Vinderforslag Multikulturhus Sønderborg

2015-02-20

Sønderborg Kommune fandt en vinder!


Pluskontoret Arkitekter har siden starten af 2014 faciliteret brugerworkshops og udarbejdet det progressive byggeprogram, der ligger til grund for projektet Sønderborg Multikulturhus - et fleksibelt og fremtidssikret hus til bibliotek, kunstskole og Center for Kultur på havnen i Sønderborg.

Pluskontoret Arkitekter og COWI er bygherrerådgivere for Sønderborg Kommune i forbindelse med Multikulturhuset, og vil i løbet af 2016 udarbejde endnu et udbudsmateriale - et udvidet inventarprojekt, der inkluderer løst inventar, rumskabende installationer samt dele af aptering og overflader i de fleksible arealer.

AART architects, Zeni Arkitekter, Alectia og Hoffmann har vundet konkurrencen om opførelse af Sønderborg Multikulturhus (se illustration), der løfter arven fra Frank Gehrys masterplan og vil blive et af byens store kulturelle omdrejningspunkter.

Byggeriet af det nye multikulturhus forventes at stå færdigt i september 2017. Multikulturhuset kommer til at huse blandt andet Sønderborg Bibliotek, det Tyske Bibliotek og Sønderjyllands Kunstskole og vil, når det står færdigt, udgøre cirka 5.500 m2, hvoraf renovering og ombygningen af Ewers Pakhus udgør de 1.200 m2, mens de resterende 4.300 m2 vil være nybyggeri.

2015-01-07

Pluskontoret har vundet renovering af Åbyhøjgård


Pluskontoret Arkitekter har sammen med MT Højgaard, RUBOW og NIRAS vundet renovering og ombygning af Åbyhøjgård, afdeling 110 og 310 for AL2bolig.

Projektet er berammet til 320 mio. kr. og omfatter renovering og modernisering af 10 boligblokke. 81 af de i alt 297 boliger i Åbyhøjgård ombygges til tilgængelige familieboliger, der er særligt egnet for ældre og handicappede.

Ordene fra dommerbetænkningen lyder bl.a.
"Tilbuddet er veldisponeret og godt gennemarbejdet og der er gennemtænkt alt fra byggeteknik, industrialisering, produktion og proces, samt med ”beboerne i centrum”".

Vi glæder os til det kommende samarbejde.

Åbyhøjgård

2015-01-06

Rejsegilde - Dybkær Specialskole


Kort før nytår, blev der holdt rejsegilde for udvidelsen af Dybkær Specialskole i Silkeborg.

Skolens børn og elever ser frem til udvidelsen på 1600 m2, der giver plads til en ny ungdomsafdeling, et særligt afsnit til børn med høj grad ad autisme samt et bevægelsesafsnit med en stor multisal, motorikrum og omklædningsfaciliteter. Samtidig opgraderes den eksisterende skoles administration og forberedelsesfaciliteter til personalet samt der etableres et multiværksted til naturfag og kreative fag i indskoling og mellemtrin.

Pluskontoret er totalrådgiver på projektet, der er vundet i SKI-udbud, og har varetaget arkitekt- og landskabsrådgivning, mens MOE har udført ingeniør-projektet.

Dybkær rejsegilde
Rambøll Esbjerg

2014-12-05

Pluskontoret skal tegne nyt Rambøll-domicil!


Pluskontoret Arkitekter skal sammen med Transform tegne det nye Rambøll-domicil i Esbjerg. Byggeriet opføres af CASA med PFA Ejendomme som bygherre og skal efter planen stå færdigt i 2017. Projektet er vundet i totalentreprisekonkurrence.

Det nye, moderne kontorhus på ca. 11.000 m2 kommer til at rumme 450 arbejdspladser fordelt på 6 etager.

For Pluskontoret er domicilbyggeriet en kulmination på over 10 års samarbejde, idet tegnestuen har varetaget lejerådgivning vedr. indretning af arbejdsmiljø for Rambøll i afdelingerne i bl.a. Aarhus, Aalborg, Herning, Vejle, Kolding og Esbjerg.

2014-12-05

Rejsegilde på Seest Ny Børneunivers


Vi har netop fejret rejsegilde for Seest Ny Børneunivers.

Den nye daginstitution opføres i samarbejde med Dansk BoligByg og d.a.i.
Projektet, der skal huse 114 børn i børnehave, specialbørnehave og gæstehus er på samlet 1.890 m².

Vi glæder os til at realisere den nye institution, der opføres i energiklasse 2015.

Se vores film om Seest ny Børneunivers her.

evalueringsrapport

2014-12-04

Udbudsrådgivning på Gellerup ByparkRealdania, Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune har afholdt byrumskonkurrencen for de grønne byrum i Gellerupparken-Toveshøj samt Edwin Rahrs Vej.

Udbudsrådgivning er gennemført som et EU udbud, i et 2-faset konkurrence forløb (med projektkonkurrence og udbud med forhandling) med Pluskontoret som projektleder i regi af Team Rambøll-Pluskontoret.

Den nye bypark i Gellerupparken-Toveshøj, har en udstrækning på 27 fodboldbaner, og et budget på 100 mio kr. Det første spadestik vil blive taget i 2015. 3.december blev det offentliggjort, at Team SLA med underrådgiverne Effekt og COWI, konsulenterne Boris Bromann, Social Action, GAM 3 er udpeget som vindere.

Tillykke – vi glæder os til at se det gro!Se mere på

2014-12-03

Prækvalificeret til 3 skoler


Pluskontoret er blevet prækvalificeret til 3 spændende projekter vedrørende om- og tilbygning af folkeskoler.

Vi ser frem til i den nærmeste fremtid at afgive tilbud på Resenbro Skole i Silkeborg Kommune (sammen med SlothMøller) Vesterkærets Skole i Aalborg Kommune(sammen med NIRAS) og Skolen ved Stadion i Haderslev Kommune (sammen med Murermestrene Thomas Hans og MOE).

Projekterne skal bl.a. skabe rammer for forskellige aspekter af den nye folkeskolelov - heriblandt personalearbejdspladser og nye fagzoner for faget håndværk & design, madkundskab samt natur & teknologi.

prævalificering
Architizer

2014-11-06

International interesse for boligprojekter fra Pluskontoret

Boligprojekterne Skovbrynet og Tankefuld er af den New York-baserede hjemmeside Architizer udvalgt som "selected features".

Skovbrynet omfatter 56 familieboliger og er opført i 2012. Projektet er opført i lavenergiklasse 1 og er bl.a. prisbelønnet af Odense Kommune og Byforeningen for Odense. Med projektet søger Pluskontoret at kombinere pragmatikken og poesien - fornuften og det smukke.
Tankefuld omfatter 66 almene boliger og fælleshus. Projektet blev i 2013 tildelt Svendborg Kommunes arkitekturpris. Begge projekter er opført af Fyns Almennyttige Boligselskab.

Se omtalen:

elevernes stemme

2014-10-14

Nydamskolen - elevernes stemme

Pluskontoret arbejder aktuelt på nybygning af Nydamskolens indskoling og mellemtrin på baggrund af et udarbejdet konkurrenceforslag.

Vi har derfor, i samarbejde med DCUM, gennemført en workshop med eleverne på 5. og 6. årgang omhandlende deres fremtidige skole.
Eleverne arbejdede her i grupper med temaer efter eget valg - det kunne fx være "klasseværelser", "pauserum", "uderum" og "madkundskab".
Elevernes mange idéer vil så vidt muligt blive indarbejdet i den videre proces under udformningen af det nye skole-afsnit.

rejsegilde friplejehjem

2014-10-10

Rejsegilde på Aarhus Friplejehjem

På en solrig torsdag, d. 2. oktober, blev der fejret rejsegilde på Aarhus Friplejehjem, i det det sydlige Aarhus.

Byggeriet består af 54 plejeboliger og tilhørende servicearealer - i alt 5.240 m2.
Projektet udføres i totalentreprise af JFP A/S med Oluf Jørgensen og Pluskontoret som underrådgivere. Danske Diakonhjem er bygherre på det visionære projekt.

Det sidste betonelement blev netop opstillet samme dag, mens skalmuring og vindueslukninger er godt på vej.
Det nye plejehjem afleveres i sommeren 2015.

Skærbæk Skole

2014-09-29

Skitseforslag for til- og ombygning af Skærbæk Distriktsskole


Med princippet om at fortætte og forny den nuværende Skærbæk Distriktsskole har Pluskontoret Arkitekter i samarbejde med Arkkon Arkitekter tegnet et skitseforslag, der har til formål at anvise, hvordan de eksisterende bygningsmæssige rammer kan omdannes til tidssvarende, fremtidsorienterede læringsmiljøer.

Skitseforslaget tager udgangspunkt i et af projektgruppen udarbejdet kommissorium samt de krav, som den nye skolereform stiller til udformningen af nogle af folkeskolens faciliteter; udvidede personalefaciliteter, nye fag samt øget fokus på sundhed og bevægelse.

Skitseforslaget blev fremlagt for skolens ledelse, kommunale repræsentanter og skolebestyrelsen d. 16/9.

2014-09-22

Pluskontoret er med på A-holdet


Pluskontoret Arkitekter er på baggrund af 10 evaluerede projekter med på A-holdet - og bl.a. tegnestuens arbejde med MiniCO2 huset "Kvotehuset" har medvirket til det fine resultat i bygge rating.

Realdania Byg begrunder evalueringen:
”Pluskontoret blev af Realdania Byg stillet en stor udfordring - skab et hus som reducerer uhensigtsmæssig brugeradfærd og derigennem reducerer CO2 udledning. Opgaven er blevet løst med nytænkning og stor kreativitet samt omhyggelig bæredygtighedsbevidsthed – samtidig med at de procesmæssige discipliner – økonomi, tid, samarbejde, kvalitet m.v. er håndteret yderst professionelt og overskueligt for bygherren, med rigtig gode resultater til følge.”

Bygge Rating A
dagnæs spadestik

2014-09-05

Dagnæs - første spadestik


Sol, sang og 180 skovle i sving. En masse dejlige unger og en borgmester i solskin. Hvad kan man ønske sig mere til første spadestik på den nye daginstitution i Dagnæs ved Horsens?

180 børn og 40 voksne fra 3 nuværende institutioner samles i et nyt tidssvarende børnemiljø med fokus på barnets trivsel, tryghed og læring.
Bygningen er organiseret, som en lille by omkring et fælles aktivitetstorv hvorfra gader med grupperum og nicher skyder sig ud i en flad stjerneform.

1700m2, energiklasse 2015 - forventes ibrugtaget efter sommerferien 2015.
Totalentreprenør Nisgaard og Christoffersen, Arkitektrådgiver Pluskontoret arkitekter, ingeniør Almbjerg

Kragelund

2014-09-05

Botilbuddet Kragelund - vundet konkurrence


Pluskontoret Arkitekter har sammen med CJ Group og LB Consult vundet TE-konkurrencen om at genopføre Botilbuddet Kragelund, efter at det oprindelige botilbud nedbrændte. Med den nye bygning vil beboerne kunne flytte tilbage i nye, opdaterede og tidssvarende lejligheder.

Det nye Kragelund afspejler at botilbuddet ikke er en institution men en boligbebyggelse. De 12 boliger er udlagt med maksimal hjemlig privathed, samtidig med at fællesarealerne er åbne og imødekommende, og understøtter fællesskabet internt i gruppen og samspillet med udearealerne til begge sider.

Beboerne forventes at flytte ind i de nye omgivelser i sommeren 2015.

2014-09-01

Specialbørnehaven i Seest modtager støtte fra Statens Kunstfond


Specialbørnehaven i Seest, tegnet af Pluskontoret Arkitekter for Kolding Kommune, modtager støtte fra Statens Kunstfond. Sammen med Kommunes eget kunstbidrag på kr. 450.000 er projektet tildelt yderligere kr. 450.000.

Et klart ønske fra Kolding Kommune og Pluskontoret Arkitekter er ”3-dimensionel kunst der bringer børn sammen og som indeholder forskellige sanseelementer” Kunsten skal samtidig være berigende, funktionel og kunne bruges aktivt af institutionens børn. Gårdrummet og dele af institutionens forplads er i første omgang udpeget som meget velegnede steder.

En række spændende møder er netop sat i gang og en kunstnergruppe ventes at blive udpeget i nærmeste fremtid. Vi glæder os helt vildt til et særligt og meget spændende forløb – parallelt med at huset skyder op af jorden på den fine grund i Seest.

seest kunst
konference

2014-08-26

Pluskontoret oplægsholdere på konferencen CAMPUSBYGGERI FOR 6 MILLIARDER I AARHUS OG AALBORG


Levende miljøer på og omkring uddannelsesinstitutionerne
Levende miljøer på og omkring uddannelsesinstitutionerne er en vigtig drivkraft for det danske samfund. Når vi udbygger og moderniserer de fysiske rammer for de videregående uddannelsesinstitutioner, skaber vi en del af den fysiske infrastruktur til morgendagens videnssamfund. Efter en lang årrække med fokus på de fysiske faciliteter for de studerende er der nu også fokus på udviklingen af underviserens arbejdsplads med plads til samarbejde, forberedelse, inspiration og innovation. Vi viser et par af de nyeste eksempler.
Oplæg v. Suna Cenholt, Arkitekt, Partner, Pluskontoret Arkitekter

Konferencen afholdes d. 3. september 2014, start kl 9.00, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus

Hulahoppen

2014-08-21

HULAHOPPEN ER LANDET


Så er håndværkerne ved at lægges sidste hånd på Børnehuset Hulahopppen i Vojens.
Den propelformede bygning med 3 varierede fløje fanger den trekantede grund, skaber overskuelige enheder og et klart centralrum med fællesarealer.
Kileformede overdækninger mod syd og vest giver dynamik, formidler overgangen ml. ude og inde og sikrer et godt indeklima.

Klassiske kvalitetsmaterialer som tegl, råt træ, stål og linoleum tager imod de 120 børn, som kommer den 15.09 2014, og de kan godt glæde sig.
PS - det kan de voksne også godt!

1200 m2
Totalentreprise Murermestrene Thomas Hans
Arkitektrådgiver Pluskontoret Arkitekter
Ingeniør Grontmij

2014-08-21

Aktive plussere til DHL 2014


Igen i år løb Pluskontoret Arkitekter med ved DHL-stafetten i Mindeparken - i år med 15 aktive plussere og hele 3 mixhold!

Og med en samlet gennemsnitsfart på under 5 min. pr. km er vi egentlig ret stolte. :)

DHL 2014

2014-08-19

Alle graver!


Så var der i dag første spadestik på FrederiksbjergByggeriet.
1000 unger i alle aldre hjalp en stolt og glad rådmand for Børn og unge Bünyamin Simsek med at svinge skovlene ved dagens første spadestik.

Pluskontoret er i bygherrerådgivningsteam med COWI, og har varetaget interessent- og brugerinddragelse og den funktionelle og arkitektoniske programmering.
Vi har sikret fremtidens læringsmiljø, med plads til skole, børnehave, ungdomsklub og et rigt foreningsliv.
Visionen er at skabe fremtidens skole som kerne i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Totalentreprenør Hoffmann A/S
Rådgiverer Henning Larsen Architects, GPP, Møller& Grønborg, Niras
Kontraktsum 232.000.000 kr.
Byggeriet forventes at stå færdigt til skolestart 2016.

Spadestik FrederiksbjergByggeriet
Åbo skov

2014-06-17

Kom til indvielse af Åbo Skov!


Aarhus Kommune og Aarhus Vand inviterer til indvielse af den nye Åbo Skov lørdag d. 21. juni kl. 10.00-13.00.

I den anledning vil vi på Pluskontoret gerne endnu engang sige tak for sidst og tak for de mange donationer/gaver ved "JUBII 20+3x50".
Med alle jeres og vores 1651 træer er Pluskontoret en af hovedsponsorerne til den nye folkeskov!

Indvielsen finder sted ved den kommende shelterplads ud til Harlevholmvej.
Kør efter P-pladsen ud til Harlevholmvej via Genvejen Åbovej og Brydehøjvej. Se også vedlagte kort over området.

Åbent hus

2014-06-16

Åbent hus > MiniCO2-husene i Nyborg


Lørdag og søndag d. 21.-22. juni kl. 11-14 er der åbent hus i MiniCO2-husene i Nyborg.

Alle 6 huse er nu opført og det CO2-besparende arkitektur-eksperiment er dermed fuldført. Realdania Byg inviterer derfor til åbent hus for alle interesserede.

Pluskontoret har sammen med MOE og Alexandra Instituttet udviklet og tegnet Kvotehuset, der fokuserer på adfærdspåvirkende design og teknologi i kampen om at synliggøre og sænke familiens energi- og CO2-forbrug.

2014-06-13

1. spadestik - Dybkær Specialskole


I tirsdags blev første spadestik taget til udvidelsen af Dybkær Specialskole i Silkeborg.

Skolens børn og elever ser frem til udvidelsen på 1600 m2, der giver plads til en ny ungdomsafdeling, et særligt afsnit til børn med høj grad ad autisme samt et bevægelsesafsnit med en stor multisal, motorikrum og omklædningsfaciliteter.
Samtidig opgraderes den eksisterende skoles administration og forberedelsesfaciliteter til personalet samt der etableres et multiværksted til naturfag og kreative fag i indskoling og mellemtrin.

Pluskontoret er totalrådgiver på projektet, der er vundet i SKI-udbud, og har varetaget arkitekt- og landskabsrådgivning, mens MOE har udført ingeniør-projektet.

dybkær spadestik

2014-06-12

Genhusning Løget By


I forbindelse med renoveringen af Afd. 41 og 42 i Løget By for AAB Vejle varetager Pluskontoret GenhusningsTjenesten i samarbejde med AAB Vejle.

I det seneste nummer af AAB NYT kan man læse om det store logistiske puslespil, og hvad det betyder for beboerne at skulle flytte midlertidigt ud af deres bolig.

genhusning løget

2014-06-08

Aarhus City Halvmarathon


Pluskontoret løber med til Aarhus City Halvmarathon 2014!

Med en god blanding af førstegangsløbere og erfarne (halv)marathonløbere deltog Pluskontoret i årets største løbebegivenhed.

2014-06-02

Anden beboer-workshop om Klostervangen


Omkring 75 beboere var mødt op til workshop om prioritering af forskellige tilvalgsmuligheder i renoveringsprocessen.

God proces!

2014-05-28

Pluskontoret vinder Nydamskolen


Pluskontoret har sammen med d.a.i., Arkon Arkitekter og DCUM vundet konkurrencen om delvis nybygning af Nydamskolen i Sønderborg.

Den eksisterende indskoling og mellemtrin rives ned og erstattes af et nyt tidssvarende afsnit med forbedrede forhold til skolens yngste elever. Tilbygningens nye placering sikrer samtidig en bedre intern forbindelse på skolen med kobling omkring det centrale torv og pædagogiske læringscenter. I alt tilbygges 2.500 m2.

Som en del af konkurrenceforslaget er desuden tegnet et hovedgreb for en evt. senere nybygning af udskoling, personale og faglokaler.

Nydamskolen

2014-05-27

Bygherrerådgivning Liseborg Bakke


Pluskontoret skal sammen med d.a.i. varetage bygherrerådgivning ifm. opførelsen af 55 almene boliger og fælleshus i en ny tæt-lav bebyggelse på Liseborg Bakke i Viborg.

Boligselskabet Viborg er bygherre på projektet, der skal udføres som bæredygtigt byggeri og leve op til energikravene for 2015/2020.

liseborg bakke
struer boligselskab afd. 1

2014-05-23

Struer Boligselskab Afd. 1 er under forvandling

Den første blok i Struer Boligselskabs Afd. 1 er nu færdigopført og de første beboere er flyttet ind i de nye lejligheder.

Over de kommende år vil hele afdelingen blive genopført som nye tidssvarende lavenergi-boliger. Som en del af den innovative renovering introduceres også nye boligtyper i form af rækkehuse i et og to plan.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden på baggrund af en helhedsplan, også udarbejdet af Pluskontoret, med fokus på genbrug og CO2-reduktion.

Løget Center 75

2014-05-19

Løget By under forvandling


Renoveringen af Løget By i Vejle er godt undervejs - den første blok i Afd. 42 er nu afleveret og de første beboere flyttet hjem igen.

Pluskontoret varetager i samarbejde med AAB Vejle information og koordinering af beboere i forbindelse med genhusningen af blokkene.

Forvandlingen begynder gradvist at sætte sit præg på bebyggelserne og vi ser frem til det endelige resultat.
Renoveringen af de i alt 22 blokke, 5 etagerækkehuse, 205 længehuse og 81 atriumhuse varetages af COWI, Pluskontoret og byMUNCH.

2014-05-09

Første beboer-workshop om Klostervangen


Renoveringen af Klostervangens højhuse er skudt godt i gang!

Renoveringens indhold udvikles i tæt dialog med Klostervangens beboere - og til den første workshop af tre mødte beboerne talstærkt op.
På den første workshop skulle beboerne prioritere og komme med forslag til ønsker for omfanget af den kommende renovering.

Tak for en idérig og aktiv aften - vi ser frem til et spændende forløb med at formulere Klostervangens fremtid.
2. workshop afholdes d. 20/5.

workshop 1
udstilling byrumskonkurrence

2014-04-10

Udstilling og kommentering på byrumskonkurrencen i Gellerup


Fredag d. 11. april blev der kåret 3 vinderforslag til Byparken i Gellerup-Toveshøj. Forslagene er udstillet på Madtorvet i City Vest frem til den 30. april. I denne periode kan beboere/borgere byde ind med kommentarer til forslagene (se vedhæftet pdf).

De 3 udvalgte forslag skal herefter videreudvikles, med indarbejdelse af indkomne kommentarer, frem mod en endelig afgørelse i efteråret 2014.
Den kommende byparken spiller som områdets "grønne rygrad" en afgørende rolle i forandringen af Gellerup og Toveshøj.

Team Rambøll/Pluskontoret er projektleder på processen og konkurrencen, der gennemføres af Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening i samarbejde med Realdania.

2014-04-09

1. spadestik på Aarhus Friplejehjem

Mandag blev der officielt taget 1. spadestik på opførelsen af 54 plejeboliger og servicefaciliteter i den sydlige del af Aarhus.

Byggeriet, der udføres af JFP, Pluskontoret og Oluf Jørgensen for Danske Diakonhjem, er dog allerede godt på vej med udgravning til kælder og etableret sandpude.

Aarhus Friplejehjem forventes klar til indflytning i sommeren 2015.

byggeplads friplejehjem

2014-03-17

Hulahoppen er godt på vej!


Byggeriet af den nye integrerede daginstitution går støt fremad og kan følges skridt for skridt på Hulahoppens helt egen nye facebook-side!

I oktober 2013 vandt Pluskontoret sammen med Murermestrene Thomas Hans og Grontmij konkurrencen om Hulahoppen - en ny vuggestue og børnehave i Vojens for Haderslev Kommune med plads til 120 børn.

Hulahoppen
Åstruplund

2014-03-14

Indvielse af Åstruplund Plejecenter


Udvidelsen af Åstruplund Plejecenter i Glejbjerg blev d. 25. februar indviet under stor bevågenhed fra politikere og lokale.
Pluskontoret har været totalrådgiver på til- og ombygning af 8 nye plejeboliger, 2 aflastningsboliger samt fælles køkkenfaciliteter. Projektet er udført i samarbejde med Ingeniør'ne.

Vi har haft stor fokus på tilbygningens arkitektoniske tilpasning til det eksisterende, samt at skabe nogle gode, velproportionerede og anvendelige boliger med stor grad af hjemmelig atmosfære. Boligerne er indrettet med tanke på beboernes selvhjulpenhed og lever samtidig op til de nyeste krav til arbejdsmiljø for personalet.

Projektet er opført i en høj håndværksmæssig kvalitet, uden budgetoverskridelser og inden for tidsplanen.