2016-02-01

Pluskontoret vinder konkurrence om fleksible mobile boliger


Pluskontoret har vundet konkurrencen om landets første fleksible mobile boliger til voksne med autisme. Det banebrydende koncept giver nye muligheder for at tilbyde mennesker med autisme individuelt tilpassede boligløsninger.

Til sommer kan 18 voksne med autisme flytte ind i en helt ny type bolig, der både er fleksibel, mobil og særligt indrettet til netop denne målgruppe. Det er en realitet efter, at regionsrådet for Region Midtjylland på sit møde 16. december har besluttet at bevilge 15,2 millioner kroner til projektet.

Boligerne er indrettet af moduler, der kan til- og afkobles afhængigt af behovet for et- eller toværelsesboliger. Projektet er udviklet sammen med JYTAS og LB Consult.

Fleksible mobile boliger

2016-01-01

Enfamiliehus fra Pluskontoret publiceret


Et enfamiliehus i Risskov ved Aarhus, tegnet af Pluskontoret, er publiceret i januar-nummeret af magasinet Mad & Bolig.

Huset på 210 m², der er placeret på en kompleks grund, er udviklet i et tæt samarbejde med bygherren, der har haft fokus på at skabe optimale dagslysforhold og udsigt til havet fra de primære opholdsrum.

LB Consult har forestået ingeniørrådgivningen.

Enfamiliehus_madogbolig
Tjæreborg

2015-12-19

Pluskontoret vinder bæredygtig daginstitution i Tjæreborg


Pluskontoret har vundet konkurrencen om en Ny bæredygtig daginstitution i Tjæreborg, Esbjerg Kommune.

Institutionen bliver en erstatning for de to eksisterende institutioner Kastanjehuset og Hasselhuset samt en pavillon ved institutionen Pilehuset i Tjæreborg.
Børn og personale skal have nye fysiske rammer for deres hverdag. Æstetiske, farverige og inspirerende rammer, som skal understøtte en dagligdag præget af rum til bevægelse og fordybelse inde og ude, plads til fokus på mad, musik og kreativ leg, samt mulighed for at dyrke større og mindre fællesskaber - og samtidig være en velfungerende arbejdsplads for de ansatte. Udviklingen af den nye daginstitution er særlig interessant, fordi nuværende traditioner og pædagogisk praksis fra tre adresser skal gentænkes, fornyes og forenes under samme tag - til glæde for alle. Projektet udføres sammen med D.A.I. og vi glæder os til at komme i gang!

Barrit

2015-12-15

Motoriklandskab på Barrit Skole får støtte af LOA


På Barrit Skole i Hedensted Kommune skal en gammeldags gymnastiksal omdannes til et moderne motoriklandskab.

Pluskontoret har tegnet landskabet og LOA støtter nu en videreudviklet version i Barrit i Hedensted Kommune med 3,2 mio. kr. Barrit Skoles gård integreres i en omdannelse af den gamle gymnastiksal til et moderne motoriklandskab. Projektet skal forstærke Barrit Kultur- og Idrætscenters funktion som områdets aktive centrum. Omdannelse af Barrit skoles gymnastiksal og skolegård omfatter 350 m² bygningsareal og 2.500 m² udeareal og koster ialt 9,3 mio, hvoraf LOA har støttet med 3,2 mio.

Jørgen Mikkelsen, formand for Barrit Gymnastik- og Idrætsforening, siger om projektet: ”Jeg glæder mig over, at det bliver muligt at realisere projektet. I Idrætsforeningen ser vi frem til det nye motoriklandskab, der vil åbne for nye muligheder og aktiviteter, som idrætsforeningen ikke kan tilbyde i dag. De nye indendørs og udendørs aktivitetsmuligheder bliver en gevinst for os i idrætsforeningen og for hele byen. ”

2015-12-02

Sunde Boliger - Nyt Realdania Byg-projekt


Pluskontoret Arkitekter har sammen med Lendager Arkitekter, MOE Rådgivende Ingeniører og læge, ph.d Torben Sigsgaard vundet Realdania Byg's konkurrence "Sunde Boliger".

Teamet skal nu udvikle og tegne tre enfamilieshuse i Holstebro med særlig fokus på indeklima og komfort. Husene opføres ud fra de tre forskellige dogmer: "Now-tech", "Low-tech" og "High-tech".

Pluskontoret Arkitekter er totalrådgiver på projektet, og vi ser frem til at blive endnu klogere på feltet i kampen for det gode og sunde indeklima!

Sunde Boliger

2015-11-30

Pluskontoret vinder konkurrence om daginstitution i Sølystgade


Pluskontoret har vundet konkurrencen om en ny daginstitution i Sølystgade i Aarhus - i det såkaldte "ø-gadekvarter".
Institutionen skal huse seks børnegrupper fordelt på ca. 1000 m² og projektet, der udføres sammen med D.A.I., andrager i alt 17.7 mio.

Byggeriet opføres i to etager i det skønne gårdrum som dannes af gaderne Sølystgade, Samsøgade, Ny Munkegade og Sjællandsgade. I gårdrummet ligger også Sølystgades beboerhus, der gennem årtier har fungeret som samlingspunkt for ø-gadernes beboere.

Aarhus Business College

2015-11-30

Pluskontoret vinder konkurrence om Aarhus Business College


Sammen med Jakobsen & Blindkilde og ALECTIA har Pluskontoret vundet konkurrencen om til - og ombygning af Aarhus Business College på Viemosevej i Viby ved Aarhus.

Opgaven udføres på baggrund af et myndighedsprojekt tegnet af C.F. Møller og omfatter hovedprojektering og udførelse af 14 nye undervisningsrum, et auditorium til 126 personer samt ombygning af 1200 eksisterende m².

Den samlede projektramme er på 45 mio. og projektet til. og ombygning forventes afsluttet ultimo 2016.

aarhusproduktionsskole

2015-11-30

Pluskontoret bygherrerådgiver for NY AARHUS PRODUKTIONSSKOLE


Endnu et spændende projekt er landet i Klostergade! Pluskontoret er udpeget som udbuds- og bygherrerådgiver for NY AARHUS PRODUKTIONSSKOLE.

Skolen, der bliver i alt 3.000 m² stor, skal ligge på Godsbanearealet i det centrale Aarhus og skal efter planen indvies i august 2018. Når de nye rammer står færdige, flytter Aarhus Produktionsskole fra sin nuværende lokation på Katrinebjerg i det nordlige Aarhus.

Pluskontoret har siden 2002 fungeret som arkitektrådgiver for skolen og opgaverne har typisk været nyindretning og ombygning af undervisningsmiljøer og værkstedsfaciliteter, der til dels er blevet udført af skolens egne elever.

2015-10-19

1. spadestik på nyt Rambøll domicil i Esbjerg


Fredag, d. 2 okt. var der 1. spadestik på Rambølls nye domicil i Esbjerg. Bygningen på ca. 13.000 m² - (6 etager + kælder) forventes klar til indflytning i sommeren 2017 og er opdelt i 3 vinger - som Rambølls 3 hovedafdelinger - med et samlende atrium i midten. Hver kontoretage indeholder lyse og effektive kontorområder og husets stueetage huser kantine/cafe, eksterne møderum og lounge. Husets atrium forbinder alle afdelinger og omgives af rum for uformelle møder, vidensudveksling, pauser og samling af alle medarbejdere. Øverste etage har tagterrasse med udsigt over by, havn og hav. Pluskontoret Arkitekter har sammen med Transform Arkitekter varetaget arkitektrådgivningen på projektet, hvis bygherre er PFA Ejendomme. Totalentreprenør er CASA A/S mens Rambøll selv har forestået ingeniørrådgivning.

På billedet ses fra venstre: Johnny Søtrup, Borgmester i Esbjerg, Michael Bruhn, Direktør i PFA Ejendomme, Michael Mortensen, Hovedaktionær og bestyrelsesformand i CASA og John Sørensen, adm. direktør i Rambøll.

1. spadestik Rambøll

2015-10-05

Daginstitutionen Løvetand - Indvielse og hædrende omtale


I september blev Daginstitutionen Løvetand i Seest indviet - og på Arkitekturens Dag opnåede byggeriet hædrende omtale, da Kolding Kommune uddelte årets arkitekturpriser.

Børnebyggeriet blev således hædret for:
”en afdæmpet arkitektur, der fint leger sig ind i sine omgivelser og skaber sammenhæng mellem byen og skolen”

Huset har plads til 80 børnehavebørn, 24 special-børnehavebørn og 10 dagplejebørn, fordelt på to længer, der med et enkelt knæk er med til at give gårdrum og udearealer karakter.

Daginstitutionen Løvetand er udført i totalentreprise af Dansk Boligbyg, Pluskontoret Arkitekter og D.A.I. ingeniører.

Løvetand indvielse
Dagnæs indvielse

2015-10-02

Dagnæs Børnehus indviet


Børnene flyttede ind i det nye børnehus efter sommerferien og d. 21. september blev åbningen officielt markeret med indvielse og fejring.

Dagnæs Børnehus i Horsens samler 3 tidligere daginstitutioner i samme hus og har nu fået plads til 180 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn og 15 dagplejebørn.

Projektet er udført i totalentreprise af Nisgaard + Christoffersen, Pluskontoret Arkitekter og Almbjerg rådg. ingeniører.

Grønnedalens Børnecenter

2015-09-30

ABRAKADABRA... JEG KAN LØFTE ET HUS


Med nogle af Halfdan Rasmussens velkendte rim og remser bliver alle besøgende i det nye Grønnedalens Børnecenter i Løget By budt velkomne.
Halfdan Rasmussens datter og forlag har givet særlig tilladelse til at 16 af de skønne rim og remser udsmykker daginstitutionens nye indgangsparti.

Netop sproget er centralt i Grønnedalens Børnecenter, der huser vuggestue- og børnehavebørn med baggrund i 16 forskellige nationaliteter. Denne mangfoldighed blev ved indvielsen d. 25/9 markeret med en flagallé omkring hele legepladsen.

Grønnedalens Børnecenter er udført for AAB Vejle i samarbejde mellem COWI, Pluskontoret og ByMUNCH og med dansk Boligbyg som entreprenør. 500 m2 renovering af ekst. børnehave + 500 m2 tilbygning af vuggestue og produktionskøkken.

2015-09-01

Ny midtbyskole - Åbent hus 3. sep. kl. 15-21


Den 18. august blev der fejret rejsegilde på Frederiksbjergbyggeriet - Aarhus' nye midtbyskole på Frederiksbjerg. Markeringen af byggeriet følges op med ÅBENT HUS torsdag d. 3. september kl. 15-21, hvor huset vil være åbent for alle interesserede.

Pluskontoret Arkitekter er bygherrerådgivere på projektet sammen med COWI. Huset er tegnet af Henning Larsen Architects sammen med GPP og NIRAS og opføres af Hoffmann.

Vi kan kun anbefale at bruge lidt tid på at se huset indefra, hvordan det placerer sig i byrummet, de åbne terrasser og boldspilsterrasser, den højloftede café, black box og de genbrugte tegl, der spiller sammen med byens huse - og meget mere!

God fornøjelse!

Rejsegilde

2015-08-31

Pluskontoret vinder konkurrencen om Jakobskolen


Pluskontoret har vundet konkurrencen om en ny helhedsplan og en tilbygning for Jakobskolen i Aarhus, der samler indskoling, mellemtrin, udskoling og SFO under eet tag.

Helhedsplanen skaber et sammenhængende skolemiljø, der giver fleksible rammer for det daglige pædagogiske virke. Om- og tilbygningen skaber en tydelig inddeling i indskoling, mellemtrin og udskoling, samtidig med at Jakobskolen bevares som én samlet skole. Desuden sikres en god synergi mellem SFO og indskoling. Vi har i projektet skabt en indretning og nogle rum, der ikke bare fungerer som en passiv ramme omkring skolens daglige virke, men inviterer til moderne pædagogik og forskellige læringsformer.

Projektet er båret af en række bæredygtige fokuspunkter, der primært handler om materialer med lang levetid, lavt vedligehold, godt indeklima og en langvarig fleksibilitet.

Projektering pågår i efteråret og selve byggeriet påbegyndes i det tidlige forår i 2016.Tilbygningen er ialt 456 m2, og udføres i samarbejde med LB Consult og Penta-Byg A/S.

2015-08-25

Pluskontoret løber DHLI fantastisk sensommervejr stillede hele fire løbehold fra Pluskontoret torsdag, d. 20. august op til den traditionsrige DHL-stafet i Mindeparken ved Aarhus.

De i alt tyve medarbejdere dystede mod de øvrige 15.000 motionister, bl.a. på den indlagte "bakkespurt" - en 665 meter lang strækning på Carl Nielsens vej.

Efter løbet blev der serveret grillpølser og pandekager i tegnestuens pavillon, da vi havde doneret vores madkasse til den frivillige forening "Madspild- nej tak", der også sidste år videreformidlede 4.500 gratis måltider til hjemløse på de aarhusianske væresteder.

Et gigantisk fyrværkeri satte punktum for løbsstrabadserne.

Vi ses til DHL i 2016!

2015-06-25

Renoveringen af Løget By lakker mod enden


Onsdag aften d. 1. juli afholdes det sidste etapemøde for beboere i Afd. 42, Løget By. Det er et af de første tydelige tegn på, at renoveringen af de ca. 950 boliger i AAB Vejles Afd. 41 og 42, Løget By, nærmer sig sin afslutning.

Pluskontoret Arkitekter har sammen med AAB Vejle varetaget GenhusningsTjenesten, og har sørget for løbende orientering af beboerne om renoveringen - herunder afholdelse af i alt 24 etapemøder - udsendelse af varslinger, koordinering af genhusning og fordeling af genhusningsboliger såvel som taget imod beboerhenvendelser vedrørende renoveringen m.m.

De sidste beboere forventes hjemflyttet til deres renoverede lejligheder lige efter nytår 2016.

GenhusningsTjenesten

2015-06-11

Pluskontoret vinder konkurrence i Kolding Kommune


Pluskontoret har vundet konkurrencen om opførelse af fællesboliger til Døgninstitutionen Tinghøj i Kolding kommune, der er hjem for børn og unge i alderen 0-18 år.

Vinderparametrene var vores fokus på brugeradfærd og bæredygtighed med helt særlige temaaftener for beboerne. Dertil kommer helhedsplanen for den fine gamle have og de bolignære opholdsarealer.

Projektet er blevet til i tæt samarbejde med Murermestrene Thomas Hans a/s og MOE rådgivende ingeniører. Vi glæder os til at se det vokse!

2015-06-01

1. spadestik på Nydamsskolen


Så blev første spadestik til Nydamskolen i Sønderborg Kommune taget.

Borgmester Erik Lauritzen fik hjælp af en stor flok elever, der havde taget opstilling langs den fremtidige bygnings ydergrænse. Den nye bygning, der kobler sig på Læringscenteret i den eksisterende skole, vil rumme klasselokaler til indskoling, mellemtrin samt madkundskab og science. Der vil være studiemiljøer til nye måder at studere på, årgangsmiljøer og et terrasseret udeareal med miljøer til bla. udelæring.Den ombyggede skole tages i brug om godt et år.

Nydamsskolen_spadestik
PLUS4

2015-05-06

S.M.U.K.! Bæredygtig ny partner hos Pluskontoret Arkitekter


Arkitekt MAA Kristian Nordheim er indtrådt i partnerkredsen hos Pluskontoret Arkitekter. Kristian skal være med til at styrke og fremtidssikre tegnestuens arkitektoniske og bæredygtige profil samt den strategiske partnersituation.

ØGET FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED I ALLE FASER
Pluskontoret ønsker gennem denne udvidelse af ledelsen at sætte yderligere fokus på tegnestuens bæredygtige profil, så de seneste års positive arbejde med bæredygtige strategier i alle projektfaser fastholdes og videreudvikles målrettet.

Med fokus på alt fra forbrug til materialevalg og brugeradfærd, har Pluskontoret gennem flere år opbygget et stærkt bæredygtigt grundlag og fagligt netværk. Kristian får derfor naturligt det ledelsesmæssige ansvar for disse kerneområder, så tegnestuen sikrer dette fokus hos såvel vores bygherrer, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Kristian skal derudover bidrage til en videreudvikling af Pluskontorets arkitektur, så tegnestuen kan fortsætte flere års vækst og positive resultater. Kristian har således stor andel i Pluskontorets seneste prisvindende projekter – herunder tildeling af Odense By’s arkitekturpris 2013 og Svendborg Kommunes arkitekturpris 2014.

S.M.U.K.! er betegnelsen for Pluskontorets egen måde at anskue bæredygtighed på, og består af 5 hovedemner med en lang række underpunkter. Indholdet rammer bredt og gør bæredygtighed lettere at forstå for alle, fra enkelt person til store projekter;
S. står for: Start med dig selv.
M. betyder: Mennesker.
U. handler om: Udvikling.
K. er lig med: Kvalitet.
! Udråbstegnet drejer sig om Information og Kommunikation.

2015-05-05

Fasanstien handicapboliger - nu på byggeplads.dk


Nedrivningen af i alt 5 boligblokke og genopbygning som moderne handicapboliger på Fasanstien i Korsør er nu udført - og processen og resultatet kan studeres på byggeplads.dk.

Under overskriften "Samme hovedform - ny arkitektur" har Pluskontoret Arkitekter sammen med Archinet, ByMunch, Oluf Jørgensen og Daurehøj Erhvervsbyg genopført 2 af de tidligere boligblokke med respekt for den omgivende bebyggelse samtidig med at forandringerne og bl.a. materialevalget er med til at skabe variation og liv i området.

Fasanstien byggeplads dk
Grindsted Skole

2015-04-15

Pluskontoret vinder Grindsted Skole


På baggrund af et udarbejdet tilbud har Pluskontoret sammen med Orbicon vundet om- og tilbygning af Grindsted Skole for Aalborg Kommune.

I projektet skal Pluskontoret indarbejde de nyeste tendenser indenfor indskoling og mellemtrin, herunder integrering af DUS/SFO i en ny 800 m2 undervisningsbygning samt 200 m2 nænsom renovering af skolens bevaringsværdige hovedbygning.

Grindsted Skole danner desuden ramme for landsbyordningen og er mødested for landsbysamfundet.
Aalborg Kommunes nye bæredygtighedsmanual, som bygger på DGNB principperne og lavenergiklasse 2020, er designgrundlag for opgaven.

2015-04-13

Pluskontoret på gaden i Aarhus...

Du kan nu cykle rundt i Aarhus midtby på en vaskeægte Pluskontoret-bycykel. I samarbejde med Aarhus Kommune har Pluskontoret sponseret 10 bycykler, så borgere og turister gratis og super bæredygtigt, let kan bevæge sig rundt i vores fine by.

Kig godt efter vores cykler i byen, og tag gerne en tur ud i det blå med Pluskontoret som rejsekammerat...

Du kan i øvrigt også møde os på vores egen el-cykel, som vores medarbejdere kører flittigt på til møder inden for bygrænsen = frisk luft og motion er den bedste start på en konstruktiv dialog.

Pluskontoret er Klimapartner med Aarhus Kommune og bidrager som bæredygtig rådgiver til flere delprojekter for en mere ressourcebevidst og bæredygtig by.

Se meget mere her:

2015-03-30

Pluskontoret sikrer godt licitationsresultat - igen


Endnu engang er det lykkedes Pluskontoret Arkitekter, som totalrådgiver, at styre et stort projekt igennem projekteringen til et godt licitationsresultat, der giver luft i de efterfølgende faser og mulighed for opgradering og tilkøb.

Det drejer sig om Nydamskolen i Sønderborg Kommune, hvor der skal bygges 2700 m2 indskoling, mellemtrin og faglokaler som erstatning for miljøbelastede bygninger fra 1950'erne for at få bugt med problemer med PCB, asbest, skimmel og dårligt indeklima.

Når den nye skole står klar i juni 2016, rives de gamle bygninger ned, og der etableres en dejlig lærings- og bevægelseshave.

Nydamskolen
Skolen ved Stadion

2015-03-11

Pluskontoret vinder ny specialskoleafdeling til Skolen ved Stadion


Pluskontoret har sammen med Murermestrene Thomas Hans og MOE rådg. ingeniører vundet konkurrencen om opførelse af en ny specialskoleafdeling til Skolen ved Stadion i Haderslev.

Projektet er på 850 m2, indeholdende 5 klassebaser og fællesarealer, samt tilhørende udearealer og legeplads, der skal samle den nye bygning med resten af skolen. Samlede anlægsudgifter på 10,65 mio. kr.

Det udarbejdede projekt fokuserer på høj grad af privat- og uforstyrrethed i læringssituationer samtidig med et imødekommende, fællesskabsorienteret miljø, der bringer naturen ind i bygningen.

Pluskontoret Arkitekter varetager både arkitekt- og landsskabsrådgivning på projektet, der skal stå klar til indflytning primo 2016.

2015-03-10

Rejsegilde for Botilbud Kragelund i fuld sol


Mandag d. 9. marts blev der i bragende forårssol afholdt rejsegilde for det nye anneks til Botilbud Kragelund.
Den nye bygning med boliger, fællesrum og personalefaciliteter er godt på vej og indpasser sig flot i den historiske bygningskontekst omkring det tidligere teglværks arealer og øvrige bygninger.

I det gode vejr blev der serveret sodavand, kage og pølser til de fremmødte brugere, håndværkere og gæster fra nabolaget samt Kragelundskolen.
Efter de indledende taler fra Aarhus Kommune, der er bygherre på projektet, var de nye beboere for første gang på tur i det nye hus og begejstringen for deres nye boliger og flotte fællesarealer var stor!

Byggeriet forventes klar til indflytning i sensommeren 2015.

Kragelund rejsegilde

2015-03-05

Pluskontoret udarbejder helhedsplan for Afd. 8, AAB Vejle


For AAB Vejle udfører Pluskontoret idéprojektudvikling og forberedende arbejder ifm. udarbejdelse af en bygningsfysisk helhedsplan for Afd. 8, Mindegade, Svendsgade og Nyboesgade i Vejle by.
Afdelingen er opført i 1930'erne og 40'erne og består af 236 boliger fordelt på 27 opgange og hele 47 boligtyper.

Renoveringen omhandler primært nye badeværelser, nye vinduer/døre samt etablering af tilgængelige boliger og tagboliger.

Det første beboerinvolverende møde er afholdt i slutningen af februar med talstærkt fremmøde fra afdelingens beboere. De fremlagte renoveringsmodeller, tidplaner og økonomiske perspektiver blev taget godt imod. Den endelige helhedsplan forventes at ligge klar medio 2016.

AAB Vejle Afd 8
Dybkær Specialskole

2015-03-04

Plus-projekt kan nu ses fra rummet!Om- og tilbygningen af Dybkær Specialskole skrider planmæssigt frem og tilbygningens omfang - indeholdende bl.a. ungdoms- og F-klasseafdeling samt faglokaler - kan nu ses fra rummet på Google Maps.

Vinderforslag Multikulturhus Sønderborg

2015-02-20

Sønderborg Kommune fandt en vinder!


Pluskontoret Arkitekter har siden starten af 2014 faciliteret brugerworkshops og udarbejdet det progressive byggeprogram, der ligger til grund for projektet Sønderborg Multikulturhus - et fleksibelt og fremtidssikret hus til bibliotek, kunstskole og Center for Kultur på havnen i Sønderborg.

Pluskontoret Arkitekter og COWI er bygherrerådgivere for Sønderborg Kommune i forbindelse med Multikulturhuset, og vil i løbet af 2016 udarbejde endnu et udbudsmateriale - et udvidet inventarprojekt, der inkluderer løst inventar, rumskabende installationer samt dele af aptering og overflader i de fleksible arealer.

AART architects, Zeni Arkitekter, Alectia og Hoffmann har vundet konkurrencen om opførelse af Sønderborg Multikulturhus (se illustration), der løfter arven fra Frank Gehrys masterplan og vil blive et af byens store kulturelle omdrejningspunkter.

Byggeriet af det nye multikulturhus forventes at stå færdigt i september 2017. Multikulturhuset kommer til at huse blandt andet Sønderborg Bibliotek, det Tyske Bibliotek og Sønderjyllands Kunstskole og vil, når det står færdigt, udgøre cirka 5.500 m2, hvoraf renovering og ombygningen af Ewers Pakhus udgør de 1.200 m2, mens de resterende 4.300 m2 vil være nybyggeri.