2016-04-29

Prækvalificeret til totalentreprisen Tryghed i Bispehaven


I et stærkt team med Dan Jord, Moe, Schønherr, ÅF - Hansen & Henneberg, JCN Bolig og Platform31 er vi prækvalificeret til konkurrencen om Tryghed i Bispehaven.

Projektet, som er udbudt at Østjysk Bolig, er første skridt i en langsigtet omdannelse af Bispehaven, der skal transformere det udsatte boligområde til et attraktivt bykvarter. Med helhedsorienterede og langsigtede indgreb skal projektet skabe løsninger af høj kvalitet, der kan kickstarte en ny og positiv udvikling af Bispehaven.

Projektet, der har en anslået værdi af 150 mio. kr., skal give inspiration til en ny helhedsplan for hele bykvarteret og danne ramme om en langsigtet udvikling. Det skal bl.a. vise, hvordan byrum og udearealer kan omdannes, og hvordan ind- og opgangssituationer kan gentænkes og inspirere til omdannelsen af stue- og kælderetager.

Vi glæder os til at give vores bud på et trygt og attraktivt Bispehaven.

2016-04-26

Åbent Hus i Frederiksbjergbyggeriet torsdag 28. april


Byggeriet af den nye skole på Frederiksbjerg er i fuld gang, og til august står en splinterny og flot skole klar til at modtage elever og lærere.

På torsdag den 28. april har du mulighed for at se, hvordan byggeriet skrider frem, når Frederiksbjergbyggeriet holder Åbent Hus på byggepladsen i tidsrummet 16-21. Her kan du gå på opdagelse i dele af bygningerne, få en guidet rundvisning og møde nogle af de kommende brugere af huset, som vil fortælle om planerne med huset.

Adgangen sker fra hjørnet af Skt. Anna Gade og Ingerslevs Boulevard, hvor der vil være skiltet for videre adgang. Indgangen lukkes kl. 20.30.

Da der er tale om et byggepladsbesøg med sikkerhedskrav, vil det ikke være muligt at gå rundt på egen hånd. Ifølge byggelederen er børn velkommen i selskab med voksne.

Pluskontoret og COWI er bygherrerådgiver på Frederiksbjergbyggeriet.

FB byg

2016-04-25

Prækvalificeret til ny administrationsbygning for Brabrand Boligforening


Sammen med Jørgen Friis Poulsen og Midtconsult er vi prækvalificeret til konkurrencen om BBBO-huset i Brabrand.

Den nye administrationsbygning skal samle Brabrand Boligforenings forskellige afdelinger og funktioner under ét tag. I projektet er der fokus på at skabe optimale rammer for mødet mellem boligforeningen og beboerne samt inspirerende og varierede arbejdsmiljøer, der understøtter tværfagligt arbejde og udvikling.

Byggeriet omfatter ca. 3000 m² bebygget areal inkl. værksted og garager for en af boligforeningens driftsafdelinger samt udearealer og parkering. Som option udbydes yderligere 500 m2 bebygget areal til driftsfaciliteter.

Projektet, som er udbudt i totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence, er et led i realiseringen af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, hvor Pluskontoret yder bygherrerådgivning, udviklingsrådgivning og arkitektrådgivning.

BBBO
Løget færdigt byggeri

2016-04-11

Løget By indviet af begejstret boligminister


”Det her er et skoleeksempel på, hvordan man kan ændre et boligområde”, sagde udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V), da hun den 7. april 2016 markerede indvielsen af bydelen Løget i Vejle, der har fået et markant løft efter to et halvt års gennemgribende renovering.
Pluskontoret Arkitekter er arkitekt på projektet, der er udført i samarbejde med COWI og byMUNCH.

Fornyelsen af bebyggelsen, der er opført fra 1971 til 1984, består i en udvendig og indvendige renovering af de i alt 965 boliger, der har fået nye facader, tage, vinduer, døre, køkkener, badeværelser og haveskure. Dertil kommer nybyggede tagboliger, et nyt kvartershus samt en nybygget vuggestue og børnehave. Også udenomsarealerne har fået et løft, så området omkring boligerne nu fremstår som en attraktiv bypark.

Ministeren blev vist rundt i det nye Løget By af formanden for AAB Vejle, Hans Helge Andersen, og borgmester Arne Sigtenbjerggaard, og var derefter inviteret til frokost i det nye kvartershus sammen med 150 gæster, der alle har været involveret i projektet.

På sin rundvisning fik Inger Støjberg lejlighed til at hilse på et par af beboerne i de nye penthouselejligheder, som hun udtrykte stor begejstring for, og hun snakkede med ansatte og børn i det nye Grønnedalens Børnecenter, som hun mener er med til at give børnene andre muligheder og oplevelser end de ellers ville have fået.

”Jeg har lært mere af mit besøg end det, 100 embedsmænds notater kunne have fortalt mig, sagde en imponeret Inger Støjberg efter sit besøg i Løget By.

Pluskontoret Arkitekter har udarbejdet den fysiske helhedsplan for Løget By (2008) og efterfølgende vundet konkurrencen om arkitektrådgivning, projektering og fagtilsyn. Tegnestuen har desuden varetaget beboerhåndtering i projekterings- og byggeperioden samt koordinering af genhusning i samarbejde med AAB Vejle. Også den kommende infrastruktur skal Pluskontoret stå for

Fakta: Omgang: 965 almennyttige boliger i AAB’s afd. 41 og 42 – herunder 16 nye penthouselejligheder. Nyt kvartershus. Ny integreret vuggestue og børnehave. Ca. 1600 beboere. 50.000 m2.
Anlægssum: 789 mio. kr. (inkl. den kommende infrastruktur)
Periode: 2012- 2016 Arkitekt: Pluskontoret Arkitekter (helhedsplan og samtlige projekter) + Rum Arkitektur (tagboliger)
Ingeniør: Cowi (afd. 41, 42 og børneinstitution) / Søren Jensen Rådgivende Ingeniører (Kvartershus) / DRIAS Rådgivende Ingeniører (Tagboliger)
Landskabsarkitekt: byMUNCH (og Pluskontoret Arkitekter mht. infrastruktur)

2016-04-06

Langenæsbyggeriet er skudt i gang!


Tirsdag blev der taget første spadestik til opførelsen af Langenæsbyggeriet - et nyt børnebyggeri, der kombinerer dagtilbud og indskoling, beliggende på Langenæs - for Aarhus Kommune.

Pluskontoret Arkitekter har, som totalrådgiver siden 2013, varetaget projektet fra programmering og lokalplanudarbejdelse til byggestart. Vi ser nu frem til at følge projektets tilblivelse.

Langenæsbyggeriet udføres i samarbejde med Orbicon, og forventes at stå klar til indflytning i foråret 2017.

Klik på filmen til venstre og se lidt sammenklip fra dagen.

2016-02-01

Pluskontoret vinder konkurrence om fleksible mobile boliger


Pluskontoret har vundet konkurrencen om landets første fleksible mobile boliger til voksne med autisme. Det banebrydende koncept giver nye muligheder for at tilbyde mennesker med autisme individuelt tilpassede boligløsninger.

Til sommer kan 18 voksne med autisme flytte ind i en helt ny type bolig, der både er fleksibel, mobil og særligt indrettet til netop denne målgruppe. Det er en realitet efter, at regionsrådet for Region Midtjylland på sit møde 16. december har besluttet at bevilge 15,2 millioner kroner til projektet.

Boligerne er indrettet af moduler, der kan til- og afkobles afhængigt af behovet for et- eller toværelsesboliger. Projektet er udviklet sammen med JYTAS og LB Consult.

Fleksible mobile boliger

2016-01-01

Enfamiliehus fra Pluskontoret publiceret


Et enfamiliehus i Risskov ved Aarhus, tegnet af Pluskontoret, er publiceret i januar-nummeret af magasinet Mad & Bolig.

Huset på 210 m², der er placeret på en kompleks grund, er udviklet i et tæt samarbejde med bygherren, der har haft fokus på at skabe optimale dagslysforhold og udsigt til havet fra de primære opholdsrum.

LB Consult har forestået ingeniørrådgivningen.

Enfamiliehus_madogbolig
Tjæreborg

2015-12-19

Pluskontoret vinder bæredygtig daginstitution i Tjæreborg


Pluskontoret har vundet konkurrencen om en Ny bæredygtig daginstitution i Tjæreborg, Esbjerg Kommune.

Institutionen bliver en erstatning for de to eksisterende institutioner Kastanjehuset og Hasselhuset samt en pavillon ved institutionen Pilehuset i Tjæreborg.
Børn og personale skal have nye fysiske rammer for deres hverdag. Æstetiske, farverige og inspirerende rammer, som skal understøtte en dagligdag præget af rum til bevægelse og fordybelse inde og ude, plads til fokus på mad, musik og kreativ leg, samt mulighed for at dyrke større og mindre fællesskaber - og samtidig være en velfungerende arbejdsplads for de ansatte. Udviklingen af den nye daginstitution er særlig interessant, fordi nuværende traditioner og pædagogisk praksis fra tre adresser skal gentænkes, fornyes og forenes under samme tag - til glæde for alle. Projektet udføres sammen med D.A.I. og vi glæder os til at komme i gang!

Barrit

2015-12-15

Motoriklandskab på Barrit Skole får støtte af LOA


På Barrit Skole i Hedensted Kommune skal en gammeldags gymnastiksal omdannes til et moderne motoriklandskab.

Pluskontoret har tegnet landskabet og LOA støtter nu en videreudviklet version i Barrit i Hedensted Kommune med 3,2 mio. kr. Barrit Skoles gård integreres i en omdannelse af den gamle gymnastiksal til et moderne motoriklandskab. Projektet skal forstærke Barrit Kultur- og Idrætscenters funktion som områdets aktive centrum. Omdannelse af Barrit skoles gymnastiksal og skolegård omfatter 350 m² bygningsareal og 2.500 m² udeareal og koster ialt 9,3 mio, hvoraf LOA har støttet med 3,2 mio.

Jørgen Mikkelsen, formand for Barrit Gymnastik- og Idrætsforening, siger om projektet: ”Jeg glæder mig over, at det bliver muligt at realisere projektet. I Idrætsforeningen ser vi frem til det nye motoriklandskab, der vil åbne for nye muligheder og aktiviteter, som idrætsforeningen ikke kan tilbyde i dag. De nye indendørs og udendørs aktivitetsmuligheder bliver en gevinst for os i idrætsforeningen og for hele byen. ”

2015-12-02

Sunde Boliger - Nyt Realdania Byg-projekt


Pluskontoret Arkitekter har sammen med Lendager Arkitekter, MOE Rådgivende Ingeniører og læge, ph.d Torben Sigsgaard vundet Realdania Byg's konkurrence "Sunde Boliger".

Teamet skal nu udvikle og tegne tre enfamilieshuse i Holstebro med særlig fokus på indeklima og komfort. Husene opføres ud fra de tre forskellige dogmer: "Now-tech", "Low-tech" og "High-tech".

Pluskontoret Arkitekter er totalrådgiver på projektet, og vi ser frem til at blive endnu klogere på feltet i kampen for det gode og sunde indeklima!

Sunde Boliger

2015-11-30

Pluskontoret vinder konkurrence om daginstitution i Sølystgade


Pluskontoret har vundet konkurrencen om en ny daginstitution i Sølystgade i Aarhus - i det såkaldte "ø-gadekvarter".
Institutionen skal huse seks børnegrupper fordelt på ca. 1000 m² og projektet, der udføres sammen med D.A.I., andrager i alt 17.7 mio.

Byggeriet opføres i to etager i det skønne gårdrum som dannes af gaderne Sølystgade, Samsøgade, Ny Munkegade og Sjællandsgade. I gårdrummet ligger også Sølystgades beboerhus, der gennem årtier har fungeret som samlingspunkt for ø-gadernes beboere.

Aarhus Business College

2015-11-30

Pluskontoret vinder konkurrence om Aarhus Business College


Sammen med Jakobsen & Blindkilde og ALECTIA har Pluskontoret vundet konkurrencen om til - og ombygning af Aarhus Business College på Viemosevej i Viby ved Aarhus.

Opgaven udføres på baggrund af et myndighedsprojekt tegnet af C.F. Møller og omfatter hovedprojektering og udførelse af 14 nye undervisningsrum, et auditorium til 126 personer samt ombygning af 1200 eksisterende m².

Den samlede projektramme er på 45 mio. og projektet til. og ombygning forventes afsluttet ultimo 2016.

aarhusproduktionsskole

2015-11-30

Pluskontoret bygherrerådgiver for NY AARHUS PRODUKTIONSSKOLE


Endnu et spændende projekt er landet i Klostergade! Pluskontoret er udpeget som udbuds- og bygherrerådgiver for NY AARHUS PRODUKTIONSSKOLE.

Skolen, der bliver i alt 3.000 m² stor, skal ligge på Godsbanearealet i det centrale Aarhus og skal efter planen indvies i august 2018. Når de nye rammer står færdige, flytter Aarhus Produktionsskole fra sin nuværende lokation på Katrinebjerg i det nordlige Aarhus.

Pluskontoret har siden 2002 fungeret som arkitektrådgiver for skolen og opgaverne har typisk været nyindretning og ombygning af undervisningsmiljøer og værkstedsfaciliteter, der til dels er blevet udført af skolens egne elever.

2015-10-19

1. spadestik på nyt Rambøll domicil i Esbjerg


Fredag, d. 2 okt. var der 1. spadestik på Rambølls nye domicil i Esbjerg. Bygningen på ca. 13.000 m² - (6 etager + kælder) forventes klar til indflytning i sommeren 2017 og er opdelt i 3 vinger - som Rambølls 3 hovedafdelinger - med et samlende atrium i midten. Hver kontoretage indeholder lyse og effektive kontorområder og husets stueetage huser kantine/cafe, eksterne møderum og lounge. Husets atrium forbinder alle afdelinger og omgives af rum for uformelle møder, vidensudveksling, pauser og samling af alle medarbejdere. Øverste etage har tagterrasse med udsigt over by, havn og hav. Pluskontoret Arkitekter har sammen med Transform Arkitekter varetaget arkitektrådgivningen på projektet, hvis bygherre er PFA Ejendomme. Totalentreprenør er CASA A/S mens Rambøll selv har forestået ingeniørrådgivning.

På billedet ses fra venstre: Johnny Søtrup, Borgmester i Esbjerg, Michael Bruhn, Direktør i PFA Ejendomme, Michael Mortensen, Hovedaktionær og bestyrelsesformand i CASA og John Sørensen, adm. direktør i Rambøll.

1. spadestik Rambøll

2015-10-05

Daginstitutionen Løvetand - Indvielse og hædrende omtale


I september blev Daginstitutionen Løvetand i Seest indviet - og på Arkitekturens Dag opnåede byggeriet hædrende omtale, da Kolding Kommune uddelte årets arkitekturpriser.

Børnebyggeriet blev således hædret for:
”en afdæmpet arkitektur, der fint leger sig ind i sine omgivelser og skaber sammenhæng mellem byen og skolen”

Huset har plads til 80 børnehavebørn, 24 special-børnehavebørn og 10 dagplejebørn, fordelt på to længer, der med et enkelt knæk er med til at give gårdrum og udearealer karakter.

Daginstitutionen Løvetand er udført i totalentreprise af Dansk Boligbyg, Pluskontoret Arkitekter og D.A.I. ingeniører.

Løvetand indvielse
Dagnæs indvielse

2015-10-02

Dagnæs Børnehus indviet


Børnene flyttede ind i det nye børnehus efter sommerferien og d. 21. september blev åbningen officielt markeret med indvielse og fejring.

Dagnæs Børnehus i Horsens samler 3 tidligere daginstitutioner i samme hus og har nu fået plads til 180 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn og 15 dagplejebørn.

Projektet er udført i totalentreprise af Nisgaard + Christoffersen, Pluskontoret Arkitekter og Almbjerg rådg. ingeniører.

Grønnedalens Børnecenter

2015-09-30

ABRAKADABRA... JEG KAN LØFTE ET HUS


Med nogle af Halfdan Rasmussens velkendte rim og remser bliver alle besøgende i det nye Grønnedalens Børnecenter i Løget By budt velkomne.
Halfdan Rasmussens datter og forlag har givet særlig tilladelse til at 16 af de skønne rim og remser udsmykker daginstitutionens nye indgangsparti.

Netop sproget er centralt i Grønnedalens Børnecenter, der huser vuggestue- og børnehavebørn med baggrund i 16 forskellige nationaliteter. Denne mangfoldighed blev ved indvielsen d. 25/9 markeret med en flagallé omkring hele legepladsen.

Grønnedalens Børnecenter er udført for AAB Vejle i samarbejde mellem COWI, Pluskontoret og ByMUNCH og med dansk Boligbyg som entreprenør. 500 m2 renovering af ekst. børnehave + 500 m2 tilbygning af vuggestue og produktionskøkken.

2015-09-01

Ny midtbyskole - Åbent hus 3. sep. kl. 15-21


Den 18. august blev der fejret rejsegilde på Frederiksbjergbyggeriet - Aarhus' nye midtbyskole på Frederiksbjerg. Markeringen af byggeriet følges op med ÅBENT HUS torsdag d. 3. september kl. 15-21, hvor huset vil være åbent for alle interesserede.

Pluskontoret Arkitekter er bygherrerådgivere på projektet sammen med COWI. Huset er tegnet af Henning Larsen Architects sammen med GPP og NIRAS og opføres af Hoffmann.

Vi kan kun anbefale at bruge lidt tid på at se huset indefra, hvordan det placerer sig i byrummet, de åbne terrasser og boldspilsterrasser, den højloftede café, black box og de genbrugte tegl, der spiller sammen med byens huse - og meget mere!

God fornøjelse!

Rejsegilde

2015-08-31

Pluskontoret vinder konkurrencen om Jakobskolen


Pluskontoret har vundet konkurrencen om en ny helhedsplan og en tilbygning for Jakobskolen i Aarhus, der samler indskoling, mellemtrin, udskoling og SFO under eet tag.

Helhedsplanen skaber et sammenhængende skolemiljø, der giver fleksible rammer for det daglige pædagogiske virke. Om- og tilbygningen skaber en tydelig inddeling i indskoling, mellemtrin og udskoling, samtidig med at Jakobskolen bevares som én samlet skole. Desuden sikres en god synergi mellem SFO og indskoling. Vi har i projektet skabt en indretning og nogle rum, der ikke bare fungerer som en passiv ramme omkring skolens daglige virke, men inviterer til moderne pædagogik og forskellige læringsformer.

Projektet er båret af en række bæredygtige fokuspunkter, der primært handler om materialer med lang levetid, lavt vedligehold, godt indeklima og en langvarig fleksibilitet.

Projektering pågår i efteråret og selve byggeriet påbegyndes i det tidlige forår i 2016.Tilbygningen er ialt 456 m2, og udføres i samarbejde med LB Consult og Penta-Byg A/S.

2015-08-25

Pluskontoret løber DHLI fantastisk sensommervejr stillede hele fire løbehold fra Pluskontoret torsdag, d. 20. august op til den traditionsrige DHL-stafet i Mindeparken ved Aarhus.

De i alt tyve medarbejdere dystede mod de øvrige 15.000 motionister, bl.a. på den indlagte "bakkespurt" - en 665 meter lang strækning på Carl Nielsens vej.

Efter løbet blev der serveret grillpølser og pandekager i tegnestuens pavillon, da vi havde doneret vores madkasse til den frivillige forening "Madspild- nej tak", der også sidste år videreformidlede 4.500 gratis måltider til hjemløse på de aarhusianske væresteder.

Et gigantisk fyrværkeri satte punktum for løbsstrabadserne.

Vi ses til DHL i 2016!

2015-06-25

Renoveringen af Løget By lakker mod enden


Onsdag aften d. 1. juli afholdes det sidste etapemøde for beboere i Afd. 42, Løget By. Det er et af de første tydelige tegn på, at renoveringen af de ca. 950 boliger i AAB Vejles Afd. 41 og 42, Løget By, nærmer sig sin afslutning.

Pluskontoret Arkitekter har sammen med AAB Vejle varetaget GenhusningsTjenesten, og har sørget for løbende orientering af beboerne om renoveringen - herunder afholdelse af i alt 24 etapemøder - udsendelse af varslinger, koordinering af genhusning og fordeling af genhusningsboliger såvel som taget imod beboerhenvendelser vedrørende renoveringen m.m.

De sidste beboere forventes hjemflyttet til deres renoverede lejligheder lige efter nytår 2016.

GenhusningsTjenesten

2015-06-11

Pluskontoret vinder konkurrence i Kolding Kommune


Pluskontoret har vundet konkurrencen om opførelse af fællesboliger til Døgninstitutionen Tinghøj i Kolding kommune, der er hjem for børn og unge i alderen 0-18 år.

Vinderparametrene var vores fokus på brugeradfærd og bæredygtighed med helt særlige temaaftener for beboerne. Dertil kommer helhedsplanen for den fine gamle have og de bolignære opholdsarealer.

Projektet er blevet til i tæt samarbejde med Murermestrene Thomas Hans a/s og MOE rådgivende ingeniører. Vi glæder os til at se det vokse!

2015-06-01

1. spadestik på Nydamsskolen


Så blev første spadestik til Nydamskolen i Sønderborg Kommune taget.

Borgmester Erik Lauritzen fik hjælp af en stor flok elever, der havde taget opstilling langs den fremtidige bygnings ydergrænse. Den nye bygning, der kobler sig på Læringscenteret i den eksisterende skole, vil rumme klasselokaler til indskoling, mellemtrin samt madkundskab og science. Der vil være studiemiljøer til nye måder at studere på, årgangsmiljøer og et terrasseret udeareal med miljøer til bla. udelæring.Den ombyggede skole tages i brug om godt et år.

Nydamsskolen_spadestik