Den nye administrationsbygning skal samle Brabrand Boligforenings forskellige afdelinger og funktioner under ét tag. I projektet er der fokus på at skabe optimale rammer for mødet mellem boligforeningen og beboerne samt inspirerende og varierede arbejdsmiljøer, der understøtter tværfagligt arbejde og udvikling.

Byggeriet omfatter ca. 3000 m² bebygget areal inkl. værksted og garager for en af boligforeningens driftsafdelinger samt udearealer og parkering. Som option udbydes yderligere 500 m2 bebygget areal til driftsfaciliteter.

Projektet, som er udbudt i totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence, er et led i realiseringen af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, hvor Pluskontoret yder bygherrerådgivning, udviklingsrådgivning og arkitektrådgivning.

BBBO
Løget færdigt byggeri

2016-04-11

Løget By indviet af begejstret boligminister


”Det her er et skoleeksempel på, hvordan man kan ændre et boligområde”, sagde udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V), da hun den 7. april 2016 markerede indvielsen af bydelen Løget i Vejle, der har fået et markant løft efter to et halvt års gennemgribende renovering.
Pluskontoret Arkitekter er arkitekt på projektet, der er udført i samarbejde med COWI og byMUNCH.

Fornyelsen af bebyggelsen, der er opført fra 1971 til 1984, består i en udvendig og indvendige renovering af de i alt 965 boliger, der har fået nye facader, tage, vinduer, døre, køkkener, badeværelser og haveskure. Dertil kommer nybyggede tagboliger, et nyt kvartershus samt en nybygget vuggestue og børnehave. Også udenomsarealerne har fået et løft, så området omkring boligerne nu fremstår som en attraktiv bypark.

Ministeren blev vist rundt i det nye Løget By af formanden for AAB Vejle, Hans Helge Andersen, og borgmester Arne Sigtenbjerggaard, og var derefter inviteret til frokost i det nye kvartershus sammen med 150 gæster, der alle har været involveret i projektet.

På sin rundvisning fik Inger Støjberg lejlighed til at hilse på et par af beboerne i de nye penthouselejligheder, som hun udtrykte stor begejstring for, og hun snakkede med ansatte og børn i det nye Grønnedalens Børnecenter, som hun mener er med til at give børnene andre muligheder og oplevelser end de ellers ville have fået.

”Jeg har lært mere af mit besøg end det, 100 embedsmænds notater kunne have fortalt mig, sagde en imponeret Inger Støjberg efter sit besøg i Løget By.

Pluskontoret Arkitekter har udarbejdet den fysiske helhedsplan for Løget By (2008) og efterfølgende vundet konkurrencen om arkitektrådgivning, projektering og fagtilsyn. Tegnestuen har desuden varetaget beboerhåndtering i projekterings- og byggeperioden samt koordinering af genhusning i samarbejde med AAB Vejle. Også den kommende infrastruktur skal Pluskontoret stå for

Fakta: Omgang: 965 almennyttige boliger i AAB’s afd. 41 og 42 – herunder 16 nye penthouselejligheder. Nyt kvartershus. Ny integreret vuggestue og børnehave. Ca. 1600 beboere. 50.000 m2.
Anlægssum: 789 mio. kr. (inkl. den kommende infrastruktur)
Periode: 2012- 2016 Arkitekt: Pluskontoret Arkitekter (helhedsplan og samtlige projekter) + Rum Arkitektur (tagboliger)
Ingeniør: Cowi (afd. 41, 42 og børneinstitution) / Søren Jensen Rådgivende Ingeniører (Kvartershus) / DRIAS Rådgivende Ingeniører (Tagboliger)
Landskabsarkitekt: byMUNCH (og Pluskontoret Arkitekter mht. infrastruktur)

2016-04-06

Langenæsbyggeriet er skudt i gang!


Tirsdag blev der taget første spadestik til opførelsen af Langenæsbyggeriet - et nyt børnebyggeri, der kombinerer dagtilbud og indskoling, beliggende på Langenæs - for Aarhus Kommune.

Pluskontoret Arkitekter har, som totalrådgiver siden 2013, varetaget projektet fra programmering og lokalplanudarbejdelse til byggestart. Vi ser nu frem til at følge projektets tilblivelse.

Langenæsbyggeriet udføres i samarbejde med Orbicon, og forventes at stå klar til indflytning i foråret 2017.

Klik på filmen til venstre og se lidt sammenklip fra dagen.