dagnæs spadestik

2014-09-05

Dagnæs - første spadestik


Sol, sang og 180 skovle i sving. En masse dejlige unger og en borgmester i solskin. Hvad kan man ønske sig mere til første spadestik på den nye daginstitution i Dagnæs ved Horsens?

180 børn og 40 voksne fra 3 nuværende institutioner samles i et nyt tidssvarende børnemiljø med fokus på barnets trivsel, tryghed og læring.
Bygningen er organiseret, som en lille by omkring et fælles aktivitetstorv hvorfra gader med grupperum og nicher skyder sig ud i en flad stjerneform.

1700m2, energiklasse 2015 - forventes ibrugtaget efter sommerferien 2015.
Totalentreprenør Nisgaard og Christoffersen, Arkitektrådgiver Pluskontoret arkitekter, ingeniør Almbjerg

Kragelund

2014-09-05

Botilbuddet Kragelund - vundet konkurrence


Pluskontoret Arkitekter har sammen med CJ Group og LB Consult vundet TE-konkurrencen om at genopføre Botilbuddet Kragelund, efter at det oprindelige botilbud nedbrændte. Med den nye bygning vil beboerne kunne flytte tilbage i nye, opdaterede og tidssvarende lejligheder.

Det nye Kragelund afspejler at botilbuddet ikke er en institution men en boligbebyggelse. De 12 boliger er udlagt med maksimal hjemlig privathed, samtidig med at fællesarealerne er åbne og imødekommende, og understøtter fællesskabet internt i gruppen og samspillet med udearealerne til begge sider.

Beboerne forventes at flytte ind i de nye omgivelser i sommeren 2015.

2014-09-01

Specialbørnehaven i Seest modtager støtte fra Statens Kunstfond


Specialbørnehaven i Seest, tegnet af Pluskontoret Arkitekter for Kolding Kommune, modtager støtte fra Statens Kunstfond. Sammen med Kommunes eget kunstbidrag på kr. 450.000 er projektet tildelt yderligere kr. 450.000.

Et klart ønske fra Kolding Kommune og Pluskontoret Arkitekter er ”3-dimensionel kunst der bringer børn sammen og som indeholder forskellige sanseelementer” Kunsten skal samtidig være berigende, funktionel og kunne bruges aktivt af institutionens børn. Gårdrummet og dele af institutionens forplads er i første omgang udpeget som meget velegnede steder.

En række spændende møder er netop sat i gang og en kunstnergruppe ventes at blive udpeget i nærmeste fremtid. Vi glæder os helt vildt til et særligt og meget spændende forløb – parallelt med at huset skyder op af jorden på den fine grund i Seest.

seest kunst
konference

2014-08-26

Pluskontoret oplægsholdere på konferencen CAMPUSBYGGERI FOR 6 MILLIARDER I AARHUS OG AALBORG


Levende miljøer på og omkring uddannelsesinstitutionerne
Levende miljøer på og omkring uddannelsesinstitutionerne er en vigtig drivkraft for det danske samfund. Når vi udbygger og moderniserer de fysiske rammer for de videregående uddannelsesinstitutioner, skaber vi en del af den fysiske infrastruktur til morgendagens videnssamfund. Efter en lang årrække med fokus på de fysiske faciliteter for de studerende er der nu også fokus på udviklingen af underviserens arbejdsplads med plads til samarbejde, forberedelse, inspiration og innovation. Vi viser et par af de nyeste eksempler.
Oplæg v. Suna Cenholt, Arkitekt, Partner, Pluskontoret Arkitekter

Konferencen afholdes d. 3. september 2014, start kl 9.00, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus

Hulahoppen

2014-08-21

HULAHOPPEN ER LANDET


Så er håndværkerne ved at lægges sidste hånd på Børnehuset Hulahopppen i Vojens.
Den propelformede bygning med 3 varierede fløje fanger den trekantede grund, skaber overskuelige enheder og et klart centralrum med fællesarealer.
Kileformede overdækninger mod syd og vest giver dynamik, formidler overgangen ml. ude og inde og sikrer et godt indeklima.

Klassiske kvalitetsmaterialer som tegl, råt træ, stål og linoleum tager imod de 120 børn, som kommer den 15.09 2014, og de kan godt glæde sig.
PS - det kan de voksne også godt!

1200 m2
Totalentreprise Murermestrene Thomas Hans
Arkitektrådgiver Pluskontoret Arkitekter
Ingeniør Grontmij

2014-08-21

Aktive plussere til DHL 2014


Igen i år løb Pluskontoret Arkitekter med ved DHL-stafetten i Mindeparken - i år med 15 aktive plussere og hele 3 mixhold!

Og med en samlet gennemsnitsfart på under 5 min. pr. km er vi egentlig ret stolte. :)

DHL 2014

2014-08-19

Alle graver!


Så var der i dag første spadestik på FrederiksbjergByggeriet.
1000 unger i alle aldre hjalp en stolt og glad rådmand for Børn og unge Bünyamin Simsek med at svinge skovlene ved dagens første spadestik.

Pluskontoret er i bygherrerådgivningsteam med COWI, og har varetaget interessent- og brugerinddragelse og den funktionelle og arkitektoniske programmering.
Vi har sikret fremtidens læringsmiljø, med plads til skole, børnehave, ungdomsklub og et rigt foreningsliv.
Visionen er at skabe fremtidens skole som kerne i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Totalentreprenør Hoffmann A/S
Rådgiverer Henning Larsen Architects, GPP, Møller& Grønborg, Niras
Kontraktsum 232.000.000 kr.
Byggeriet forventes at stå færdigt til skolestart 2016.

Spadestik FrederiksbjergByggeriet
Åbo skov

2014-06-17

Kom til indvielse af Åbo Skov!


Aarhus Kommune og Aarhus Vand inviterer til indvielse af den nye Åbo Skov lørdag d. 21. juni kl. 10.00-13.00.

I den anledning vil vi på Pluskontoret gerne endnu engang sige tak for sidst og tak for de mange donationer/gaver ved "JUBII 20+3x50".
Med alle jeres og vores 1651 træer er Pluskontoret en af hovedsponsorerne til den nye folkeskov!

Indvielsen finder sted ved den kommende shelterplads ud til Harlevholmvej.
Kør efter P-pladsen ud til Harlevholmvej via Genvejen Åbovej og Brydehøjvej. Se også vedlagte kort over området.

Åbent hus

2014-06-16

Åbent hus > MiniCO2-husene i Nyborg


Lørdag og søndag d. 21.-22. juni kl. 11-14 er der åbent hus i MiniCO2-husene i Nyborg.

Alle 6 huse er nu opført og det CO2-besparende arkitektur-eksperiment er dermed fuldført. Realdania Byg inviterer derfor til åbent hus for alle interesserede.

Pluskontoret har sammen med MOE og Alexandra Instituttet udviklet og tegnet Kvotehuset, der fokuserer på adfærdspåvirkende design og teknologi i kampen om at synliggøre og sænke familiens energi- og CO2-forbrug.

2014-06-13

1. spadestik - Dybkær Specialskole


I tirsdags blev første spadestik taget til udvidelsen af Dybkær Specialskole i Silkeborg.

Skolens børn og elever ser frem til udvidelsen på 1600 m2, der giver plads til en ny ungdomsafdeling, et særligt afsnit til børn med høj grad ad autisme samt et bevægelsesafsnit med en stor multisal, motorikrum og omklædningsfaciliteter.
Samtidig opgraderes den eksisterende skoles administration og forberedelsesfaciliteter til personalet samt der etableres et multiværksted til naturfag og kreative fag i indskoling og mellemtrin.

Pluskontoret er totalrådgiver på projektet, der er vundet i SKI-udbud, og har varetaget arkitekt- og landskabsrådgivning, mens MOE har udført ingeniør-projektet.

dybkær spadestik

2014-06-12

Genhusning Løget By


I forbindelse med renoveringen af Afd. 41 og 42 i Løget By for AAB Vejle varetager Pluskontoret GenhusningsTjenesten i samarbejde med AAB Vejle.

I det seneste nummer af AAB NYT kan man læse om det store logistiske puslespil, og hvad det betyder for beboerne at skulle flytte midlertidigt ud af deres bolig.

genhusning løget

2014-06-08

Aarhus City Halvmarathon


Pluskontoret løber med til Aarhus City Halvmarathon 2014!

Med en god blanding af førstegangsløbere og erfarne (halv)marathonløbere deltog Pluskontoret i årets største løbebegivenhed.

2014-06-02

Anden beboer-workshop om Klostervangen


Omkring 75 beboere var mødt op til workshop om prioritering af forskellige tilvalgsmuligheder i renoveringsprocessen.

God proces!

2014-05-28

Pluskontoret vinder Nydamskolen


Pluskontoret har sammen med d.a.i., Arkon Arkitekter og DCUM vundet konkurrencen om delvis nybygning af Nydamskolen i Sønderborg.

Den eksisterende indskoling og mellemtrin rives ned og erstattes af et nyt tidssvarende afsnit med forbedrede forhold til skolens yngste elever. Tilbygningens nye placering sikrer samtidig en bedre intern forbindelse på skolen med kobling omkring det centrale torv og pædagogiske læringscenter. I alt tilbygges 2.500 m2.

Som en del af konkurrenceforslaget er desuden tegnet et hovedgreb for en evt. senere nybygning af udskoling, personale og faglokaler.

Nydamskolen

2014-05-27

Bygherrerådgivning Liseborg Bakke


Pluskontoret skal sammen med d.a.i. varetage bygherrerådgivning ifm. opførelsen af 55 almene boliger og fælleshus i en ny tæt-lav bebyggelse på Liseborg Bakke i Viborg.

Boligselskabet Viborg er bygherre på projektet, der skal udføres som bæredygtigt byggeri og leve op til energikravene for 2015/2020.

liseborg bakke
struer boligselskab afd. 1

2014-05-23

Struer Boligselskab Afd. 1 er under forvandling

Den første blok i Struer Boligselskabs Afd. 1 er nu færdigopført og de første beboere er flyttet ind i de nye lejligheder.

Over de kommende år vil hele afdelingen blive genopført som nye tidssvarende lavenergi-boliger. Som en del af den innovative renovering introduceres også nye boligtyper i form af rækkehuse i et og to plan.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden på baggrund af en helhedsplan, også udarbejdet af Pluskontoret, med fokus på genbrug og CO2-reduktion.

Løget Center 75

2014-05-19

Løget By under forvandling


Renoveringen af Løget By i Vejle er godt undervejs - den første blok i Afd. 42 er nu afleveret og de første beboere flyttet hjem igen.

Pluskontoret varetager i samarbejde med AAB Vejle information og koordinering af beboere i forbindelse med genhusningen af blokkene.

Forvandlingen begynder gradvist at sætte sit præg på bebyggelserne og vi ser frem til det endelige resultat.
Renoveringen af de i alt 22 blokke, 5 etagerækkehuse, 205 længehuse og 81 atriumhuse varetages af COWI, Pluskontoret og byMUNCH.

2014-05-09

Første beboer-workshop om Klostervangen


Renoveringen af Klostervangens højhuse er skudt godt i gang!

Renoveringens indhold udvikles i tæt dialog med Klostervangens beboere - og til den første workshop af tre mødte beboerne talstærkt op.
På den første workshop skulle beboerne prioritere og komme med forslag til ønsker for omfanget af den kommende renovering.

Tak for en idérig og aktiv aften - vi ser frem til et spændende forløb med at formulere Klostervangens fremtid.
2. workshop afholdes d. 20/5.

workshop 1
udstilling byrumskonkurrence

2014-04-10

Udstilling og kommentering på byrumskonkurrencen i Gellerup


Fredag d. 11. april blev der kåret 3 vinderforslag til Byparken i Gellerup-Toveshøj. Forslagene er udstillet på Madtorvet i City Vest frem til den 30. april. I denne periode kan beboere/borgere byde ind med kommentarer til forslagene (se vedhæftet pdf).

De 3 udvalgte forslag skal herefter videreudvikles, med indarbejdelse af indkomne kommentarer, frem mod en endelig afgørelse i efteråret 2014.
Den kommende byparken spiller som områdets "grønne rygrad" en afgørende rolle i forandringen af Gellerup og Toveshøj.

Team Rambøll/Pluskontoret er projektleder på processen og konkurrencen, der gennemføres af Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening i samarbejde med Realdania.

2014-04-09

1. spadestik på Aarhus Friplejehjem

Mandag blev der officielt taget 1. spadestik på opførelsen af 54 plejeboliger og servicefaciliteter i den sydlige del af Aarhus.

Byggeriet, der udføres af JFP, Pluskontoret og Oluf Jørgensen for Danske Diakonhjem, er dog allerede godt på vej med udgravning til kælder og etableret sandpude.

Aarhus Friplejehjem forventes klar til indflytning i sommeren 2015.

byggeplads friplejehjem

2014-03-17

Hulahoppen er godt på vej!


Byggeriet af den nye integrerede daginstitution går støt fremad og kan følges skridt for skridt på Hulahoppens helt egen nye facebook-side!

I oktober 2013 vandt Pluskontoret sammen med Murermestrene Thomas Hans og Grontmij konkurrencen om Hulahoppen - en ny vuggestue og børnehave i Vojens for Haderslev Kommune med plads til 120 børn.

Hulahoppen
Åstruplund

2014-03-14

Indvielse af Åstruplund Plejecenter


Udvidelsen af Åstruplund Plejecenter i Glejbjerg blev d. 25. februar indviet under stor bevågenhed fra politikere og lokale.
Pluskontoret har været totalrådgiver på til- og ombygning af 8 nye plejeboliger, 2 aflastningsboliger samt fælles køkkenfaciliteter. Projektet er udført i samarbejde med Ingeniør'ne.

Vi har haft stor fokus på tilbygningens arkitektoniske tilpasning til det eksisterende, samt at skabe nogle gode, velproportionerede og anvendelige boliger med stor grad af hjemmelig atmosfære. Boligerne er indrettet med tanke på beboernes selvhjulpenhed og lever samtidig op til de nyeste krav til arbejdsmiljø for personalet.

Projektet er opført i en høj håndværksmæssig kvalitet, uden budgetoverskridelser og inden for tidsplanen.

Klostervangen

2014-02-21

Klostervangen - Ny stor renoveringsopgave til Pluskontoret


Pluskontoret har sammen med NOVA5, Alectia og GBL vundet totalrådgivningen på Afd. 25 Klostervangen for AAB Århus.

Projektet, der omfatter renoveringen af 2 boligblokke på hhv. 11 og 16 etager opført 1964-68 - i alt 380 boliger - indeholder hele processen fra udarbejdelse af helhedsplan for renoveringen til totalrådgivning ifm. den efterfølgende projektering og udførelse.

Vi ser frem til at komme igang med den spændende opgave samt at kunne følge processen tæt på!

2014-02-20

Kvalitetsstyring af kommunale ejendomme


Pluskontoret arbejder aktuelt på 2 projekter, der omhandler kvalitetsstyring af kommunale ejendomme set i et overordnet helheds-perspektiv. En tilgang der har til formål at sikre et ensartet godt kvalitetsniveau for den samlede bygningsmasse - og danne beslutningsgrundlag for politikerne.

For Nyborg Kommune udarbejder vi analyse og helhedsplan for deres 15 daginstitutioner som baggrund for kommende politiske beslutninger vedr. pædagogisk opdatering af de bygningsfysiske rammer.

Tilsvarende deltager vi sammen med COWI i et pilotprojekt for Favrskov Kommune om udvikling af et værktøj til kvalitetsstyring af kommunens skoler og daginstitutioner.

Begge projekter tager udgangspunkt i en bredspektret undersøgelse med besigtigelser og input fra relevante brugere og eksperter.

Kvalitetssikring institutioner
Ny daginstitution i Seest

2014-01-02

Ny daginstitution i Seest tegnes af Pluskontoret


Pluskontoret skal sammen med Dansk Boligbyg og d.a.i. arkitekter og ingeniører bygge den nye daginstitution i Seest. Projektet, der skal huse 114 børn i børnehave, specialbørnehave og gæstehus på samlet 1.890 m2, får flotte ord med på vejen i dommerbetænkningen:

"Et rigtig flot projekt der både tager afsæt i stedets kraft med sin beliggenhed (...) og et materialevalg, den gule mursten, der tilpasser sig boligerne på den anden side af gaden.
Nøgleord er inklusion og forskellighed sammen i et stort fællesskab, samt alle de praktiske ting, der også er en del af dagligdagen. Det hele er løst med indsigt (...)"

Vi glæder os til at realisere den nye institution, der opføres i energiklasse 2015.

2013-12-18

Julehilsen fra Pluskontoret


Klik for at se og høre årets jule-plus-hilsen.

Glædelig jul og godt nytår fra Pluskontoret Arkitekter!

Hulahoppen 1. spadestik

2013-12-05

1. spadestik på Hulahoppen


Den 28. november blev der sammen med glade og forventningsfulde børn udstyret med nye røde skovle taget 1. spadestik på den nye børnehave i Vojens - Hulahoppen.

Projektet, der blev vundet i slutningen af september i totalentreprisekonkurrence er dermed på vej til realisering og vi ser frem til at følge projektet, der skal stå færdigt til september 2014.

2013-11-25

Dybkær Specialskole tager form


Dispositions- og projektforslaget til Dybkær Specialskole i Silkeborg er nu klar til endelig kommunal godkendelse.

Pluskontoret har arbejdet som totalrådgiver på projektet siden juni, hvor vi vandt opgaven i det første SKI-udbud vedr. Institutioner og beboelse.
Projektet omfatter ombygning af de eksisterende bygninger ved Dybkærskolen samt 1500 m2 tilbygning af et nyt afsnit til ungdomsafdelingen samt lokaler til Videnshuset og Kørselsafdelingen.

Dybkær Specialskole er udarbejdet i samarbejde med MOE rådgivende ingeniører.

Dybkær Specialskole
Langenæsbyggeriet

2013-11-25

Langenæsbyggeriet - nyt børnebyggeri

Pluskontoret har som totalrådgiver fået til opgave at programmere og projektere Langenæsbyggeriet, et nyt børnebyggeri til ca. 300 børn, for Aarhus Kommune.

Projektet omfatter opførelse af en ny dagtilbudsafdeling, indskolingsafdeling, SFO og lærerforberedelse, i tilknytning til eksisterende institutioner på Langenæsstien og Læssøesgade Skole.

2013-11-12

Kvotehuset - flot fremmøde ved åbent hus!


I weekenden bød Realdania Byg indenfor til første åbent hus-arrangement i MiniCO2-husene i Nyborg - og husene var vel besøgte!
Alle 5 huse, der hver repræsenterer en tilgang til CO2-reducerende arkitektur, var åbne for besøg og bemandet af arkitekter og ingeniører.

I Pluskontorets hus, Kvotehuset, eksperimenteres med adfærdspåvirkende design og teknologi i kampen om at synliggøre og sænke familiens energi- og CO2-forbrug.
Husets isbjørn kommer derfor på usikker grund, når beboerne bruger løs af enegien i dagligdagen - og når den månedlige kvote er opbrugt og isbjørnens isflage er smeltet "slukker" huset! Heldigvis kan det genstartes på den blå nødknap.

Som arkitektonisk tiltag er indført "CO2-zonen"; et tværgående muret bælte i huset, der indeholder køkkenhave, væksthus, multimedierum, viktualierum og overdækket tørreplads - alle sammen tiltag, der gør det lettere for familien at spare CO2 i hverdagen, fx ved at bruge tørretumbleren mindre.

Husene vil blive åbnet igen til foråret, når det 6. og erfaringsopsamlende MiniCO2 Typehuset også vil stå færdigt.

Kvotehuset november 13

2013-11-11

Nyt Multikulturhus Sønderborg


Sammen med COWI har vi nu taget hul på bygherrerådgivningen ifm. et nyt multikulturhus i Sønderborg.
Det nye hus, der skal indeholde bibliotek, kunstskole og Center for Kultur opføres i tilknytning til det historiske Ewers pakhus.

Pluskontoret er ansvarlig for brugerinddragelse under programmering af hhv. råhuset og udvidet inventarprogram.
Projektet er en del af det store havneudviklingsprojekt ByensHavn baseret på Frank Gehry's masterplanen.

Multikulturhus Sønderborg
MiniCO2 - åbent hus

2013-10-29

Åbent CO2 hus - MiniCO2-husene i Nyborg


MiniCO2-husene i Nyborg åbner dørene for alle d. 8. og 9. november kl. 13-16. Oplev 5 af fremtidens parcelhuse, der er bygget på genbrug, som ikke skal vedligeholdes, som kan tilpasses din families skiftende rum-behov, og som hjælper dig med at holde styr på dit energiforbrug.

Kvotehuset (hus nr. 5) er tegnet og udviklet af Pluskontoret i samarbejde med MOE og Alexandra Instituttet.
Arkitektur og teknik vi skubbe til din daglige adfærd, så du forbruger mindre energi i alt hvad du foretager dig. Mød os i huset og få en snak om hvad arkitektur og teknik kan gøre for dig og din familie og jeres fælles energiforbrug - adressen er Steensager 10, 5800 Nyborg.

MiniCO2-husene er et Realdania Byg-projekt.

1545 x tak

2013-10-28

1545 x tak!


Den sidste fødselar i rækken rundede de 50 i weekenden - og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige et stort TAK til kunder, samarbejdspartnere og plusvenner! Tak for opmærksomheden til receptionen d. 13. september - det var skønt at se jer alle - og tak for de 1545 donerede træer samt gaver vi modtog på dagen.

De mange donerede træer betyder at Åbo Folkeskov ved motorvejsafkørsel 49 vest for Aarhus nu udvides med næsten 3900 m2 løvskov og dermed sikrer mere rent drikkevand til fremtiden!

2013-10-21

Rammeaftale - Boligselskabet Viborg


Pluskontoret har sammen med d.a.i. og GBL vundet en rammeaftale om bygherrerådgivning for Boligselskabet Viborg.
Rammeaftalen omfatter flere at boligselskabets kommende store renoveringsprojekter bl.a. Houlkærvænget, Ringparken og Digterparken.

boligselskabet viborg

2013-10-07

2 nye arkitekturpriser til Pluskontoret!


Pluskontoret kan glæde sig over endnu 2 arkitekturpriser; Vejle-Prisen 2012 for Kvartershuset i Løget By samt Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2013 for den Almene Boligbebyggelse Tankefuld.

> Kvartershuset Løget begrundes som "et levende og uhøjtideligt byggeri (der) udmærker sig ved at højne kvaliteten af Løget som boligområde og er fint indpasset i områdets skala".

> Tankefuld præmieres for "sin eksemplariske og nyancerede måde at skabe ny by på bar mark" samt for "et levende og varieret arkitektonisk udtryk, der opleves både sympatisk og identitetsskabende".

Begge priser blev uddelt ifm. Arkitekturens Dag d. 1. oktober og følger op på en prisbelønnet sommer, hvor den almene boligbebyggelse Skovbrynet i Odense allerede har modtaget to arkitekturpriser.

Tankefuld og Kvartershus Løget
Hulahoppen

2013-10-04

Endnu en børnehave i Sønderjylland til Pluskontoret!


Pluskontoret har sammen med Murermestrene Thomas Hans og Grontmij vundet konkurrencen om Hulahoppen - en ny børnehave i Vojens for Haderslev Kommune. Børnehaven får plads til 120 børn fordelt på 8 stuer i en trefløjet bygning på 1270 m2 og skal stå klar til september 2014.

Projektet roses for materialevalget, der domineres af teglsten og kraftige egetræssøjler, ligesom husets hovedgreb, der rækker ud efter den nære kontekst og tilbyder en veldisponeret planløsning, der i høj grad opfylder byggeprogrammets krav og ønsker.

Projektet er det tredje børnebyggeri, som Pluskontoret i samarbejde med Murermestrene Thomas Hans udfører for Haderslev Kommune - alle projekter er vundet i arkitektkonkurrence.

2013-10-01

Rejsegilde på Åstruplund Plejecenter


Mandag blev der fejret rejsegilde på udvidelsen af Åstruplund Plejecenter.
Pluskontoret er her totalrådgiver på tilbygningen af en ny boligfløj med 8 moderne plejeboliger og 2 aflastningsboliger samt nye opdaterede køkkenfaciliteter.

Projektet udføres for Holsted Boligforening og Vejen Kommune i samarbejde med Ingeniør'ne.

rejsegilde
Indvielse Ejer Bavnehøj

2013-09-24

Indvielse - Ny børnehave i Tebstrup


I fredags blev den nye børnehave i Landsbyordningen Ejer Bavnehøj indviet ved at Borgmester Jørgen Gaarde klippede snoren. I anledningen blev der fredag og lørdag afholdt indvielses- og sportsfest med aktiviteter og underholdning i både børnehaven, landsbytorvet, hallen og på sportspladsen.

Den nye børnehave har plads til 80 børn og er bygget som et bindeled mellem den eksisterende skole og idrætshal. Et nyt torv samler funktionerne og danner ny fælles indgang til skole, børnepasning, SFO og fritidsaktiviteter.