påskelam

2014-04-14

Påskelukket i uge 16


Vi tror på godt påskevejr til havearbejde og egne mindre byggeprojekter og holder derfor ferie i hele påskeugen - fra mandag d. 14/4 til mandag d. 21/4, begge dage inklusive.

Tegnestuen er tilbage i fuld vigør tirsdag d. 22/4.

God påske til alle!

Byparken kåring

2014-04-10

Reception - kåring af vinderforslag Byparken Helhedsplan Gellerup


Fredag d. 11. april kl. 10-11.30 offentliggøres de 3 vinderforslag til Byparken Helhedsplan Gellerup ved en reception på "Madtorvet" i City Vest.

De 3 udvalgte forslag skal herefter videreudvikles frem mod en endelig afgørelse i september 2014.
Den kommende byparken spiller som områdets "grønne rygrad" en afgørende rolle i forandringen af Gellerup og Toveshøj.

Team Rambøll/Pluskontoret har været projektleder på processen, herunder inddragelse af brugere og interessenter som baggrund for konkurrencen.
Konkurrencen af gennemført af Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening i samarbejde med Realdania.

2014-04-09

1. spadestik på Aarhus Friplejehjem

Mandag blev der officielt taget 1. spadestik på opførelsen af 54 plejeboliger og servicefaciliteter i den sydlige del af Aarhus.

Byggeriet, der udføres af JFP, Pluskontoret og Oluf Jørgensen for Danske Diakonhjem, er dog allerede godt på vej med udgravning til kælder og etableret sandpude.

Aarhus Friplejehjem forventes klar til indflytning i sommeren 2015.

byggeplads friplejehjem

2014-03-17

Hulahoppen er godt på vej!


Byggeriet af den nye integrerede daginstitution går støt fremad og kan følges skridt for skridt på Hulahoppens helt egen nye facebook-side!

I oktober 2013 vandt Pluskontoret sammen med Murermestrene Thomas Hans og Grontmij konkurrencen om Hulahoppen - en ny vuggestue og børnehave i Vojens for Haderslev Kommune med plads til 120 børn.

Hulahoppen
Åstruplund

2014-03-14

Indvielse af Åstruplund Plejecenter


Udvidelsen af Åstruplund Plejecenter i Glejbjerg blev d. 25. februar indviet under stor bevågenhed fra politikere og lokale.
Pluskontoret har været totalrådgiver på til- og ombygning af 8 nye plejeboliger, 2 aflastningsboliger samt fælles køkkenfaciliteter. Projektet er udført i samarbejde med Ingeniør'ne.

Vi har haft stor fokus på tilbygningens arkitektoniske tilpasning til det eksisterende, samt at skabe nogle gode, velproportionerede og anvendelige boliger med stor grad af hjemmelig atmosfære. Boligerne er indrettet med tanke på beboernes selvhjulpenhed og lever samtidig op til de nyeste krav til arbejdsmiljø for personalet.

Projektet er opført i en høj håndværksmæssig kvalitet, uden budgetoverskridelser og inden for tidsplanen.

Klostervangen

2014-02-21

Klostervangen - Ny stor renoveringsopgave til Pluskontoret


Pluskontoret har sammen med NOVA5, Alectia og GBL vundet totalrådgivningen på Afd. 25 Klostervangen for AAB Århus.

Projektet, der omfatter renoveringen af 2 boligblokke på hhv. 11 og 16 etager opført 1964-68 - i alt 380 boliger - indeholder hele processen fra udarbejdelse af helhedsplan for renoveringen til totalrådgivning ifm. den efterfølgende projektering og udførelse.

Vi ser frem til at komme igang med den spændende opgave samt at kunne følge processen tæt på!

2014-02-20

Kvalitetsstyring af kommunale ejendomme


Pluskontoret arbejder aktuelt på 2 projekter, der omhandler kvalitetsstyring af kommunale ejendomme set i et overordnet helheds-perspektiv. En tilgang der har til formål at sikre et ensartet godt kvalitetsniveau for den samlede bygningsmasse - og danne beslutningsgrundlag for politikerne.

For Nyborg Kommune udarbejder vi analyse og helhedsplan for deres 15 daginstitutioner som baggrund for kommende politiske beslutninger vedr. pædagogisk opdatering af de bygningsfysiske rammer.

Tilsvarende deltager vi sammen med COWI i et pilotprojekt for Favrskov Kommune om udvikling af et værktøj til kvalitetsstyring af kommunens skoler og daginstitutioner.

Begge projekter tager udgangspunkt i en bredspektret undersøgelse med besigtigelser og input fra relevante brugere og eksperter.

Kvalitetssikring institutioner
Ny daginstitution i Seest

2014-01-02

Ny daginstitution i Seest tegnes af Pluskontoret


Pluskontoret skal sammen med Dansk Boligbyg og d.a.i. arkitekter og ingeniører bygge den nye daginstitution i Seest. Projektet, der skal huse 114 børn i børnehave, specialbørnehave og gæstehus på samlet 1.890 m2, får flotte ord med på vejen i dommerbetænkningen:

"Et rigtig flot projekt der både tager afsæt i stedets kraft med sin beliggenhed (...) og et materialevalg, den gule mursten, der tilpasser sig boligerne på den anden side af gaden.
Nøgleord er inklusion og forskellighed sammen i et stort fællesskab, samt alle de praktiske ting, der også er en del af dagligdagen. Det hele er løst med indsigt (...)"

Vi glæder os til at realisere den nye institution, der opføres i energiklasse 2015.

2013-12-18

Julehilsen fra Pluskontoret


Klik for at se og høre årets jule-plus-hilsen.

Glædelig jul og godt nytår fra Pluskontoret Arkitekter!

Hulahoppen 1. spadestik

2013-12-05

1. spadestik på Hulahoppen


Den 28. november blev der sammen med glade og forventningsfulde børn udstyret med nye røde skovle taget 1. spadestik på den nye børnehave i Vojens - Hulahoppen.

Projektet, der blev vundet i slutningen af september i totalentreprisekonkurrence er dermed på vej til realisering og vi ser frem til at følge projektet, der skal stå færdigt til september 2014.

2013-11-25

Dybkær Specialskole tager form


Dispositions- og projektforslaget til Dybkær Specialskole i Silkeborg er nu klar til endelig kommunal godkendelse.

Pluskontoret har arbejdet som totalrådgiver på projektet siden juni, hvor vi vandt opgaven i det første SKI-udbud vedr. Institutioner og beboelse.
Projektet omfatter ombygning af de eksisterende bygninger ved Dybkærskolen samt 1500 m2 tilbygning af et nyt afsnit til ungdomsafdelingen samt lokaler til Videnshuset og Kørselsafdelingen.

Dybkær Specialskole er udarbejdet i samarbejde med MOE rådgivende ingeniører.

Dybkær Specialskole
Langenæsbyggeriet

2013-11-25

Langenæsbyggeriet - nyt børnebyggeri

Pluskontoret har som totalrådgiver fået til opgave at programmere og projektere Langenæsbyggeriet, et nyt børnebyggeri til ca. 300 børn, for Aarhus Kommune.

Projektet omfatter opførelse af en ny dagtilbudsafdeling, indskolingsafdeling, SFO og lærerforberedelse, i tilknytning til eksisterende institutioner på Langenæsstien og Læssøesgade Skole.

2013-11-12

Kvotehuset - flot fremmøde ved åbent hus!


I weekenden bød Realdania Byg indenfor til første åbent hus-arrangement i MiniCO2-husene i Nyborg - og husene var vel besøgte!
Alle 5 huse, der hver repræsenterer en tilgang til CO2-reducerende arkitektur, var åbne for besøg og bemandet af arkitekter og ingeniører.

I Pluskontorets hus, Kvotehuset, eksperimenteres med adfærdspåvirkende design og teknologi i kampen om at synliggøre og sænke familiens energi- og CO2-forbrug.
Husets isbjørn kommer derfor på usikker grund, når beboerne bruger løs af enegien i dagligdagen - og når den månedlige kvote er opbrugt og isbjørnens isflage er smeltet "slukker" huset! Heldigvis kan det genstartes på den blå nødknap.

Som arkitektonisk tiltag er indført "CO2-zonen"; et tværgående muret bælte i huset, der indeholder køkkenhave, væksthus, multimedierum, viktualierum og overdækket tørreplads - alle sammen tiltag, der gør det lettere for familien at spare CO2 i hverdagen, fx ved at bruge tørretumbleren mindre.

Husene vil blive åbnet igen til foråret, når det 6. og erfaringsopsamlende MiniCO2 Typehuset også vil stå færdigt.

Kvotehuset november 13

2013-11-11

Nyt Multikulturhus Sønderborg


Sammen med COWI har vi nu taget hul på bygherrerådgivningen ifm. et nyt multikulturhus i Sønderborg.
Det nye hus, der skal indeholde bibliotek, kunstskole og Center for Kultur opføres i tilknytning til det historiske Ewers pakhus.

Pluskontoret er ansvarlig for brugerinddragelse under programmering af hhv. råhuset og udvidet inventarprogram.
Projektet er en del af det store havneudviklingsprojekt ByensHavn baseret på Frank Gehry's masterplanen.

Multikulturhus Sønderborg
MiniCO2 - åbent hus

2013-10-29

Åbent CO2 hus - MiniCO2-husene i Nyborg


MiniCO2-husene i Nyborg åbner dørene for alle d. 8. og 9. november kl. 13-16. Oplev 5 af fremtidens parcelhuse, der er bygget på genbrug, som ikke skal vedligeholdes, som kan tilpasses din families skiftende rum-behov, og som hjælper dig med at holde styr på dit energiforbrug.

Kvotehuset (hus nr. 5) er tegnet og udviklet af Pluskontoret i samarbejde med MOE og Alexandra Instituttet.
Arkitektur og teknik vi skubbe til din daglige adfærd, så du forbruger mindre energi i alt hvad du foretager dig. Mød os i huset og få en snak om hvad arkitektur og teknik kan gøre for dig og din familie og jeres fælles energiforbrug - adressen er Steensager 10, 5800 Nyborg.

MiniCO2-husene er et Realdania Byg-projekt.

1545 x tak

2013-10-28

1545 x tak!


Den sidste fødselar i rækken rundede de 50 i weekenden - og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige et stort TAK til kunder, samarbejdspartnere og plusvenner! Tak for opmærksomheden til receptionen d. 13. september - det var skønt at se jer alle - og tak for de 1545 donerede træer samt gaver vi modtog på dagen.

De mange donerede træer betyder at Åbo Folkeskov ved motorvejsafkørsel 49 vest for Aarhus nu udvides med næsten 3900 m2 løvskov og dermed sikrer mere rent drikkevand til fremtiden!

2013-10-21

Rammeaftale - Boligselskabet Viborg


Pluskontoret har sammen med d.a.i. og GBL vundet en rammeaftale om bygherrerådgivning for Boligselskabet Viborg.
Rammeaftalen omfatter flere at boligselskabets kommende store renoveringsprojekter bl.a. Houlkærvænget, Ringparken og Digterparken.

boligselskabet viborg

2013-10-07

2 nye arkitekturpriser til Pluskontoret!


Pluskontoret kan glæde sig over endnu 2 arkitekturpriser; Vejle-Prisen 2012 for Kvartershuset i Løget By samt Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2013 for den Almene Boligbebyggelse Tankefuld.

> Kvartershuset Løget begrundes som "et levende og uhøjtideligt byggeri (der) udmærker sig ved at højne kvaliteten af Løget som boligområde og er fint indpasset i områdets skala".

> Tankefuld præmieres for "sin eksemplariske og nyancerede måde at skabe ny by på bar mark" samt for "et levende og varieret arkitektonisk udtryk, der opleves både sympatisk og identitetsskabende".

Begge priser blev uddelt ifm. Arkitekturens Dag d. 1. oktober og følger op på en prisbelønnet sommer, hvor den almene boligbebyggelse Skovbrynet i Odense allerede har modtaget to arkitekturpriser.

Tankefuld og Kvartershus Løget
Hulahoppen

2013-10-04

Endnu en børnehave i Sønderjylland til Pluskontoret!


Pluskontoret har sammen med Murermestrene Thomas Hans og Grontmij vundet konkurrencen om Hulahoppen - en ny børnehave i Vojens for Haderslev Kommune. Børnehaven får plads til 120 børn fordelt på 8 stuer i en trefløjet bygning på 1270 m2 og skal stå klar til september 2014.

Projektet roses for materialevalget, der domineres af teglsten og kraftige egetræssøjler, ligesom husets hovedgreb, der rækker ud efter den nære kontekst og tilbyder en veldisponeret planløsning, der i høj grad opfylder byggeprogrammets krav og ønsker.

Projektet er det tredje børnebyggeri, som Pluskontoret i samarbejde med Murermestrene Thomas Hans udfører for Haderslev Kommune - alle projekter er vundet i arkitektkonkurrence.

2013-10-01

Rejsegilde på Åstruplund Plejecenter


Mandag blev der fejret rejsegilde på udvidelsen af Åstruplund Plejecenter.
Pluskontoret er her totalrådgiver på tilbygningen af en ny boligfløj med 8 moderne plejeboliger og 2 aflastningsboliger samt nye opdaterede køkkenfaciliteter.

Projektet udføres for Holsted Boligforening og Vejen Kommune i samarbejde med Ingeniør'ne.

rejsegilde
Indvielse Ejer Bavnehøj

2013-09-24

Indvielse - Ny børnehave i Tebstrup


I fredags blev den nye børnehave i Landsbyordningen Ejer Bavnehøj indviet ved at Borgmester Jørgen Gaarde klippede snoren. I anledningen blev der fredag og lørdag afholdt indvielses- og sportsfest med aktiviteter og underholdning i både børnehaven, landsbytorvet, hallen og på sportspladsen.

Den nye børnehave har plads til 80 børn og er bygget som et bindeled mellem den eksisterende skole og idrætshal. Et nyt torv samler funktionerne og danner ny fælles indgang til skole, børnepasning, SFO og fritidsaktiviteter.

Tankefuld udearealer

2013-09-16

Færdigt arbejde i Svendborg


Boligprojektet Tankefuld i Svendborg er nu helt færdigt. De meget varierede udearealer med ophold, terrasser, fællespladser, fælleshus, regnvandsbassiner, sumpbede og præcise græsflader kan derfor tages i brug af de indflyttede beboere.

Projektet, der er opført for Fyns almennyttige Boligselskab (FAB), er nomineret til Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2013. Vi venter i spænding på resultatet, der offentliggøres på Arkitekturens Dag d. 1. oktober.

2013-09-13

Klimapartner - artikel om Pluskontoret


I forbindelse med Pluskontorets Klimapartnerskab med Aarhus Kommune, er vi blevet interviewet om vores tilgang til bæredygtighed i arkitekturen - et felt vi har arbejdet med igennem 20 år!
Resultatet kan læses via nedenstående link.

Bæredygtighed har altid været en naturlig del af Pluskontorets arbejde - ligesom den processuelle tilgang - inden for Børns Rum, Læringens Rum, Boligens Rum og Erhvervets Rum.

Klimapartner

2013-09-12

Kvartershuset nomineret til Vejle-Prisen


AAB's Kvartershus i Løget By er blevet indstillet til Vejle-Prisen 2012, der uddeles i forbindelse med Arkitekturens Dag d. 30. september.
Det nye kvartershus er placeret mellem Afd. 41 og 42, ud til områdets primære indfaldsvej. Det er således et synligt budskab om de kommende forandringer i det almene boligområde.

Vi må nu tålmodigt vente på borgernes afgørelse!

Vejle-Prisen 2012
Fasanstien BoligKorsør

2013-09-11

Pluskontoret vinder plejebolig-konkurrence i Korsør


Pluskontoret er udpeget som vinder af konkurrencen om 24 nye plejeboliger udskrevet af BoligKorsør. Vinderprojektet indeholder derudover renovering af flere nuværende boligblokke, samt en hel ny bydelsplads for områdets beboere.
Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med Daurehøj Byg, ArchiNet, byMUNCH og Oluf Jørgensen. Vi glæder os helt vildt til at komme i gang.

Uddrag fra dommerbetænkningen:
"Med en klar analyse og fortolkning fremstår projektet i sit hovedgreb meget overbevisende. Med overskriften "samme hovedform - ny arkitektur" fortolkes og fornyes det traditionelle boligforeningsbyggeri på enkel og tilsvarende vis. Bygningsvolumen og geometrier afspejler det eksisterende i en opstrammet og klar moderniseret udgave. De lette rytmiske variationer og brugen af blank teglmur samt de reliefskabende trælister tilfører dybde og underdeling af skala samt taktilitet til projektet."

Døgninstitution rejsegilde

2013-09-09

Rejsegilde på Ny Døgninstitution i Frederikshavn


Fredag blev der fejret rejsegilde på Minibo, en ny døgninstitution i Frederikshavn. Minibo vil i foråret 2014 stå klar til at modtage 16 børn og unge med behov for anbringelse uden for hjemmet.

Projektet er udarbejdet med stor fokus på at skabe et hjem frem for en institution, hvor de bygningsmæssige rammer er med til at skabe tryghed og nærhed. Alle unge vil få deres eget værelse, som sammen med tilknyttede fælles opholdsfaciliteter vil sikre, at man kan være sammen på forskellige måder eller hver for sig.
Der har ligeledes været fokus på at skabe en god arbejdsplads, hvor arkitektur og pædagogisk praksis går hånd i hånd.

fødevareBanken

2013-09-05

I den gode sags tjeneste - fødevareBanken

I forbindelse med Aarhus Festuge har vi haft 2 medarbejdere "i marken" for at give en frivillig hånd med under en fundraiser-middag i "Teltet på Kanten" tilberedt af overskudsmad, arrangeret af BRFkredit til fordel for fødevareBankens opstart i Aarhus.

fødevareBanken er en frivillig organisation, der indsamler og distribuerer fødevarer, der ikke kan sælges i detailhandlen eller er til overs i en fødevareproduktion, til herberger, suppekøkkener, integrationsprojekter m.v.

2013-09-03

Odinprisen til Skovbrynet


Skovbrynet blev endnu engang hyldet, da Byforeningen for Odense's Odin-prisen 2012 blev overrakt fredag d. 23. august.

Indmuringen af plaketten blev markeret med hornmusik og godt humør, og det gode vejr blev nydt på fælleshusets tagterrasse.

hornmusik
sommersted

2013-09-02

Go' energi i Sommersted


Pluskontoret har netop afleveret børneuniverset Troldemarken - en ny integreret daginstitution - til Haderslev Kommune.
Projektet, der er en kombination af 300 m2 energi-renovering og 600 m2 nybyg, tages i brug af glade børn og voksne i løbet af de kommende uger.

Den nye sammenhængende institution får plads til ca. 100 børn, og indeholder store lyse grupperum med udsigt, flere flexrum, motorikrum og ikke mindst udendørs energiværksted.

Projektet er udført i tæt samarbejde med Murermestrene Thomas Hans A/S og c.g.teknik rådgivende ingeniører.

hadbjerg skole

2013-08-29

Ombygning af Hadbjerg skole indviet


"Mørk gymnastiksal forvandlet til kreativt og rumligt blikfang" - sådan blev ombygningen af Hadbjerg Skole beskrevet under fejringen af indvielsen onsdag d. 28/8.
Efter ombygningen rummer den tidligere gymnastiksal et nyt indskolingsafsnit og faglokaler i stueplan samt en indskudt etage med nye undervisningslokaler under taget.

Projektet er 1. etape i en etapedelt helhedsplan udarbejdet af Pluskontoret, og udført i samarbejde med Lars Lindgaard rådgivende ingeniørfirma.

2013-08-22

Pluskontoret udvalgt til SKI-leverandør - Skoler og fritid

Pluskontoret Arkitekter er blevet udvalgt til SKI-leverandør indenfor Ydelsesområde 1: Skoler og fritid i Nord- og Midtjylland!

SKI-aftaler gør det muligt for alle statslige myndigheder, kommuner, regioner, selvejende og halv-off. organisationer at købe rådgivning uden at skulle gennemføre et EU-udbud.

Aftalen om skoler og fritid omfatter nybyggeri, udvidelse, tilbygning, ombygning og/eller renovering af folkeskoler, fagskoler, højskoler, efterskoler, gymnasier, seminarer, professionsbachelor-skoler og kursuscentre samt fritidsaktiviteter - multiarenaer, haller, klubhuse, omklædningsfaciliteter m.v.

Pluskontoret er i forvejen SKI-leverandør inden for Institutioner og Beboelse i hele landet.

SKI skoler
Odin-prisen

2013-08-13

Skovbrynet tildeles Odin-prisen 2012


Det almene boligbyggeri Skovbrynet i Odense tildeles endnu en pris - Byforeningen for Odenses Odin-prisen. Prisen gives årligt (såfremt der findes værdige emner!) til et forskønnende bygningsværk i Odense.
Prisen, en plakette til indmuring, overrækkes officielt til bebyggelsen fredag d. 23. august ved Skovbrynets fælleshus.

Skovbrynet, der er opført for Fyns almennyttige Boligselskab af Dansk Boligbyg i samarbejde med Pluskontoret, Oluf Jørgensen og byMUNCH, er i efteråret ligeledes blevet tildelt Odense Kommunes arkitekturpris.

2013-07-03

MiniCO2 Husene - boliglaboratorium i Nyborg

Pluskontoret deltager i Realdania Bygs spændende udviklingsprojekt om fremtidens CO2 venlige parcelhus med det 5. hus Kvotehuset.
Kvotehuset fokuserer på betydningen af beboernes adfærd og måder at påvirke til en bedre adfærd gennem arkitektur og tekniske installationer.

Projektet er udviklet i samarbejde med MOE rådgivende ingeniører og Alexandra Instituttet.
Byggeriet er godt på vej og forventes at stå færdigt til oktober.

Kvotehuset
RødvigGrønneMultihal

2013-06-26

Multihal i Rødvig får 5,6 mio. i støtte fra LOA


Lokale og Anlægsfonden støtter RødvigGrønneMultihal med et ekstraordinært tilskud på 5,6 mio. kr.

Multihallen er 3. og sidste etape af RødvigGrønneMultihus, som Pluskontoret vandt i en totalentreprisekonkurrence i 2010, der kombinerer en integreret institution, fritidsklub og multihal i én bygning. Et samlet projekt på 3800 byggede m2 og tilhørende udearealer.
Projektet bygger på en ambitiøs bæredygtig strategi, og det samlede byggeri er 105% energiproducerende.

LOA begrundelse for støtten: "Projektet bygger på fineste vis videre på det eksisterende børnecenter, og hallens mulighed for at udvide sig mod udearealerne skaber gode muligheder for aktiviteter. Sammen med velgennemtænkte løsninger på energiområdet og de arkitektoniske kvaliteter inden for den begrænsede størrelse bliver det til et godt eksempel for andre mindre byers idrætsbyggeri. Derfor har projektet fået et ekstraordinært stort tilskud af Fonden."

2013-06-26

Pluskontoret rådgiver University College Lillebælt


Professionshøjskolen UCL har med overtagelsen af Ingeniørskolens (Syddansk Universitet) bygninger i Odense fået mulighed for at samle undervisningsfaciliteterne på én adresse.

Pluskontoret er udvalgt til at rådgive UCL i forbindelse med det nye campus. Rådgivningen omfatter bl.a. input til en ny lokalplan for området, udarbejdelse af en helhedsplan for skolen samt dispositionsforslag for ca. 12.000 m2 nybyggeri i tilknytning til de eksisterende bygninger, bl.a. et nyt auditorium.

UCL forventer at kunne overtage bygningsanlægget i 2015.

UCL

2013-06-25

Pluskontoret vinder Aarhus Friplejehjem

Sammen med JFP og Oluf Jørgensen har Pluskontoret vundet totalentreprisen på Aarhus Friplejehjem i Tranbjerg.

Projektet består af 54 plejeboliger og tilhørende servicefaciliteter, i alt ca. 5200 m2 nybyggeri fordelt på 3 etager.

Omsorg
Børnelandsbyen

2013-06-20

Børnelandsbyen Ejer Baunehøj tager form


Byggeriet af Børnelandsbyen Ejer Baunehøj er godt på vej. Man kan nu fornemme den ydre form på den nye daginstitution og nærheden til hallen, der sammen med skolen knyttes direkte på institutionen via det nye landsbytorv.

Byggeriet havde rejsegilde sidst i april og vi kan næsten ikke vente til indvielsen...

2013-06-19

Pluskontoret på tur...


Vi er atter veludhvilede og tilbage på pinden efter en fantastisk berigende og inspirerende tur til Madrid.

Blandt kolde drikke, utallige varianter af tapas og fyrrige flamenco-dansere fik vi set både eksperimenterende, inspirerende og tankevækkende eksempler på bl.a. renovering/restaurering, byplanlægning, almene boliger og en meget gul børnehave (Ecopoliz Plaza, foto) i den spanske hovedstad.

madrid

2013-06-10

Pluskontoret vinder det første SKI-udbud for arkitekter


Pluskontoret har fået til opgave at tegne og projektere til- og ombygningen af institutionen Dybkær Specialtilbud. Vi glæder os til at gå i gang med den spændende opgave, der skal samle afdelingerne Dybkær Specialskole, Kørselsafdelingen og Videnshus Dybkær på samme adresse.

Opgaven er den første, der er udbudt under SKI-aftalen 17.07 Arkitektydelser vedr. institutioner og beboelse.
SKI-aftalen gør det muligt for alle statslige myndigheder, kommuner, regioner, selvejende og halv-off. organisationer at købe rådgivning uden at skulle gennemføre et EU-udbud.

dybkær

2013-06-03

Klimapartner med Aarhus Kommune


Pluskontoret er som det første arkitektfirma blevet klimapartner med Aarhus Kommune !
Samarbejdet er indgået for gennem rådgivning omkring æstetik og proces at bidrage til helhedsorienterede, innovative og bæredygtige løsninger, der skal hjælpe til at nå Aarhus Kommunes ambitiøse mål om CO2-neutralitet i 2030.

Klimapartnerskabet fokuserer på 4 indsatsområder:
- Optimering af bygnngers energiforbrug
- Optimering af produktioners energiforbrug
- Nedbringe C02-emissioner relateret til transport/logistik
- Indkøb, materialer/ressourcer og affald

For at markere det spændende samarbejde har vi fået et nyt transportmiddel - en elcykel skal gøre det lettere at cykle til møder i Aarhus By.
El-cyklen er blot første tiltag af mange, der skal medvirke til at reducere Pluskontorets CO2-aftryk.

klimapartner

2013-06-02

Pluskontoret Arkitekter på LinkedIn


Følg Pluskontoret på LinkedIn og bliv opdateret på nyheder, aktuelle projekter m.m.

LinkedIn
studietur 2013

2013-05-31

Pluskontoret på studietur d. 5.-9. juni

D. 5.-9. juni (begge dage inklusive) drager Pluskontoret på den årlige studietur - i år tager vi til Madrid for at studere arkitektur.

Vi vil se på nye boligbyggerier og en række banebrydende bæredygtige projekter. Desuden skal vi se en række af de smukke renoveringer og nybygninger, der er opført i Madrids centrum de seneste 10-15 år. Vi skal opleve spaniernes helt særlige måde at skabe intense og levende byrum - både i middelalderbyen og i de mere moderne byggerier. Vi vil studere værker af Herzog de Meuron, Jean Nouvel, Mansila + Tunón, Ecosistema Urbano, Morphosis mfl.

Vi glæder os til at komme hjem med fornyet inspiration - og lidt sommerkulør på kinderne.

Hånbæk afleveret

2013-05-26

Børnehuset Håndbæk venter på at børnene flytter ind


Den nye daginstitution Børnehuset Hånbæk er nu afleveret og venter på at børnene flytter ind og fylder huset med aktivitet og liv.

Daginstitutionen er opført i energiklasse 2020 og skal huse 96 vuggestue- og børnehavebørn samt 20 ansatte.

2013-05-15

Mølleholmskolen i byggeplads.dk

Om- og udbygningen af Mølleholmskolen i Høje Taastrup er publiceret i en artikel i april-nummeret (nr.2, 2013) af byggeplads.dk.

I samarbejde med Enemærke & Petersen, Arcgency, Danakon og Spangenberg & Madsen har Pluskontoret tegnet og projekteret en om- og udbygning af Mølleholmskolen, der imødekommer en øget tilgang af elever pga. skolesammenlægninger og samtidig opgraderer forholdene til nye undervisningsformer.

Læs artiklen her:

byggeplads.dk
børn

2013-05-14

Prækvalificeret til 3 børnebyggerier


Pluskontoret er blevet udvalgt til at afgive tilbud på 3 spændende opgaver, der alle omhandler ny- og ombygning af børnemiljøer:

- Gesten Børnecenter i Vejen Kommune
- Børnenes Univers Billund
- Børnenes Univers "Børne- og ungeuniverset" i Hejnsvig

Web viz

2013-05-02

Pluskontoret vinder tilbygning til Ishøj SkoleI samarbejde med Flexmodul og Viborg Ingeniørerne har Pluskontoret vundet totalentreprisekonkurrencen om en tilbygning til Ishøj Skole. Tilbygningen skal udføres som modulbyggeri.

Tilbygningen rummer faciliteter til indskolingen og SFO'en - nye klasselokaler, garderober og en fleksibel aula, der tilgodeser ønsket om et fælles samlingssted for hele skolen.

2013-05-01

Ungeenheden på Hånbækskolen tager form

På Hånbækskolen i Frederikshavn transformeres i øjeblikket et større område, der i fremtiden indeholder attraktive tilbud til unge mellem 15 og 25 år.

Ungeenheden skal rumme ca. 74 administrative arbejdspladser fordelt på team-baser og projekområder. Derudover etableres der publikumsfaciliteter, som henvender sig direkte til de unge.

ungeenheden

2013-04-29

Pluskontoret holder oplæg ved udgivelsen af ny hvidbog om bæredygtighed i byggeriet.


"...Hvor skal byggeriet bevæge sig hen, når der i endnu højere grad skal tages hensyn til miljøressourcer, sundhedsaspekter, moderne brugsmønstre, værdiskabelse, 'value for money' osv. – det der i dag kaldes bæredygtighed? Hvordan skal vi fremover bygge/renovere intelligent uden at overbelaste råstofforekomster og forurene unødigt, samtidigt med at vi skaber nye værdier?..."

Bygherreforeningen lancerer - i samarbejde med Viegand Maagøe, InnoBYG og Grundejernes Investeringsfond - en hvidbog om bæredygtighed i byggeriet ved et arrangement den 30. april i Århus.

Pluskontoret er med og bidrager med et oplæg om tegnestuens aktuelle syn på udviklingen.

Se meget mere på nedenstående link.

2013-04-26

Rejsegilde på Børnelandsbyen Ejer Baunehøj

Fredag eftermiddag blev der med solskin og pølser fejret rejsegilde på daginstitutionen i Ejer Baunehøj.

Både håndværkere, skole- og børnehavebørn og andre interesserede var mødt frem for at opleve den nye daginstitution, som også rummer et landsbytorv til glæde for områdets interessenter og landsbyordningen. Projektet binder daginstitution, skole og hal sammen og opgraderer de fælles administrations- og personaleforhold skolen og institutionen.

Projektet udføres med Risskov Entreprise som totalentreprenør og Stokvad & Kerstens på ingeniørsiden.

Rejsegilde